p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Mordet på Dagmar Hagelin, Buenos Aires, 1977.

  
         Dagmar Hagelin                                    Ragnar Hagelin
           (1959 - 1977)                                        (1933 - 2016)


 
            Alfredo Astiz                                        Gustaf Adolf                         Maria Antonia Berger
            (1951 -        )                                       (1906 - 1947)                              (1942 -1979)

 
            Norma Burgos                                Carlos Caride
              (1951 -        )                                 (1940 - 1976)


Den politiska oron i Argentina under 70-talet fick konsekvenser för Sverige på ett oväntat sätt. Vid denna tidpunkt styrdes Argentina av en fascistisk militärjunta under ledning av Jorge Videla. Den hade kommit till makten via en militärkupp 1976. Precis som i många andra sydamerikanska länder var rädslan för socialism och kommunism stor i Argentina. Juntans huvudmotståndare var den vänsterradikala organisationen Montoneros. Många av förgrundsfigurerna inom Montoneros hade ett förflutet inom Peronismen. Organisationen var terrorstämplad av CIA. Under perioden 1974 - 1982 uppges ca 30 000 personer ha “försvunnit” i Argentina. Internationellt media uppmärksammade “det smutsiga kriget” stort. Jag minns särskilt rapporteringen omkring “de galna mödrarna” som brukade demonstrera varje torsdag på Plaza de Mayo i Buenos Aires ( 34° 36' 30.12"S 58° 22' 20.22" W  ). De ville ha tillbaka sina försvunna barn. Anledningen till att demonstrationerna förlades där var att presidentpalatset låg vid Plaza de Mayo. Nationen hamnade i internationellt vanrykte p.g.a. bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. CIA fanns på plats för att hålla ett vakande öga på utvecklingen.

Sjuttonåriga Dagmar Hagelin bodde tillsammans med sin mor och styvfar, Edgardo Waissman på Bermúdez 5261, Villa Bosch, i Buenos Aires ( 34° 36' 26.85"S  58° 31' 30.16" W). Waissman var advokat och känd som försvarare av politiska fångar. Dagmars far, Ragnar Hagelin, hade svenska föräldrar. Han var född och uppvuxen i Chile. Familjen flyttade senare till Argentina där han blev naturaliserad argentinare. Dagmar var född i Argentina. Ragnar och Dagmar hade dubbla medborgarskap, svenskt och argentinskt.

Under sommaren 1975 hade Dagmar lärt känna Norma Burgos. Hon var gift med Carlos Caride som var en viktig ledare inom Montoneros. Caride sköts till döds i en poliskonfrontation den 28 maj, 1976, i Buenoss Aires. Edgardo Waissman hade tidigare haft uppdrag som försvarare för Caride och var den som hade förmedlat Dagmars kontakt med Burgos. Norma Burgos bodde på Sgto Cabral 317, El Palomar ( 34° 37' 17.64"S 58° 34' 54.42" W ) ca 5 km från Dagmars bostad.

Under eftermiddagen den 26 januari 1977 hade en säkerhetsstyrka under ledning av löjtnant Alfredo Astiz arresterat Norma Burgos på gatan. Hon anklagades för samröre med Montoneros. Senare under dagen gjorde man ett tillslag mot Burgos bostad. Burgos uppgav att Maria Antonia Berger skulle besöka henne påföljande dag, den 27 januari. Berger var en av ledarna inom Montoneros. Hon var efterlyst av militärjuntan. En del av säkerhetsstyrkan beslöt att stanna vid Burgos bostad för att avvakta Bergers ankomst.

På morgonen den 27 januari, omkring kl 8:30, gick Dagmar för att besöka Norma Burgos. De militärer som fanns vid Burgos bostad förväxlade henne med Maria Antonia Berger. De beväpnade soldaterna beordrade Dagmar att stanna. Hon sprang då in på gatan Pampa, nära Burgos bostad. Löjtnant Astiz och korpral Peralta tog upp förföljandet. Dagmar, som hade atletiska färdigheter, var dock på väg att springa ifrån sin förföljare. Astiz gick då ned i knästående och dubbelfattade sin pistol och sköt Dagmar bakifrån. Hon träffades av ett skott i huvudet. Dagmar föll ned på trottoaren. Säkerhetsstyrkan stoppade en taxibil som råkade passera. Den kördes av Jorge Eles. Säkerhetsstyrkan förklarade taxibilen beslagtagen. Dagmar stoppades in i bilens bagageutrymme. Enligt ett flertal vittnen var Dagmar vid liv och vid medvetande. Hon försökte hindra att de stängde bagageluckan genom att sträcka upp sina armar. Därefter körde de iväg med taxin till Burgos bostad där de hämtade upp övriga personer i styrkan.

