p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Sprängattentat mot Hitler, 1944-07-20.


Den 20 juli, 1944, kl 12:42 befann sig Hitler och hans stab i denna konferenslokal när en tidsinställd bomb
exploderade. I förgrunden syns konferensbordet och ett av dess bordsben undertill. Det var ett sådant
bordsben som räddade Hitler.


Bakgrund.
Slaget vid Stalingrad pågick under perioden 21 augusti 1942 till 2 februari 1943. Denna sammandrabbning mellan Sovjetunionen och Tyskland blev ett svårt bakslag för nazisterna. De sovjetiska styrkorna lyckades via en kniptångsrörelse stänga in den tyska 6:e armén i Stalingrad. Totalt omkring 290 000 man var instängda. Köld, svält och sjukdomar reducerade manskapet kraftigt. När de kapitulerade den 2 februari 1943 återstod 91 000 man. Denna händelse har av historiker beskrivits som vändpunkten i 2:a världskriget.


Stalingrad. Den tyska 6:e armén har kapitulerat.

I Berlin växte missnöjet inom den tyska officerskåren. Man hade insett att det var bara en tidsfråga innan Tyskland skulle kapitulera. Det uppstod grupperingar som hade som mål att rädda landet från katastrof. Man ville undvika en sovjetisk ockupation. Planen var att värva ledande officerare och andra nyckelpersoner för att genomföra en statskupp efter att Hitler eliminerats. Därefter skulle man inleda förhandlingar med västmakterna om kapitulation. Några av de ledande figurerna var:

 
Ludwig Beck, generalöverste.   Friedrich Olbricht, general.
          (1880 – 1944)                                   (1888 - 1944)

Attentatsplaner.
Alltsedan 1938 hade det förekommit planer på att eliminera Hitler men man hade ständigt misslyckats. Det var grupperingar inom den tyska armén och den militära underrättelsetjänsten som låg bakom dessa försök. Under 1942 formerades en ny gruppering för motståndet mot Hitler. Den leddes av Henning von Tresckow.

 
      Henning von Tresckow                      Gustaf VI Adolf
             (1901- 1944)

Han var överste inom armén. Tillsammans med generalmajor Hans Oster lyckades han bygga upp ett nätverk för motståndet mot Hitler. En av de viktigaste som värvades var general Friedrich Olbricht. Han var chef för arméns högkvarter Bendlerblock i Berlin ( 52°30'28"N   13°21'44"E ). Gemensamt för många av dem var att de tillhörde den aristokratiska eliten. Där fanns personer som hjälpt Hitler till makten under 30-talet men som nu hade fått nog av den nazistiska galenskapen. Man ogillade behandlingen av krigsfångar och det utbredda slaveri som fanns inom Tysklands industri. Miljontals människor hade förts från de ockuperade länderna för att förslavas i Tyskland. Konspiratörerna var inte intresserade av en demokratisering av Tyskland. Det var snarare så att man attackerade nazisterna från höger. Man ville återta den maktställning som man hade innan nazisterna tog över.

Claus von Stauffenberg.
Henning von Tresckow träffade Claus von Stauffenberg för första gången i augusti 1943. Stauffenberg hade en befattning som överste inom arméns generalstab. Det gav honom rätt att delta i de konferenser som staben genomförde och som leddes av Hitler. Stauffenberg var placerad i Bendlerblock.


Hitler hälsar på konferensdeltagare den 15:e juli 1944.
Stauffenberg längst till vänster.


 
     Claus von Stauffenberg.                  Gustaf VI Adolf
            (1907 - ????)

Stauffenberg var född och uppvuxen på slottet Stauffenberg, Jettinge ( 48º30'04.20”N 8º01'40.17”E ). Hans far, Alfred Schenk Graf von Stauffenberg, var den siste hovmarskalken i hertigdömet Württemberg. Claus von Stauffenberg var välutbildad. Han var troende katolik. Under 1943 var han placerad i Tunisien. Den 7:e april 1943 färdades han i en militärkolonn. Plötsligt attackerades kolonnen av amerikanskt flyg. Stauffenberg skadades allvarligt. Han förlorade sitt vänstra öga och två fingrar på sin vänstra hand. Stauffenberg hade inga samvetsbetänkligheter beträffande det planerade attentatet mot Hitler - vilket han lät Tresckow förstå. När Tresckow senare placerades på östfronten tog Stauffenberg över ansvaret för planering och utförande av attentatet.

