p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Sixten Westerlund.

Min far, Sixten Westerlund (1913 - 2002), var aktiv inom kommunalpolitiken i ca 20 år. 1941 gifte han sig med min mor, Johanne Arnesen (1912 - 2003), som kommit som flykting från ett krigshärjat Nordnorge.


Möte med Skolstyrelsen. Fotot taget omkring 1956.

Under en period på 60-talet var han ordförande för kommunisterna i Arjeplogs Kommun, Norrbotten ( 66° 3'5.42" 17°53'24.19" ). Under min uppväxt fick jag höra många historier om nazisternas illgärningar, dels från Sixten, men även från mina norska släktingar. Sixten var känd för sina antinazistiska åsikter under krigsåren. Han stod under uppsikt av Polisen i Arjeplog under denna period. Han var även aktuell för internering i Storsien. Under 60-talet lät han mig förstå att han och flera andra ledande kommunister i Arjeplog övervakades av Säpo. Telefonavlyssning och brevöppning var de metoder som tillämpades. Jag fann detta märkligt eftersom Sixten var känd i hela kommunen som en hygglig prick. Han hade egen firma i måleribranschen med ca 5 anställda. Kunskapen om övervakningen gjorde att jag definitivt tackade nej till alla former av politiskt engagemang.

Under 60- och 70-talet rasade det kalla kriget som värst. USA:s krav på Sverige var glasklart:
Håll alla ledande kommunister under uppsikt.
Situationen var särskilt känslig i det kommunistiska Norrbotten. Området är av stor strategisk betydelse för NATO. Man befarade att det kunde finnas kommunister där som spionerade för Sovjetunionens räkning. Säpo:s jobb var att fånga in dessa förmodade spioner. I den hetsjakt som pågick under denna period hamnade ett flertal oskyldiga personer i kläm.

Jag vill för tydlighetens skulle nämna att vi, Sixten Westerlund och Per Westerlund, aldrig förekommit i några brottsregister. Säpo:s misstänkliggörande av oss är och förblir ett fantasifoster.

Sixten var uppvuxen i den lilla byn Racksund, belägen ca 17 km väster om Arjeplog. Hans lagligen registrerade föräldrar var Mattias Westerlund (1865 – 1950) och Eufrosyne Westerlund (1866 – 1950). Deras biologiske far var kung Oscar II (1829 - 1907). Sixten kom från ett relativt välbärgat hem. Mattias försörjde familjen i sin verksamhet som affärsman. Han hade goda kontakter med samerna inom Arjeplogs Kommun. Handel med viltprodukter som renkött, renhudar, renhorn o.s.v. var en viktig inkomstkälla. Sixten har inte berättat mycket om föräldrarnas bakgrund. Hans relation till Mattias var i praktiken obefintlig. Jag har funnit att Mattias var fascist. Den 1:a maj 1950 befann han sig på promenad i centrala Arjeplog. Plötsligt segnade han ned på gatan. Ett antal personer skynda till för att hjälpa. De kunde konstatera att han avlidit på platsen. Mitt antagande är att han giftmördades.

Så sent som 1940 var Sixten tveksam till att räknas som kommunist. När jag följt hans donationer i spåren har jag funnit ett antal med politisk anknytning – på hög nivå. Den senaste insemineringen från Sixten med fascistisk anknytning har ägt rum i december 1942. Under hösten och vintern 1942-1943 rasade slaget om Stalingrad. Min uppfattning är att Sixten anslutit till kommunismen senast 1943. Efter nazisternas nederlag i Stalingrad stod det klart att det var endast en tidsfråga innan andra världskriget skulle vara över. Självklart förändrades förutsättningarna för Jehovas insemineringsverksamhet. Jag har inte funnit något som tyder på att Sixten bidragit med donationer till Sovjetunionen. Han var stämplad som fascist och därför en icke önskvärd person. Sovjetunionen samarbetade med Jehovas både under och efter andra världskriget. Man föredrog att anlita ledande kommunister inom Sovjetunionen som alfahannar.

Mordförsök på Mallorca, 1965.

Hösten 1965 föreslog min syster EW att vår familj skulle fira julen på Mallorca. Jag tyckte att det var en kul idé och sa genast ja till förslaget. Efter några veckor ringde Sixten mig. Han ville tala med mig angående EW:s förslag. Han var bekymrad och försökte övertala mig att säga nej till förslaget. Jag blev förvånad över hans negativa inställning. Jag menade att det skulle vara trevligt för både honom och Johanne att komma iväg på en resa. Efter samtalet anade jag att det, som vanligt, rörde sig om om politiska dubier från Sixten. Jag kände till Franco-regimens dåliga rykte i Sverige. Eftersom jag träffat ett flertal som hade besökt Mallorca och hade endast lovord så såg jag inga hinder för en resa.
Vår familj anlände till Mallorca en vecka innan jul. Vi bodde på ett hotell i El Terreno. Allt var till belåtenhet. Vi åt lunch och middag dagligen i hotellets matsal. Bordsservering gällde. Efter ett par dagars vistelse presenterade EW den danska medborgaren IS för vår familj.


IS och EW. Observera att EW har en schack-rutad dress. I mitten av
bröstet övergår mönstret till ett kors. Foto: Per Westerlund.


Två dagar innan julafton åt vi middag som vanligt. IS var inbjuden att sitta vid vårt bord. Direkt efter gick var och en till sina rum. Efter ca en halvtimme kom Johanne till mitt rum. Hon meddelade att Sixten blivit sjuk. EW hade bett om läkarhjälp via hotellets reception. De kontaktade en läkare som infann sig snabbt. Efter ytterligare några timmar meddelade Johanne att Sixten behandlades på sitt rum och att han nu blivit bättre. Jag tilläts inte besöka Sixten. Dagen därpå träffade jag Sixten och doktor Juan. Sixten var matt men vid gott mod. Han hade drabbats av en hjärtattack.


Doktor Juan och Sixten. Foto: Per Westerlund.

Sixten blev sängliggande ett par dagar men var på fötter återigen under mellandagarna. Han menade att det var läkarens rådiga ingripande som hade räddat honom. Han hade inga hjärtbesvär varken före eller efter denna händelse. I övrigt var han helt frisk och i god kondition. IS checkade ut från hotellet dagen efter Sixtens hjärtattack - utan att på något sätt meddela oss. I mars 1967 meddelade EW att IS hade avlidit i "cancer" tre månader tidigare. Under hösten 2007 meddelades att EW hade avlidit i "cancer". Hon blev 65 år. Jag ombads att inte delta i EW:s begravning - ett önskemål som jag respekterade.

CIA är ansvarigt för detta försök till giftmord. Operationen hade utformats på ett sådant sätt att jag skulle kunna misstänkliggöras för Sixtens eventuella död. I mina efterforskningar har jag funnit att yrkesmördaren och CIA-agenten Michael Townley var huvudansvarig på Mallorca. Privatspanaren Ole Dammegård har presenterat Townleys anknytning till Palmemordet och andra politiska mord.

YouTube video: Mike Posner - I took A Pill In Ibiza

 
                                                        Gustaf Adolf


YouTube video: Ace Of Base - All That She Wants


YouTube video: Technotronic - Pump Up The Jam