RÄTTSSKANDALER
 

Innehållsförteckning.

Per Westerlund


Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha                        Per                                    Louis Mountbatten
           (1908 - 1972)                                    (1946 -             )                           (1900 - ????)

   
Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha                        Per                                       Louis Mountbatten
           (1908 - 1972)                                    (1946 -             )                                 (1900 - ????)

 
 
   


YouTube video:
Blondie - Heart of Glass


Cecilie of Greece and Denmark              Eva Westerlund                               Gustaf Adolf
           (1911 - ????)                                  (1942 - 2007)                                 (1906 -  ????)

YouTube video:
Ultravox - Vienna (Official Music Video)

      

                                                        "Forever and ever.................."

Jag är uppvuxen i Arjeplog, Norrbotten. Yrkeslivet har bl.a bestått av lärarjobb inom ekonomi och IT.
Under perioden 1980 - 1990 arbetade jag för den engelska ädelmetallkoncernen Johnson Matthey. Huvudsakliga arbetsuppgifter var försäljning / marknadsföring.
1991 registrerade jag det egna bolaget Företagsekonomen. Syftet var att erbjuda småföretagare ekonomitjänster som bokföring, bokslut och deklaration.
Jag är o-gift.
På det personliga planet anser jag mig som anhängare av demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Utbildning:
Fil.kand.examen, Uppsala Universitet.
60p Företagsekonomi
20p Matematik
20p Matematisk statistik
20p Pedagogik


Heinrich Himmler.
Under mina tidiga tonår i Arjeplog, kom jag att intressera mig för historien om andra världskriget. En hel del information kom från min familj och mina släktingar. Jag hittade också böcker som gjorde ett starkt intryck. Jag häpnade över den nazistiska idiotin. En av de saker jag fann mest anmärkningsvärd var Heinrich Himmlers rasbiologiska idéer. Han hade en bakgrund som kycklingfarmare innan han blev en av de ledande figurerna inom den tyska nazismen. Det var just som kycklingfarmare han fann grunden för sina idéer. Jag berättade om dessa idéer för mina vänner i Arjeplog.

Stöld av sperma
Under hösten 2016 har jag fått informationen att jag ingått i ett större projekt. NWO har tidigt, mig ovetande, utsett mig som lämplig leverantör av sperma. Jag har analyserat den information som jag fått. Min slutsats är följande:
Minst fem av de partners som jag haft har stulit min sperma. De första tillgreppen har skett redan i mitten av 60-talet. Sperman har använts för produktion av barn som senare hamnat inom yrkesområden som musik, film, media, sport, etc. De kvinnor som inseminerats har känt till min identitet. De har fört denna information vidare till de producerade barnen. Hur många barn som totalt producerats är svårt att uppskatta, men i bedömer jag att det rör sig om åtminstone 500 st. Vad jag utsatts för är naturligtvis oacceptabelt. Det återspeglar också den galenskap som finns inom fascismen - en ideologi som ställer sig helt utanför vårt samhälle. De producerade barnen är oskyldiga. Deras identitet kommer inte att avslöjas av mig. Min förhoppning är att några av dem vill framträda frivilligt för att kasta ljus över det fruktansvärda brott som jag utsatts för. Syftet blir att krossa fascisternas ”business” dvs. stöld av sperma för att producera barn. Efter att de har vuxit upp ska de arbeta inom specifika yrkesområden. Jag är mycket bekymrad över denna verksamhet. All genetisk forskning har dokumenterat riskerna med att starta en familj med en nära släkting. I ett system där sperma insemineras från samma man i större skala ökar risken att omedvetna halvsyskon bildar familj. Inom relativt små branscher som musik, film och media, bedömer jag att risken som överhängande.

Rättsfall

   
                    AL                                                 TW                                                 PW

   
                                                                          FW                                                BA

Jag är registrerad för faderskap till två barn, TW född 1982 samt FW född 1989. I september 2016 har jag väckt talan mot dem i Solna Tingsrätt, Stockholm. Jag anser att det inte finns någon legal grund för mitt faderskap.

Produktionen av TW har skett genom inseminering av kvinnan AL. Vid förlossningarna har LW och AL befunnit sig på samma sjukhus. Jag fotograferade vid förlossningen av LW:s barn. Jag har detaljstuderat bilderna. Den biologiske fadern till det barn som LW framfödde är TT. Efter det att jag lämnat sjukhuset har detta barn bytts ut (exchange) mot AL:s barn. Den biologiske fadern till det barnet är PW.

Produktionen av FW har skett enligt följande scenario:
Befruktningen av LW och kvinnan GH har koordinerats i mars 1989. LW har inseminerats från TT. GH har inseminerats från BA. Vid förlossningarna har LW och GH befunnit sig på samma sjukhus. Kort efter förlossningarna har det barn som framföddes av LW bytts ut mot det barn som framföddes av GH. Mer om FW under avdelningen CIA:     http://www.legalscandal.info/cia.html

Lagtext:
E
nligt 1 kap. 1 § föräldrabalken finns en presumtion för att fadern till ett barn är den man modern är gift med. Enligt 1 kap. 2 § första stycket samma balk kan dock rätten förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet, om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader.

Den 2016-12-12 har Solna Tingsrätt avkunnat dom i målet. Som väntat har den korrupta domstolen avvisat min talan. Den dom som domare Hampus Lilja avkunnat är ingenting annat än ett beställningsjobb som saknar all juridisk relevans.

