p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Lockerbiekatastrofen (Pan Am Flight 103), 1988.Clipper Maid of the Seas, Pan Am Flight 103.

Den 21 December 1988 kl 18:25 lyfte Pan Am Flight 103 från London Heathrow Airport för vidare färd mot JFK Airport, New York. Ombord fanns 243 passagerare och 16 i besättningen. Kl 19:01 närmade man sig Solway Firth, i sydvästra Skottland.


Solway Firth. Clipper Maid of the Seas slog ned vid Lockerbie Memorial.

Flyghöjden var 9,400 m och marschfart 580 km/tim. Kl 19:02 hade planet exploderat i luften. Vrakdelar låg utspridda över en sträcka av 1,9 km. Alla ombord omkom. På marken omkom 11 personer när de träffades av vrakdelar. De var bosatta i Lockerbie.


Sherwood Crescent i Lockerbie. Notera att kratern är symmetrisk. Elva personer dödades
på marken.Kratern fotograferad från marknivån.

Händelseförloppet hade varit snabbt. Ingen nödsignal hade utsänts. Inget i kabinen tydde på att att man hade förberett nödlandning.

Jag har granskat denna händelse närmare. Min hypotes är att den ingår som en del av spermakriget.

Antagande
: Lockerbie = biet lockas till ståndare och pistiller.
Lösning: Biet ska dödas. Dess boning ska förstöras.

Vid tidpunkten för sprängningen jobbade jag för den engelska ädelmetalltillverkaren Johnson Matthey (mer om JM under
avdelningen Johnson Matthey). En produktlinje som jag ansvarade för kallades sprängbleck.


Ett brustet sprängbleck samt ett helt.

Ett sprängbleck är en tunn metallfolie som monterats på en hållare i metall: Bleckets uppgift är att skydda apparatur från övertryck vid kemisk-teknisk processtillverkning. Blecket monteras på ett rör. När övertryck uppstår i systemet sprängs blecket. De tillverkas ofta i ädelmetall för att klara korrosiva miljöer. Min kontaktperson för denna produktlinje hos JM London var G. Firth.

Flygplanet hade en marschhastighet på 580 km/tim. Det kunde flyga 9,7 km på 1 minut eller 162 meter på en sekund. Lockerbie är en liten stad. Den hade 4009 invånare 2001. Den sträcker sig cirka 3 km i syd - nordlig riktning och cirka 1,5 km i öst - västlig. Detta innebär att planet skulle ha passerat staden på mindre tid än 20 sekunder. En tidsinställd bomb kunde inte användas för att träffa Lockerbie med vrakdelar. När man studerar bilderna från Sherwood Crescent inser man att ingen enskild vrakdel har kunnat åstadkomma kratern. Mitt antagande är att Flight 105 har attackerats av ett militärt plan. Flight 105 har skjutits ned. Kratern är resultatet av en konventionell bomb. Samma plan som attackerade Flight 105 kan ha släppt bomben, men det kan ha varit ett annat militärplan som deltog i operationen som släppte den.

 
    Bernt Carlsson (1938 - 1988)                 Gustaf Adolf

Under de senaste åren har jag påträffat detaljer som pekar på att Jehovas använder FN som ett nav i spermahanteringen. I mars 2017 befann sig svenskan Zaida Catalán och amerikanen Michael Sharp på uppdrag för FN:s räkning i Kongo. De mördades under uppseendeväckande former nära Ngombe i provinsen Kasai. Jag betraktar deras uppdrag som ett inslag i Jehovas spermahantering. Jag betecknar uppdraget som ett självmordsuppdrag. FN har kritiserats.

Den svenske medborgaren Bernt Carlsson var en av de passagerare som omkom när Flight 103 sköts ned. Den 1 juli 1987 hade han utsetts som assisterande generalsekreterare i FN och som FN:s kommissionär för Namibia. Jag anser att Carlsson var gärningsmännens huvudmål vid sprängningen. Generellt gäller att personer med diplomatstatus har en gräddfil när de är ute och reser. De behandlas som VIP-personer vid incheckning på flygplatser. De utsätts inte för samma hårda kontroll som andra passagerare. Mitt antagande är att Carlsson hade ett uppdrag som kurir för Jehovas. Han var biet som skulle dödas. Carlsson var ogift. Han blev 50 år.

Två medborgare från Libyen åtalades för sprängningen, Abdelbaset al-Megrahi och Lamin Khalifah Fhimah. Megrahi dömdes till livstids fängelse. Fhimah frikändes. Ingen av dessa hade någon inblandning i sprängningen. CIA är ansvarigt för detta terrordåd.


YouTube video: Toto – Africa.