p;
  RÄTTSSKANDALER
 

Innehållsförteckning.

Branden i Staffanstorp, 2009.

   
       Jenny Mechka Nikolic.
              (1982 - 2009)

Den 2009-09-02 kl 01:26 inkom ett larm till Räddningstjänsten i Staffanstorp. En granne till fastigheten Domarringen 1 hade observerat kraftig rökutveckling där. Räddningstjänsten var på plats redan efter några minuter. Rökdykare gick in i villan. De hittade en kvinna och fyra barn. Man startade omedelbart livräddande insatser. Kl 03:30 bekräftade Räddningstjänsten att tre av barnen hade avlidit. Kl 06:15 meddelades att kvinnan hade avlidit. Det fjärde barnet avled vid lunchtid. Samtliga hade avlidit p.g.a. rökgasförgiftning. De avlidna var Jenny Mechka Nikolic och hennes fyra barn, Angelina 11 månader, Lidia 5 år,  Sterlina 7 år och Goran Junior 9 år.


Kartbild. Domarringen1, Staffanstorp.


Bild 1:
Räddningspersonal har anlänt till Domarringen 1, Staffanstorp.

Jag har granskat denna "olycka" närmare och funnit att det rör sig om en CIA False Flag operation. Samtliga offer mördades.

Eftersom händelsen klassats som en olycka föreligger ingen brottsutredning. Polisen hade dock initialt startat sina undersökningar under antagandet att det rörde sig om mordbrand. Detta är kutym när man inte helt kan bortse från denna möjlighet. De vidare undersökningarna visade att brandorsaken var en brand i ett av barnens dator. Den hade blivit överhettad och därvid antänt textilier. Kraftig rökutveckling uppstod. Branden begränsades till ett av barnens rum.


Bild 2:
Domarringen 1, Staffanstorp. Norra fasaden. Vid A finns garaget. Huvudingång vid B.
Föräldrarnas sovrum vid C.Bild 3:
Domarringen 1, Staffanstorp. Södra fasaden. Vid G och E finns fönsteröppningar. Vid F finns
en utgång till trädgården.Bild 4:
Branden i Staffanstorp. Grafiken har producerats av Aftonbladet. Den visar de omkomnas (de röda
markeringarna) placering när Räddningstjänsten hittade dem. Grafiken stämmer dåligt med
verkligheten. Mitt antagande är att CIA ljugit för tidningen om villans planlösning.


Operationen.
Förutsättningen för operationen var att den skulle ske i skydd av mörkret. Elimineringen av barnen och deras mamma måste ske ljudlöst. Det var strax efter midnatt och boende i kringliggande hus förmodades ha gått till sängs. För att ta sig in i huset hade CIA försett mördarna med en nyckel. Jag bedömer att tre personer gick in i huset. De var maskerade och uppträdde som inbrottstjuvar när de väckte mamman och barnen. Under vapenhot fördes de ut ur huset till garaget. Där hade CIA tidigare placerat gasflaskor innehållande giftgas, förmodligen en nervgas avsedd för militär användning. Gasen släpptes på. Barnen och mamman låstes in i garaget. Döden torde ha inträffat redan inom några minuter. Mördarna öppnar garageporten och vädrar ut gasen. Därefter bärs mamman och barnen in i huset. De placeras enligt den grafik som finns i Bild 4. I nästa fas skapas illusionen av en brand. Man producerar rökgas med hjälp av en rökgasgenerator - även denna avsedd för militär användning. En viss nedsotning har skett i det rum där "branden" förmodades ha startat, Barnens sovrum, till vänster (Bild 4). Röken släpptes ut genom fönstret i rummet. Rökgasen skulle produceras under kort tid. Därför larmade CIA Räddningstjänsten redan efter några minuter. Den anlände till Domarringen 1 efter ytterligare några minuter. Då hade alla spår efter rökgasgeneratorn tagits bort. Någon brand fanns inte att släcka. Av det bildmaterial som finns tillgängligt i media visas inga brandskador på husets fasader. Om en brandskada skett borde den ha varit synlig på husets södra fasad. Inga bilder visar interiören.