Varglyan.
Varglyan var ett ca 3 km² stort område med underjordiska bunkrar. Området försvarades med taggtrådshinder, minfält och luftvärnskanoner. Anläggningen var den viktigaste stabsplatsen för nazisterna under 2:a världskriget. Den ligger nära staden Rastenburg i nordöstra Polen ( 54°4′49.44″N, 21°29′38.76″E ). I Rastenburg fanns ett flygfält vilket underlättade kommunikationerna till Berlin. Hitler uppehöll sig i Varglyan under merparten av kriget. Även andra ledande nazister som Göring och Himmler hade egna bunkrar i området.

Attentatet.
Konspiratörerna hade beaktat många tänkbara möjligheter för att eliminera Hitler. Han var ständigt välbevakad. Det fanns ingen möjlighet att låta en självmordsbombare närma sig Hitler och därefter utlösa en bomb. Förgiftning beaktades. Problemet här var att Hitler var vegetarian. Han serverades maträtter som var tillagade efter hans egna speciella önskemål. Man bedömde att han genast skulle märka om det fanns inblandning av gift i maten. Slutligen bestämde man sig för ett bombattentat i Varglyan. Stauffenberg var den som skulle placera bomben.

Den 20 juli 1944 hade generalstaben planerat in en konferens i Varglyan. Stauffenberg var kallad att delta. Han flög upp från Berlin till Rastenburg på förmiddagen. Med sig i bagaget hade han en portfölj som innehöll en sprängladdning. En penndetonator hade stuckits in i 1 kg sprängdeg.


Penndetonator.

Längst till höger syns en glasbehållare. När den krossats med hjälp av skruven (längst till höger) rinner en frätande vätska (kopparklorid) ut. Den ståltråd som håller fast slagstiftet fräts av. En fjäder skjuter slagstiftet mot tändhatten (längst till vänster). När tändhatten detonerar så detonerar även sprängdegen. Den penndetonator som Stauffenberg använde var tillverkad för att utlösas efter 10 minuter.

Konferensen började kl 12:30. Den hade förlagts till en barack som låg ovan jord. Totalt 25 personer deltog.


Skiss över konferenslokalen. Numreringen visar deltagarnas placering vid konferensbordet.
Bordets dimensioner var 5,5 X 1,5 m. Källa: Wikipedia.


1 = Hitler
4 = Heinz Brandt

Stauffenbergs placering anges inte. Efter att han hade placerat bomben fick han ett inplanerat telefonsamtal. Han lämnade då konferensrummet. Han hade placerat bomben på den vänstra sidan av bordsbenet men Heinz Brandt tyckte att portföljen var i vägen för hans fötter. Han föste då portföljen med sin fot till den högra sidan av bordsbenet. Stauffenberg avvaktade detonationen utanför baracken. När den inträffat, kl 12:42, var han övertygad om att Hitler hade eliminerats. Det visade sig efter några timmar att fyra personer hade omkommit. De hade placeringarna 11, 7, 4, och 3. Åtminstone 20 personer skadades. Hitler klarade sig med mindre skador. Spräckta trumhinnor och brännskador på benen. Att Hitler klarade sig ansågs bero på att bomben låg på den högra sidan av bordsbenet.

Stauffenberg och hans adjutant körde direkt efter detonationen till Rastenburgs flygplats. Där väntade ett plan som skulle ta dem till Berlin. Vid framkomsten till Bendlerblock fick man besked om att Hitler hade överlevt attentatet. Det innebar att det var meningslöst att försöka slutföra den sista fasen i operationen d.v.s. statskuppen.

Konspiratörerna infångades snabbt. De dömdes till döden i summariska rättegångar. Stauffenberg och Olbricht avrättades av en exekutionspluton på Krigsdepartementets borggård kl 23 den 20 juli 1944 ( 52°30'28"N   13°21'44"E ). Åtta andra konspiratörer avrättades genom hängning den 8 augusti 1944.

