p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Bakgrund
.
Omkring 2010 fick jag tipset att jag skulle vara misstänkt för Palmemordet. Min kunskap om brottet då begränsade sig till vad jag hört och sett i svenskt media. Jag började då söka information på Internet. Efter några veckor stod det helt klart för mig att den amerikanska underrättelsetjänsten, CIA, hade en central roll som konspiratör vid mordet. När jag forskade vidare på privatspanarnas hemsidor samt läste en del böcker som behandlade mordet så öppnades dörrar till andra mord. Jag insåg då att försök hade gjorts för att kompromettera mig även för dessa mord.

Den första versionen av denna blogg startades 2010. Efter en tid märkte jag att det fanns ett intresse för mina avslöjanden. Jag marknadsförde bloggen i första hand mot media, myndigheter och politiker. Efter cirka två år utformade jag nuvarande bloggversion. Därefter har den utökats från år till år. Under 2015 flyttade jag till Spanien. I mina fortsatta efterforskningar fann jag att jag utsatts för stöld av sperma, med start 1964. Jag forskade vidare om min bakgrund och fann att mina föräldrar, Sixten och Johanne Westerlund, inte var mina biologiska föräldrar. Båda är bortgångna sedan början av 2000-talet. Jag fann att deras biologiska far var Gustaf VI Adolf. Han var spermadonator för Jehovas Vittnen.

   
                    Sixten                                Gustaf VI Adolf                                         Johanne

Sixten och Johannes registrerade mödrar var inte deras biologiska mödrar. Jehovas har använt sig av ett system för att producera alfahonor. Den yrkesgrupp som man koncentrerade sig på var violinister. Sixten och Johannes biologiska mödrar tillhörde världens främsta violinister. Dessa personer var i sin tur resultatet av inseminationer. Deras biologiska mödrar tillhörde världens främsta violinister. Så skapades systemet för Jehovas alfahonor.

Jag har genomfört en omfattande släktforskning med hjälp av fotografier på Internet. Det resulterade i att jag kunde fastställa mitt biologiska ursprung. Mina gener är av rojalistiskt härkomst till 100%. Min biologiska far är Prins Gustaf Adolf (1906 - 1947). Jehovas har haft mig under övervakning alltsedan jag var i 10-årsåldern. I början av 70-talet har de fastställt att jag skulle användas som alfahanne globalt. Den alfahanne som jag ersatte var Sixten. Han hade tjänstgjort som donator för Jehovas under perioden 1931 – 1964. Han donerade frivilligt. Hans bidrag var mycket stort och har förgreningar över hela världen. Mer om inseminationer under avdelningarna Per Westerlund och New World Order.


Jag har givit bloggen domännamnet ”legalscandal.info” för att markera att vad jag utsatts för är en rättsskandal. Namnet kunde lika gärna varit ”waronsemen.info” eller ”spermakriget.info”. All brottslighet som presenteras i bloggen är på ett eller annat sätt relaterat till Jehovas inseminationer. De utför inseminationer över hela världen. Konkurrenter finns. Det är i första hand nazisterna som vill ha sin del av marknaden. Kriget har skördat tusentals dödsoffer under årens lopp. Nazisterna har ägnat sig åt ett vettlöst mördande över hela världen för att motarbeta Jehovas. CIA har varit behjälpligt i mördandet. Detta krig pågår i denna stund.

Jag vill passa på att rikta ett tack till de undersökande journalister och författare som granskat de aktuella rättsfallen. Utan deras bidrag hade jag inte kunnat fullfölja min analys
.

Jag refererar till vissa platser som är av intresse och anger de geografiska koordinaterna för dessa. Du kan kopiera och klistra in i Google Maps (gratisprogram).

Mvh
Per Westerlund
Costa del Sol
Spanien