Ragnar började oroa sig för Dagmar under eftermiddagen. Norma Burgos far och några av hans grannar berättade för Ragnar vad som hade inträffat. Ragnar kontaktade polisstationen i Morón. Polischefen bekräftade att det var en säkerhetsstyrka från ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) som hade gjort en räd. Påföljande dag kontaktade Ragnar den svenska ambassaden i Buenos Aires. Han fick då bekräftelse på att Dagmar hade arresterats av säkerhetsstyrkan. Under tiden därefter gjorde Ragnar försök att få klarhet i vad som hade hänt med Dagmar men militären blockerade hans ansträngningar. Efter några dagar hade fallet nått den svenska regeringen. Via utrikesdepartementet framfördes krav till president Videla att Dagmars situation skulle rapporteras. Det blev resultatlöst. Militärjuntan förnekade att de hade någon kännedom om Dagmar Hagelin. I juli 1977 meddelade militärregimen att Dagmar tillhörde gerillaorganisationen Montoneros och var fånge där. Den svenska regeringen lät hemkalla ambassadören i Buenos Aires.

Så långt den officiella versionen av mordet på Dagmar Hagelin. Jag har granskat omständigheterna i fallet närmare under antagandet att de utgör del av spermakriget.

Det enda som är helt säkert i denna CIA-ledda operation är att Dagmar Hagelin mördats. Operationen är av typen False Flag, d.v.s. den är något annat än vad den ser ut att vara. För att skapa ett trovärdigt motiv omkring försvinnandet har CIA länkat Dagmar till Montoneros via Norma Burgos. Det är befängt att tro att Dagmar skulle ha haft något samröre med Montoneros.

Under de senaste åren har jag studerat foton av politiska ledare runt om i världen. Jag har även tittat på ledare för organisationer som utpekats som terroristorganisationer av CIA. Jag har då funnit att många av dem är resultatet av inseminationer från oss som varit alfahannar under 1900-talet. En av de mest välkända terrorister som någonsin existerat var Che Guevara. Hans mor inseminerades av Jehovas. Givetvis har det funnits en oro hos CIA för att Jehovas insemineringsverksamhet skulle kunna hjälpa till att bygga upp terrornätverk. Därför har man infiltrerat Jehovas. Min uppfattning är att CIA har full kontroll över Jehovas verksamhet. Man känner till spermans distributionsvägar, vilka som befattar sig med sperman, vilka som insemineras o.s.v..

Ragnar Hagelin var affärsman. Sådana personer har oftast ett stort kontaktnät. Hans svenska bakgrund gjorde honom perfekt som svenska Jehovas kontakt i Buenos Aires. Min hypotes är att han medverkat i Jehovas spermahantering. Därvid har min sperma hamnat i händerna på Montoneros. CIA har bedömt att en eliminering av Ragnar Hagelin förmodligen skulle göra mer skada än nytta. Därför blev det Dagmar som fick plikta. Det finns inslag i operationen som får mig att tro att Dagmar varit Ragnar behjälplig i hantering av sperma.

I media uppgavs att Dagmar förväxlats med Maria Antonia Berger. Dagmar var betydligt kortare än Berger och när jag jämför dem på bilderna ovan så ser jag inte många likheter. Berger ”försvann” 1979 efter en tids fångenskap hos militärjuntan.

CIA behövde vittnen både här och där för att få trovärdighet i ”kidnappningen”. Norma Burgos satt arresterad i koncentrationslägret ESMA. Hon har vittnat om att hon sett Dagmar ligga på en bår där. Dagmar var då vid liv. Jag fäster ingen större tilltro till Burgos vittnesmål. Om Burgos verkligen fanns på ESMA så visste hon vad som gällde. Det var bara att göra som man blev tillsagd – om man ville överleva. Påståendet om att Burgos berättat för säkerhetsstyrkan att Maria Antonia Berger skulle besöka henne är ett påhitt av CIA. Burgos bostad var helt säkert ständigt övervakad av ESMA efter dödsskjutningen av hennes man, 1976

