p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Grov brottslighet vid Hyundai, Marbella, 2015.Hyundai, C. José Manuel Vallés, S/N, Marbella.

I november 2015 köpte jag en fabriksny Hyundai i20 från Hyundmar, Marbella. De hade sin butik på C. José Manuel Vallés, S/N, Marbella. Idag, 2023, har nya ägare tagit över verksamheten. Efter några veckor märkte jag att jag var skuggad av andra bilar. De kunde dyka upp när jag besökte butiker, restauranger etc för att ta en närmare titt på min bil. Jag undersökte bilen med hjälp av en buggdetektor men hittade inget misstänkt. Skuggningen har fortsatt oavbrutet fram till idag.

Den 2022-10-10 besiktigade jag bilen hos ITV, Malaga. Den underkändes. Enligt besiktningsprotokollet var anledningen att man inte kunde ansluta till ODB kontakten. Jag uppsökte därefter en bilverkstad i Torremolinos. De kontrollerade ODB kontakten men kunde inte hitta något fel. Kort därefter besiktigade jag bilen igen. Den godkändes då

I november 2023 köpte jag en ODB2 skanner. Syftet var att kontrollera bilens Engine Control Unit (ECU). Enheten finns monterad i motorutrymmet bakom bilbatteriet. Man kan säga att denna enhet är hjärnan i bilens kontrollsystem. Ett dataprogram kontrollerar hundratals funktioner, exempelvis bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. Programmet innehåller hundratals felkoder. När ODB2 skannern känner av system så kommer ECU att leverera felkoder om några fel upptäcks. Dessa koder kallas Diagnostic Trouble Codes (DTC). ECU ger förklaringar till varje DTC som upptäckts.

 
När jag skannade ECU fick jag upp ovanstående menyer. För MONITOR STATUS sägs att "DTC's
in this EUC" är 0 (noll). Det måste finnas felkoder i ECU. Om inte så kan ECU inte rapportera om
eventuella fel som finns i bilen.


När jag skannat ECU insåg jag att något var fel med denna enhet. Jag monterade bort bilbatteriet och kunde då se att en etikett fanns påklistrad på ECU:


Etikett för ECU.

Jag kontaktate ett företag i Torremolinos som är expert på bilelektronik. Jag överlämnade en kopia på etiketten. Efter några timmar fick jag besked att man inte kunde uppdatera den programvara som finns i denna ECU. Därefter kontaktade jag en representant för Hyundais reservdelsförsäljning. Efter dessa två besök fick jag bekräftelse på vad jag misstänkt. Den ECU som finns i min bil är inte en originaldel från Hyundai. Den är inte kompatibel med min bil.

När jag köpte bilen den 2015-11-18 så fick jag besked om att bilen skulle ”göras i ordning” under de kommande dagarna. Jag hämtade den lördag den 2015-11-21. Under dessa dagar har någon inom Hyundmar bytt ut den ECU som installerats av Hyundais fabrik. Syftet med denna grova brottslighet var följande:
I Hyundais bilar är det vanligt att man installerar GPS-trackers på fabriken. De är inte aktiverade när bilen levereras till kunden. I detta fall har ett antal GPS-trackers aktiverats av Hyundmar innan bilen levererades till mig. Genom att byta ut den ECU som fanns installerad av Hyundais fabrik så har man gjort det omöjligt att kontrollera statusen för de GPS-trackers som fanns på plats. När ITV besiktade bilen 2022-10-10 misslyckades man med "kontakten" till ECU. Det är bekräftelsen på att den ECU som finns inte är kompatibel med min bil. När jag lämnat in bilen för den årliga sevicen har jag alltid anlitat en av Hyundai auktorisera bilverkstad. Jag har anlitat tre verkstäder. De har varit belägna i Fuengirola och Torremolinos. Dessa verkstäder har inte kunnat skanna ECU för att se om det eventuellt fanns aktiverade GPS-trackers.

Någon eller några inom Hyndmar, Marbella, har gjort sig skyldiga till grov brottslighet. Jag föreslår följande brottsrubriceringar:

1) Stöld av Engine Control Unit (ECU). Enligt Hyundai har den idag ett marknadsvärde uppgående till ca 500 EUR.
2) Medhjälp till olaglig övervakning.


Mer om GPS-trackers i min bil hittar du här: Sexton (16) GPS-trackers upptäckta i min Hyundai i20 under 2021.