Jag har överklagat domen till Svea Hovrätt. I mars 2017 har domstolen avvisat min överklagan. Det innebär att man är nöjd med Tingsrättens dom. De korrumperade domstolarna har talat. Fallet är avslutat.


YouTube video:
Gina G - (Ooh Aah) Just A Little Bit


Fallet Jan Karbaat.

  
                Jan Karbaat                

Jan Karbaat (1928 - 2017) var en holländsk läkare som specialiserat sig på artificiell befruktning (IVF). Han hade sin klinik i Rotterdam. Under 80- och 90-talet hade han byggt upp en av Hollands största spermabanker. Myndigheterna stängde kliniken under 2009 p.g.a. misstänkta oegentligheter. Vid genomgång av klinikens dokumentation upptäcktes svåra brister beträffande registrering av donatorerna. Holland tillåter maximalt sex barn per donator. Misstanke har uppstått hos inseminerade kvinnor om att Karbaat inseminerat dem med annans mans sperma än den överenskomna. Karbaat har uppgett att han inseminerat 60 kvinnor med sin egen sperma. En grupp bestående av 23 personer har i domstol begärt att Karbaats DNA-profil ska offentliggöras.

Min kommentar: I mina efterforskningar har jag funnit det sannolikt att jag är biologisk far till minst 500 barn. Det underlag som jag använt för bedömning har i huvudsak varit videofilmer och foton. Jag bedömer att tillgreppen skett under ca 35 år. Det tillåtna antalet barn per donator har överskridits i alla länder där inseminering skett. Via studier på Internet beträffande mannens reproduktionssystem har jag funnit information om begränsningarna i detta system. I nuläget (juli 2017) gör jag bedömningen att någon/några av mina biologiska halvsyskon eller kusiner kan vara faktiska donatorer i mitt ställe.

 
Fallet "Vera".

 
                    "Vera"                                            Per

Under mina efterforskningar har jag hittills påträffat ett 10-tal fall där jag framställts som biologisk far men att det i själva verket varit andra personer som varit biologiska fäder. Syftet kan ha varit att dölja oönskade faderskap. Jag har granskat foton från en tjej som vi kan kalla "Vera". Av ovanstående foton framgår att jag inte är biologisk far till "Vera". Jag har granskat foton av "Veras" biologiske far. Hans namn är JS. Grovt kriminella fascister inom Jehovas ligger bakom denna galenskap.

Påstådda biologiska faderskap till kända popartister.
I min granskning har jag hittat många fall där Jehovas framställt det som att jag är biologisk far till kända musikartister. Jag har tittat på foton men även analyserat artisternas lagligt registrerade föräldrar. När jag granskat fallen närmare så har det visat sig att jag inte är biologisk far. Här presenterar jag 10 av de mest kända artisterna:

YouTube video:
John Farnham - You're the Voice (Official Video)

Rihanna.

 
                   Rihanna                                          Per

 
                  Rihanna                                          Per

YouTube video:
Rihanna - Rude Boy
Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris


Shakira.

 
                 Shakira                                                   Per

 
                Shakira                                                   Per

YouTube video:
Shakira - Hips Don't Lie


Beyoncé.

 
                 Beyoncé                                             Per

 
                    Beyoncé                                             Per

YouTube video:
Beyoncé - Drunk in Love


Lady Gaga.

 
                  Lady Gaga                                            Per

 
                 Lady Gaga                                            Per

YouTube video:
Lady Gaga - Perfect Illusion


Kate Perry.

 
                  Kate Perry                                             Per

 
                 Kate Perry                                             Per

YouTube video:
Kate Perry - California Gurls (Official Music Video) ft. Snoop DoggJennifer Lopez.

 
            Jennifer Lopez                                           Per

 
            Jennifer Lopez                                           Per

YouTube video:
Jennifer Lopez - Ain't It Funny


Alicia Keys.

 
               Alicia Keys                                              Per

 
               Alicia Keys                                              Per

YouTube video:
Alicia Keys - Girl on Fire


Britney Spears.

  
              Britney Spears                                       Per

  
             Britney Spears                                       Per

YouTube video:
Britney Spears - Baby One More Time


Natalie Imbruglia.

 
           Natalie Imbruglia                                   Per

 
          Natalie Imbruglia                                   Per

YouTube video:
Natalie Imbruglia - Torn


Fallet Julian Assange.
Julian Assange grundade WikiLeaks 2006. Under 2010 publicerade WikiLeaks hemligstämplat material som den amerikanske underrättelseofficeren Chelsea Manning kommit över under sin tjänstgöring i Bagdad (Mord som säkerhetsåtgärd i Bagdad, 2007). I materialet fanns videofilmen “Collateral Murder” som fick publicitet över hela världen.

I augusti 2010 var Assange inbjuden att delta i en konferens i Stockholm. Arrangör var Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen. Under konferensen blev Assange bekant med två kvinnor, Anna Ardin och Sofia Wilén. De kom senare att brottsanmäla Assange för sexuellt ofredande, sexuellt tvång och våldtäkt.

Jehovas har framställt det som att jag skulle vara biologisk far till Julian Assange. Jag är inte biologisk far till Assange. Jag har heller ingen anknytning till de båda kvinnorna.

 
             Julian Assange                                        Per

 
              Julian Assange                                  Per


 
              Anna Ardin                                           Per

 
                 Sofia Wilén                                       Per