p;
  RÄTTSSKANDALER  

Innehållsförteckning.

JAS 39 Gripen haveri, Vattenfestivalen i Stockholm, 1993.JAS 39 Gripen. Piloten Lars Rådeström (infälld).

Under Vattenfestivalen i Stockholm, den 8:e augusti 1993, ägde en flyguppvisning rum. Tusentals åskådare hade samlats för att se den. Många av dem stod på Västerbron, nära Långholmen. När piloten Lars Rådeström kom med ett plan av typen JAS 39 Gripen tappade han plötsligt kontrollen över planet. Han befann sig på relativt låg höjd varför han sköt ut sig direkt. Han klarade sig utan skador. Planet slog ned på Långholmen, nära Västerbron. Det tog eld och totalförstördes. Ett flertal person på marken fick brännskador.

Många åskådare befann sig på Västerbron.
Foto: Hans Björkman.


Så långt den officiella rapporteringen om ”olyckan”. Jag har granskat denna händelse under antagandet att den utgör del av spermakriget.

En person, som jag numera identifierat som nazist, uppmanade mig att besöka uppvisningen. Jag hade under samma dag (8:e augusti) från annat håll uppmanats att inte besöka uppvisningen varför jag stannade hemma. Det var med viss förvåning jag tog del av rapporteringen om ”olyckan” vid uppvisningen


Långholmen, Stockholm. JAS-planet slog ned vid det röda X:et.


Nedslaget skedde vid det gula platsmärket, ca 30 meter från Västerbrons västra kant.
Byggnaden till vänster är Långholmens Folkhögskola. Infartsvägarna till byggnaden bildar
bokstaven V.


Det aktuella JAS-planet var fortfarande under utveckling när haveriet inträffade. Det ägdes av SAAB, Linköping. Försvarsmakten hade alltså inget formellt ansvar för det inträffade. Lars Rådeström var anställd som testpilot hos SAAB-fabriken i Linköping. Han hade ytterligare ett haveri, med samma flygplanstyp, i bagaget innan denna ”olycka”. Det haveriet inträffade den 2:a februari 1989 när Rådeström landade på Malmslätts flygplats i Linköping. Här kan du se båda haverierna

JAS_Krascherna_1989_och_1993.mp4       (34 sek.)
  

Vid haverierna antogs att JAS-planets styrsystem var felet. Mycket av den avancerade elektronik som används i JAS kom från leverantörer i USA. Det fanns misstankar om att mjukvaran i planets datoriserade styrsystem var felprogrammerad (dataminnet). I och med ovanstående presentation anser jag att CIA ligger bakom haveriet på Långholmen. Man har lyckats med att installera utrustning i planet som gjorde det möjligt att ta kontroll från marknivån. Här faller mina misstankar på tekniker i vid SAAB-fabriken i Linköping. Man har haft en ”naturlig” tillgång till planet eftersom det var under utveckling. Jag har studerat ett 10-tal andra flyghaverier i Sverige, både civila och militära. Vid några haverier har jag funnit den typiska ”märkning” som CIA alltid gör vid sina operationer. Det tyder på att de havererade planens datasystem tagits över från marknivån. I nuvarande läge anser jag att nytt ljus spritts över Gottrörakraschen, 1991. Ingen haverirapport finns tillgänglig för JAS-planet.

Ett minnesmärke har installerats på haverplatsen, Långholmen. Det har utformats av konstnären Thomas Qvarsebo. Det officiella namnet på märket är JAS-minnet.


JAS-minnet.

YouTube video: Crash Test Dummies - Mmm Mmm Mmm Mmm   (1993)