p;
  RÄTTSSKANDALER  
 

Innehållsförteckning.

Tågolycka i Akkavare, 1956.


Rälsbuss av typen YCo6.


Ånglok av typen E2.

Onsdagen den 28 mars 1956, vid 12:30-tiden, var en rälsbuss av typen YCo6 på väg mot Arvidsjaur från Gällivare. Samtidigt var ett lokalgodståg draget av ett ånglokomotiv av typen E2 på väg norrut från Arvidsjaur. De var inplanerade för möte i Akkavare. Rälsbussföraren, Göte Holmström, ”glömde bort” mötet med godståget och fortsatte från Akkavare mot Arvidsjaur. Cirka 3,2 km sydväst om Akkavare möttes rälsbussen och godståget. Kollisionen blev våldsam.


Översiktsbild. Den gula prickade linjen visar rälsens sträckning.
Kollisionen inträffade vid det röda X:et.
Koordinater:   65°38'29"N 19°8'44"E

 

Detaljerad karta över kollisionsplatsen. Kollisionen inträffade vid det gula
platsmärket. OBS! Bilden är vriden ca 45 grader i östlig riktning i förhållande
till översiktsbilden. Korsningen strax ovanför platsmärket har formen
av ett V.


Godståget krossade rälsbussens främre del och tryckte den framför sig ca 150 m innan det äntligen tog stopp. Sexton personer omkom och 10 skadades. Bland de omkomna fanns Göte Holmström. Han blev 40 år. Föraren av godståget klarade sig oskadd.


Kollisionen blev våldsam. De omkomna satt i den främre delen av rälsbussen.


Skadade och döda bärgas från rälsbussen.

Jag har granskat denna händelse närmare under antagandet att den utgör del av spermakriget.

Under 1956 var Sixten aktiv som en av de ledande kommunisterna i Arjeplog. Detta förhållande hade retat upp nazisterna. När jag granskat mordet på Glenn Miller har jag funnit att Sixten var "Chattanooga Choo Choo". När ”olyckan” i Arvidsjaur inträffade så visste han att den var riktad mot honom. När jag talade med honom dagen efter var han snabb med att skuldbelägga Göte Holmström. När vi diskuterade ”olyckan” vid ett tillfälle på 60-talet så hade han ändrat sin uppfattning till ”sabotage”.

Under 1955 hade Statens Järnvägar (SJ) beslutat att rationalisera verksamheten. Inlandsbanan var i fokus eftersom kundunderlaget var i vikande. Befolkningen längs banan skaffade sig bilar i stället för att åka tåg. Det innebar att man drog ned på antalet tågklarerare på de orter där man bedömde att trafiken kunde bedrivas på ett säkert sätt utan klarerare. Det blev nu tågförarnas uppgift att klarera möten med andra tåg på dessa orter. I Akkavare hade det funnits en klarerare fram till 1955 men han var nu bortrationaliserad. Tågförarnas uppgift var att lägga om växlar och ställa signalerna rätt. På 50-talet fanns inget signalsystem som automatiskt varnade om två tåg var på kollisionskurs. För att sköta klareringen hade man hjälp av telefon. SJ hade satt upp telofonplintar där tågförarna kunde ringa till närmaste station som bemannades av en tågklarerare.

 
Telefonplint. Den övre dosan inne-                   Anslutning för SJ-telefon.
håller anslutning för telefon. Den var
försedd med en låsanordning.


Tågförarna hade portabla telefoner som kunde anslutas till telefonplintarna. När locket till anslutningen fälldes upp kunde de se på dess insida de telefonnummer som skulle ringas för klarering. När en viss klarerare ringts var det dennes uppgift att notera klareringen i en liggare.

Denna operation bär alla CIA:s kännetecken. Den är svårplanerad men välplanerad. .När man ser på den exakthet som uppstått i den planerade kollisionsplatsens position jämfört med den faktiska så begriper man att många personer samverkat. Jag bedömer att åtminstone ett 10-tal personer har deltagit för att få allt att gå i lås. Här föreslår jag också att en röstimitatör ingått i rekvisitan. Dennes uppgift var att imitera tågklareraren i Arvidsjaur, Ringström, och rälsbussföraren, Holmström, i två telefonsamtal. CIA hade avlyssnat Ringströms telefon under tiden innan "olyckan". Här har man kopplat in sig på Ringströms linje via något av Televerkets kopplingsskåp i Arvidsjaur. Man har spelat in hans samtal med Holmström och därefter låtit imitatören träna på deras röster.

1) Media har uppgivit att Göte Holmström ”glömt bort” att klarera mötet med godståget. Låg trovärdighet för det påståendet. Både rälsbussen och godståget körde efter tidtabell. Godståget trafikerade sträckan tre gånger i veckan. Varje gång klarerades mötet i Akkavare. Det var en rutin som inte plötsligt ”glömdes bort” av Holmström.

2) Anne-Marie Lundberg var en av de överlevande passagerarna på rälsbussen. Hon hade stigit på i Ravenjaur som ligger ca 6 km norr om Akkavare. Hon har vittnat om att rälsbussen stannade i Akkavare.

3) Rolf Ringström klarerade godstågets avgång från Arvidsjaurs järnvägsstation. Lokförare var Lennart Andersson. Avståndet från Arvidsjaurs järnvägsstation till kollisionsplatsen är ca 7 km. Om godståget hållit en genomsnittshastighet av 70 km/tim på sträckan fram till kollisionsplatsen så skulle kollisionen ha inträffat ca 6 minuter efter avgången från stationen. Ringström skulle inte ha klarerat godstågets avgång om han inte hade fått klarering från Akkavare. På samma sätt skulle Holmström inte ha fortsatt färden mot Arvidsjaur om han inte hade ha fått klarering från Arvidsjaur.

4) Det är nu som CIA kommer in i bilden. Man hade utvecklat ett avsevärt kunnande inom området telefoni när man övervakade kommunisterna i Norrbotten. Mitt antagande är att CIA använt sig av stulna portabla SJ-telefoner avsedda för inkoppling i telefonplintar. Med hjälp av dessa telefoner har man kopplat in sig på på lämpliga plintar. När Holmström ringde från Akkavare till Ringström så klarerades han av den person som imiterade Ringström. När samtalet från Holmström kom kopplades Ringströms linje bort och imitatören kopplades in på linjen. Imitatören ringde från en telefonplint. Det besked som Holmström fick var att godståget var försenat och att han därför inte skulle invänta ett möte i Akkavare.

5) Ringström har därefter fått ett telefonsamtal från imitatören. Han imiterade nu Holmström. Han meddelade att allt var klart för möte i Akkavare.

Efter kollisionen sprang lokföraren Lennart Andersson över till den närliggande trävaruproducenten Lundbergs Trä. Där slog han larm om ”olyckan”.

 "Olyckan" har utretts men inget har publicerats. Med det upplägg som operationen hade så blev det omöjligt att offentliggöra några detaljer. Här valde SJ och landets politiker att ligga lågt. Man var i CIA:s våld.Ett minnesmärke har rests vid kollisionsplatsen.


YouTube video:
Glenn Miller – Chattanooga Choo Choo (1941)

Little Eva - Loco-motion (1962)