Brandutredningen.
I den efterföljande brandutredningen har CIA försökt att få det att se ut som att "branden" utvecklades snabbt. Offren överraskades av den kraftiga rökutvecklingen. De hann aldrig att ta sig ut från huset. Om dörren till barnens sovrum till vänster (Bild 4)  var öppen skulle röken kommit ut i korridoren som leder till de rum där offren hittades. Utrymningsvägen till ytterdörren vid B (Bild 2 och Bild 4) var då blockerad. I grafiken för Bild 4 saknas markeringar för fönstren E och G samt dörren F. Anledningen är att CIA velat ge intrycket av att offren var helt instängda. Enligt Bild 3 finns möjlighet till utrymning via E, G och F. De offer som hittades i föräldrarnas sovrum hade möjlighet till utrymning via fönstret C (Bild 2 och Bild 4). En överhettad bärbar dator uppges vara brandorsaken. Den antände textilier i dess närhet. En bärbar dator får sin ström från ett batteri. När batteriet laddas via en adapter tillförs en spänning som vanligtvis ligger omkring 19 V. Den effekt som datorn utnyttjar ligger sällan över 200 W. Den s.k. flampunkten för textilier i bomull ligger omkring 370 grader Celsius. Det krävs alltså att en hel del energi tillförs för att orsaka en brand. En bärbar dator som inte är ansluten till elnätet kan inte generera den energi som krävs för att starta en brand i textilier. Det har inträffat att batterier i bärbara datorer exploderat och då orsakat brand. Det har i de flesta fall kunnat härledas till tillverkningsfel i batteriet. Den CIA-styrda utredningens påståenden om brandorsaken är en bluff.

CIA-agenten Gina Haspel och FW är ansvariga för detta illdåd. Drygt en månad tidigare hade de genomfört operationen som numera kallas "Branden i Rinkeby". Jag ser Staffanstorp som en uppföljning av Rinkeby. Syftet var att sprida skräck i hela Sverige.

De mördade:

19820727-4203
Nikolic, Jenny Mechka
Domarringen 1
245 41 Staffanstorp
Död 2/9 2009.
Folkbokförd i Sankt Staffan, Staffanstorps kn (Skåne län, Skåne).
Född 27/7 1982 i Möllevången (Malmöhus län, Skåne).
Frånskild kvinna (7/1 2005).
Anm:
Fastighet: Stanstorp 7:168
Födelseförsamling i källan:
Möllevången (Malmöhus län)
Källor:
FK 13 / man91

20081005-9642
Nikolic, Angelina
Domarringen 1
245 41 Staffanstorp
Död 2/9 2009.
Folkbokförd i Sankt Staffan, Staffanstorps kn (Skåne län, Skåne).
Född 5/10 2008 (ingen uppgift om födelseort)
Flicka under 18 år.
Anm:
Fastighet: Stanstorp 7:168
Källor:
FK 13

20040711-3927
Nikolic, Lidia
Domarringen 1
245 41 Staffanstorp
Död 2/9 2009.
Folkbokförd i Sankt Staffan, Staffanstorps kn (Skåne län, Skåne).
Född 11/7 2004 (ingen uppgift om födelseort)
Flicka under 18 år.
Anm:
Fastighet: Stanstorp 7:168
Källor:
FK 13

20020707-3628
Nikolic, Sterlina
Domarringen 1
245 41 Staffanstorp
Död 2/9 2009.
Folkbokförd i Sankt Staffan, Staffanstorps kn (Skåne län, Skåne).
Född 7/7 2002 (ingen uppgift om födelseort)
Flicka under 18 år.
Anm:
Fastighet: Stanstorp 7:168
Källor:
FK 13

20000504-3450
Nikolic, Goran Junior
Domarringen 1
245 41 Staffanstorp
Död 2/9 2009.
Folkbokförd i Sankt Staffan, Staffanstorps kn (Skåne län, Skåne).
Född 4/5 2000 (ingen uppgift om födelseort)
Pojke under 18 år.
Anm:
Fastighet: Stanstorp 7:168
Källor:
FK 13Tomislav Pancenkov var far till Jenny Likovic.
Foto: Aftonbladet.


Jag har kontrollerat i Sveriges Dödbok och funnit följande:

19571001-2872
Pancenkov, Tomislav
Bergströms Väg 21
245 61 Staffanstorp
Död 2/12 2013.
Folkbokförd i Uppåkra, Staffanstorps kn (Skåne län, Skåne).
Född 1/10 1957 i Jugoslavien.
Frånskild man (6/3 2003).
Anm:
Fastighet: Stora Uppåkra 2:100
Födelseförsamling i källan:
Ju
Källor:
FK 13 / man91


YouTube video:
Mary J. Blige - Family Affair (Official Music Video)