p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Branden i Rinkeby (Stockholm) 2009.

   
     Hoda Sunyare, 42 år.                        Huda, 15 år.                                         Hanna, 7 år.

   
             Hiba, 10 år.                              Nagra, 8 månader.                           Najma, 11 år.

Ovanstående personer var bosatta på Kuddbygränd 12, Rinkeby, Stockholm. Hoda Sunyare var mor till till barnen Huda, Hanna, Hiba, Nagra och Najma. På kvällen den 2009-07-25 omkring kl 22 startade en brand på våning 2 i deras flerfamiljshus. Hoda Sunyare och hennes barn bodde på våning 7. Samtliga omkom i branden.

 
Kuddbygränd 12. Branden startade vid den gula pilen. Bilden till höger visar fönsteröppningen
till rummet kort tid efter att branden startat.


Första larmet till Räddningstjänsten inkom kl 22:15. De första styrkorna anlände till platsen kl 22:25. Lägenheten var då helt övertänd. Denna lägenhet kallas i fortsättningen för brandlägenheten.


Det finns en s.k. röklucka (brandgasventilator) vid fastighetens tak. Den
är placerad vid den svarta pilen. Ett höjdfordon (brandbil) förde upp
personal till taknivån. Det syns utanför ingången till plan 1.

Syftet med rökluckan är att brandrök som samlas i trapphuset ska kunna ventileras bort via luckan. När rökdykarna kom upp till brandlägenheten stod lägenhetsdörren vidöppen och det slog ut lågor i trapphuset. En rökdykare sökte rökluckans utlösningsanordning. Han kunde inte hitta den. Efter ytterligare en stund kunde andra rökdykare hitta den. Utlösningsanordning är förbunden med en vajer till till rökluckan (placering på plan 2 enligt skissen ovan).  Det visade sig då att det inte gick att öppna luckan. Vajern hade fastnat i det rör som den löper igenom upp till rökluckan. Röken i trapphuset gjorde det omöjligt för de boende ovanför plan 2 att ta sig ut. De uppmanades av Räddningstjänsten att stanna i sina lägenheter och hålla fönster och dörrar stängda. Man släckte branden i brandlägenheten.


Hoda Sunyare och hennes väninna.

När branden startade befann sig Hoda Sunyare på besök hos sin väninna på Kuddbygränd 16. När hon fått besked om att det brann på Kuddbygränd 12 rusade hon över för att rädda sina barn.

Familjen som bodde i brandlägenheten hade besök av släkt och vänner. Totalt fanns 13 personer i lägenheten när branden utbröt. Den utrymdes snabbt. Inga personskador uppstod.


Brandlägenheten ligger i två plan. Skissen visar  den del som
finns på plan 2. Vid texten "Branden började här" finns
fönsteröppningen som visas på bilden kort tid efter att branden startat.

Omkring kl 23:16 hade höjdfordonet fört upp personal till taknivån. De kunde då öppna rökluckan därifrån. När branden släkts och röken skingrats kunde samtliga boende evakueras. Räddningspersonalen hade hittat sju avlidna personer i trapphuset, däribland Hoda Sunyare och hennes barn. Dödsorsaken var rökgasförgiftning.

Så långt den officiella versionen av branden i Rinkeby. Jag har granskat de närmare omständigheterna i denna CIA-ledda False Flag operation. Den är ett inslag i spermakriget.

Huvudansvarig för operationen är CIA-agenten Gina Haspel. Hennes medhjälpare, FW, har funnits på plats vid Kuddbygränd 12. Operationen var inte särskilt resurskrävande även om resultatet av den fick stora konsekvenser. Jag bedömer att högst ett 10-tal personer deltagit. Stadsdelen Rinkeby har en hög andel invandrare. Det är huvudanledningen till att operationen förlagts där. Hoda Sunyare och hennes man är av somalisk härkomst. CIA och de svenska nazisterna har alltid motarbetat invandringen till Sverige - särskilt den från Mellanöstern. Tidigare under året hade det förekommit oroligheter i Rinkeby. Bilbränder och stenkastning mot utryckningsfordon (polis, ambulans etc.). I media utpekades kriminella invandrare för att ligga bakom. Jag betraktar dessa händelser som täckoperationer iscensatta av CIA.
Syftet var att låta oroligheterna kulminera i terrordådet mot Kuddbygränd 12.

Min hypotes är att
Hoda Sunyare deltagit i Jehovas spermahantering. CIA har kartlagt hennes familj med hjälp av de av CIA betalda infiltratörer och informatörer som alltid finns på plats i de invandrartäta områdena i Sverige. När de väl upptäckt omfattningen av Hoda Sunyares deltagande fastställdes operationen.

