p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Lockerbiekatastrofen (Pan Am Flight 103), 1988.


Clipper Maid of the Seas, Pan Am Flight 103.

Den 21 December 1988 kl 18:25 lyfte Pan Am Flight 103 från London Heathrow Airport för vidare färd mot JFK Airport, New York. Ombord fanns 243 passagerare och 16 i besättningen. Kl 19:01 närmade man sig Solway Firth, i sydvästra Skottland.


Solway Firth. Clipper Maid of the Seas slog ned vid Lockerbie Memorial.

F
lyghöjden var 9,400 m och marschfart 580 km/tim. Kl 19:02 hade planet exploderat i luften. Vrakdelar låg utspridda över en sträcka av 1,9 km. Alla ombord omkom. På marken omkom 11 personer när de träffades av vrakdelar. De var bosatta i Lockerbie.


Sherwood Crescent i Lockerbie. Elva personer dödades på marken.

Explosionen hade orsakat ett 50 cm stort hål på vänster sida av flygkroppen. Händelseförloppet hade varit snabbt. Ingen nödsignal hade utsänts. Inget i kabinen tydde på att att man hade förberett nödlandning.

Jag har granskat denna händelse närmare. Min hypotes är att den ingår som en del av spermakriget.
Antagande: Lockerbie = biet lockas till ståndare och pistiller.
Lösning: Biet ska dödas. Dess boning ska förstöras.

Vid tidpunkten för sprängningen jobbade jag för den engelska ädelmetalltillverkaren Johnson Matthey (mer om JM under knappen Johnson Matthey). En produktlinje som jag ansv
arade för kallades sprängbleck.


Ett brustet sprängbleck samt ett helt.

Ett sprängbleck är en tunn metallfolie som monterats på en hållare i metall: Bleckets uppgift är att skydda apparatur från övertryck vid kemisk-teknisk processtillverkning. Blecket monteras på ett rör. När övertryck uppstår i systemet sprängs blecket. De tillverkas ofta i ädelmetall för att klara korrosiva miljöer. Min kontaktperson för denna produktlinje hos JM London var G. Firth.

Avsikten med sprängningen av  Flight 103 var att träffa Lockerbie med vrakdelar från planet. Gärningsmännen hade kunnat följa Flight 103:s färdväg vid tidigare flygningar. De såg då att planet passerade Lockerbie med god exakthet. Planet hade en marschfart på 580 km/h. Man hinner flyga 9,7 km under 1 minut eller 162 meter på en sekund. Lockerbie är en liten stad. Den hade 4009 innevånare år 2001. Den sträcker sig ca 3 km i syd – nordlig riktning och ca 1,5 km i öst – västlig riktning. Det innebär att planet passerat staden på mindre än 20 sekunder. Det fönster som fanns för sprängningen var litet. Man har inte kunnat använda en tidsinställd bomb. Man har kunnat följa planets färd på en radarskärm. Bomben har utlösts med en radiosignal från marknivån vid exakt rätt ögonblick för att få maximal inverkan från vrakdelarna.. Vrakdelar har hittats på en sträcka av 1,9 km. Beräkningen av vrakdelarnas nedslagsplats vid en sådan sprängning är en komplicerad uppgift. Delarnas storlek, vikt och luftmotstånd är avgörande faktorer för var nedslagsplatsen blir. Sammantaget pekar denna operation mot militär expertis.


Bernt Carlsson (1938 - 1988)                       Sixten.

Under de senaste åren har jag påträffat detaljer som pekar på att Jehovas använder FN som ett nav i spermahanteringen. I mars 2017 befann sig svenskan Zaida Catalán och amerikanen Michael Sharp på uppdrag för FN:s räkning i Kongo. De mördades under uppseendeväckande former nära Ngombe i provinsen Kasai. Jag betraktar deras uppdrag som ett inslag i Jehovas spermahantering. Jag betecknar uppdraget som ett självmordsuppdrag. FN har kritiserats.

YouTube video: Toto – Africa.

Den svenske medborgaren Bernt Carlsson var en av de passagerare som omkom när Flight 103 sprängdes. Den 1 juli 1987 hade han utsetts som assisterande generalsekreterare i FN och so
m FN:s kommissionär för Namibia. Jag anser att Carlsson var gärningsmännens huvudmål vid sprängningen. Generellt gäller att personer med diplomatstatus har en gräddfil när de är ute och reser. De behandlas som VIP-personer vid incheckning på flygplatser. De utsätts inte för samma hårda kontroll som andra passagerare. Mitt antagande är att Carlsson hade ett uppdrag som kurir för Jehovas. Han var biet som skulle dödas. Carlsson var ogift. Han blev 50 år.

Två medborgare från Libyen åtalades för sprängningen, Abdelbaset al-Megrahi och Lamin Khalifah Fhimah. Megrahi dömdes till livstids fängelse. Fhimah frikändes. Ingen av dessa hade någon inblandning i sprängningen. CIA är ansvarigt för detta terrordåd.

Kuriosa:
Wikipedia uppger att Prinsessan Alice of Gloucester råkade ut för ett allvarligt drunkningstillbud i Solway Firth när hon var 14 år.