Media uppger att Dagmar skjutits ned av Astiz och att han och hans medhjälpare stoppade en taxi för att på så sätt få bort Dagmar från gatan så snabbt som möjligt. Den naturliga reaktionen från Astiz och hans medhjälpare hade varit att släpa bort Dagmar från gatan istället för att låta ytterligare ett vittne delta. Som operationen refereras får man intrycket att säkerhetsstyrkan saknade bilar – vilket blir helt fel

Operationen har utplanterats i media av CIA. Mitt antagande är att Dagmar kidnappats och mördats kort efter att hon lämnade sin bostad. För att snabbt bli av med döda kroppar brukade militärjuntan dumpa dem i havet utanför Buenos Aires. Då och då hände det att kropparna flöt iland på stränderna. Operationen mot Dagmar skulle ske snabbt och effektivt för att säkerställa att inga vittnen fanns. Det var en förutsättning för att kunna utplantera den påhittade versionen om ”kidnappningen”. Denna version öppnade även för militärjuntans version om Montoneros ”kidnappning” av Dagmar.


Koncentrationslägret ESMA, Buenos Aires. Koordinater:  34° 32' 17.17" S  58° 27' 46.46" W

Alfredo Astiz var löjtnant i flottan. Han var baserad i ESMA, militärjuntans hemliga koncentrationsläger i Buenos Aires. Han var underrättelseofficer. Han fick öknamnet “dödens ängel”. Han var ökänd som notorisk torterare. I december 1977 var han inblandad i kidnappning av 12 aktivister för mänskliga rättigheter. De återfanns aldrig och förmodades vara mördade. Ca 5000 politiska fångar förhördes under tortyr och mördades, eller “försvann” i koncentrationslägret ESMA. Astiz var föremål för ett flertal rättsprocesser efter demokratins återinförande i Argentina. Under 2011 dömdes han till livstids fängelse. De “vittnesmål” som förekommit efter operationen gör att jag ifrågasätter Astiz som Dagmars mördare. Det kan mycket väl vara någon annan från ESMA. Astiz specialitet var att förhöra fångar under tortyr. Det var en kompetens som inte behövdes i operationen mot Dagmar. Hursomhelst, Astiz dömdes till livstids fängelse – ett straff som han förtjänade oavsett hur det låg till med mordet på Dagmar Hagelin. 


             Jorge Acosta
             (1941 -        )


Den som var ytterst ansvarig för verksamheten på ESMA var kapten Jorge Acosta. Bland privatspanarna utpekas han som den som arbetade hårdast för att få en eliminering av Dagmar. Det är troligt att så var fallet. Att få stopp på spermaleveranserna till Montoneros var ett högprioriterat ärende. Här hade CIA meddelat militärjuntan att det inte fanns några valmöjligheter. I och med det var Dagmars öde beseglat. Jorge Acosta hade många mord på sitt samvete. Under 2011 dömdes han tillsammans med Alfredo Astiz till livstids fängelse.

Fallet Dagmar Hagelin blev känsligt för den svenska regeringen eftersom Dagmar var minderårig. Ragnar släppte aldrig taget omkring utredningen. När dödshoten började droppa in valde han och resten av hans familj att flytta till Sverige. Ragnar var en outtröttlig förkämpe för mänskliga rättigheter. Han avled 2016.

Koncentrationslägret ESMA inrymmer numera ett museum. Guidade turer erbjuds.
https://turismo.Buenossaires.gob.ar/en/otros-establecimientos/memorial-museum-former-esma

Hela denna historia påminner mig mycket om de offer som krävdes i nazisternas koncentrationsläger under andra världskriget. Militärjuntan hade säkert undervisats av CIA om hur man bäst hanterar politiska motståndare.

Operationen mot Dagmar Hagelin inträffade den 27 januari, 1977. Exakt två månader senare den, 27 mars 1977, var det dags för nästa CIA-operation – Teneriffakatastrofen. CIA har en vana att göra en märkning av sina operationer. Bokstaven V förekommer frekvent för att markera att operationen är relaterade till Sixten eller jag. Under 70-talet förekommer siffran sju (7) frekvent för att relatera till mig.


YouTube video:
Vanessa Paradis - Joe Le Taxi (1988)
Madonna - Don't Cry For Me Argentina (1996)