Operationen:
1)
 Huvudmålet för operationen var Hoda Sunyares barn.
Elimineringen av barnen måste ske ljudlöst. Eventuella skrik skulle kunna uppfattas av närliggande lägenheter. Mitt antagande är att CIA bedömt att förgiftning var den perfekta metoden. Någon person som var välkänd för barnen har förgiftat dem. Påståendet om att Hoda Sunyare skulle ha rusat över till Kuddbygränd 12 och tagit sig upp till sin lägenhet saknar trovärdighet. Trapphuset fylldes snabbt med rök vid explosionen.

2) När Gina Haspel fått besked om att barnen eliminerats beordrar hon FW att gå in i fastigheten Kuddbygränd 12. Hon har försetts med nycklar för att ta sig in i brandlägenheten. Det fanns inga personer i brandlägenheten. FW placerar en brandbomb i det rum som visas i skissen "Branden började här". Därefter lämnar hon fastigheten. Det är troligt att hon plockats upp av en väntande bil.

3) När Gina Haspel fått besked om att brandbomben utplacerats och att FW befinner sig på behörigt avstånd från Kuddbygränd 12 så är det dags att utlösa bomben. Detta sker med hjälp av en radiosändare. Det är troligt att den person som utlöser bomben befinner sig på en plats där han har överblick över ingången till Kuddbygränd 12. När kusten är klar utlöser han bomben. Flera vittnen har sagt att de hört en explosion innan branden.

Jag har kontrollerat i Sveriges Dödbok för att se vilka som avlidit på adress Kuddbygränd 12 den 2009-07-25. Jag har hittat följande:

20020529-010
Yusuf, Hanna
Kuddbygränd 12 5 Tr
163 75 Spånga
Död 25/7 2009.
Folkbokförd i Spånga, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland).
Född 29/5 2002 (ingen uppgift om födelseort)
Flicka under 18 år.
Anm
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Spånga-Kista, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)
Källor:
FK 13

19990611-7743
Yusuf, Hiba
Kuddbygränd 12 5 Tr
163 75 Spånga
Död 25/7 2009.
Folkbokförd i Spånga, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland).
Född 11/6 1999 (ingen uppgift om födelseort)
Flicka under 18 år.
Anm
Fastighet: Enfotakvarnen 1
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Spånga-Kista, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)
Källor:
FK 13

20081105-3628
Yusuf, Nagra
Kuddbygränd 12 5 Tr
163 75 Spånga
Död 25/7 2009.
Folkbokförd i Spånga, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland).
Född 5/11 2008 (ingen uppgift om födelseort)
Flicka under 18 år.
Anm:
Fastighet: Enfotakvarnen
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Spånga-Kista, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)
Källor:
FK 13

19970731-2360
Ali Nour, Najma
Kuddbygränd 12 5 Tr
163 75 Spånga
Död 25/7 2009.
Folkbokförd i Spånga, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland).
Född 31/7 1997 i Brännkyrka (Stockholms stad, Södermanland).
Flicka under 18 år.
Anm:
Fastighet: Enfotakvarnen
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Spånga-Kista, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)
Födelseförsamling i källan:
Brännkyrka (Stockholms län)
Källor:
FK 13 / Spar97bilaga


En förutsättning för att bli registrerad i Sveriges Dödbok är att man vid sin död är folkbokförd i Sverige. I media har uppgetts att 13-åriga Naimay Ahmed omkommit i branden. Hon hade anlänt till Sverige under 2009 och kan i såfall inte varit folkbokförd i Sverige. Jag har inte hittat några bevis för att Naimay Ahmed existerat.

Det har påståtts i media att Hoda Sunyare lämnade lägenheten tillsammans med sina fem barn när branden utbröt. Detta påstående saknar trovärdighet. Brandförloppet var explosionsartat. Det är troligt att FW lämnat dörren till brandlägenheten på glänt. Tryckvågen vid explosionen har därefter lämnat den vidöppen. Brandröken fick fritt spelrum. Det fanns ingen möjlighet för Hoda Sunyare att ta sig upp till sin lägenhet.

Gina Haspel och FW har funnit varandra i sin passion för rasism. De är två galna psykopater.

YouTube video:
Ava Max - Sweet But Psycho

Statens haverikommission har avlämnat en rapport om branden. Rapporten är ett falsifikat men innehåller ändå en hel del användbar fakta.
Här kan du ladda ned rapporten:
Statens haverikommission:   RapportRO2010-01.pdf