Min kommentar till ovanstående.
Sprängattentatet mot Hitler den 20 juli 1944 var en False Flag operation. Vid denna tidpunkt var de tyska styrkorna under hård press från de Allierade. Sovjetunionen avancerade stadigt i öster. USA och Storbritannien hade landstigit i Normandie den 6 juni 1944 (Operation Overlord). Syftet med ”sprängattentatet” var att stärka Hitlers position som ”överlevare”. I avsnittet Hitlers flykt till Argentina påstår jag att Hitler och han närmaste påbörjade operation Grey Wolf , d.v.s. planerna på bosättning i Argentina redan under 1943. Efter kapitulationen i Stalingrad visste Hitler och alla ledande militärer att det var endast en tidsfråga innan Tyskland skulle kapitulera. ”Sprängattentatet” var en åtgärd som syftade till att stärka hemmaopinionen. Nazisterna kunde vinna tid för den fortsatta planering av flykten till Argentina.


Hitler och Mussolini inspekterar skadorna efter ”sprängattentatet”. V-märkt.

Som operationen utformats fanns ingen anledning att förlägga ”attentatet” till Varglyan. Där fanns knappast några baracker ovan jord inom området. Det troliga är att man sprängt en barack någonstans i utkanterna av Berlin. De eventuella besökare som var intresserade av att se förödelsen kunde då enkelt ta sig ut till ”attentatsplatsen” för att bli fotograferade. Inte en enda människa har skadats i ”attentatet”. Helt säkert är att man låtit en sprängladdning brisera i lokalen. Om man använt 1 kg sprängdeg så är det mer än nog för att åstadkomma den förödelse som visas på bilderna. Om någon människa befunnit sig i lokalen så har chanserna för överlevnad varit mycket små.


Inspektion av det ”söndersprängda” bordet. 1 = Hermann Göering, 2 = Julius Schaub,
3 = Karl Koller, 4 = Hermann Fegelein. Tre utför V-märkning.
Hitler och Karl-Jesko von Puttkamer.

I slutet av juli 1944 besökte Hitler ett av ”offren” för attentatet, Karl-Jesko von Puttkamer. Han påstås vara intagen på Carlshof Sjukhus, Karolewo, Polen. Han påstås ha haft placering 10 vid konferensbordet. Han ser ut att ha fått ansiktsskador vid detonationen. Det är smink. Hitler har en bomullstuss i höger öra. Han markerar på så sätt att han fått trumhinnorna skadade. Hans ansikte är oskadat. Påståendet om att Hitler klarade sig undan med små skador därför att ett bordsben ”avskärmade” bomben är befängt. Den påstådda sprängladdningen skulle ha gjort träflisor av bordsbenet. Hitler skulle ha varit chanslös.

Mitt antagande är att samtliga påstådda deltagare i operationen är påhittade. Ingen har avrättats. Då det gäller Claus von Stauffenberg har jag följande hypotes:

 

Ovanstående staty ska föreställa Claus von Stauffenberg. Den är placerad i det dåvarande Krigsdepartementets, Bendlerblock, borggård ( 52°30'28"N   13°21'44"E ). Statyn är anonym där den står. Inga namn.

 
 Claus von Stauffenberg, staty.      Claus von Stauffenberg.

Att en nazist hedras på detta sätt i Tyskland är anmärkningsvärt. Mitt antagande är att Stauffenberg var spermadonator för Jehovas. Han tillhörde det absolut högsta skiktet inom den tyska aristokratin. Självklart fanns det ingen möjlighet att eliminera en sådan person. Han kan ha varit en oönskad donator p.g.a. sitt biologiska ursprung. ”Sprängattentatet” blev ett lämpligt tillfälle att låta Stauffenberg försvinna från marknaden. Det påstås att han blivit skadad under sin tjänstgöring i Tunisien. Jag har inte lyckats hitta några foton som bevisar detta påstående. Det är sannolikt att Stauffenberg i likhet med många andra prominenta nazister flyttade sina bopålar till Argentina.