p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Hitlers flykt till Argentina, 1945.


Ovanstående bild påstås vara en av de sista kända bilderna av Hitler. Han påstås inspekterar
Hitlerjugend den 20:e mars 1945.Det är inte är Hitler som inspekterar Hitlerjugend. Jag har fällt in en bild av Hitler för att underlätta
jämförelsen. Det är främst näsan som inte stämmer. Längst till höger står Arthur Axmann. 
                      Hitler                                Dubbelgångaren


 
                     Hitler                                    Dubbelgångaren


Syftet med denna fotografering var att ge intrycket av att ”Führern” befann sig i Berlin och senare påstods ha begått självmord den 30 april 1945. Det är känt att Hitler hade flera dubbelgångare.

Under början av 1945 kunde de allierade fastställa ett ungefärligt tidsschema för Tysklands kapitulation. Man hade också överenskommit om hur ”problemet” Adolf Hitler skulle lösas. Att infånga och lagföra honom var en politisk omöjlighet. I eventuella förhör skulle han kunna avslöja många tyska kollaboratörer. Det skulle vara liktydigt med dödsstraff för dessa personer. Lösningen blev att låta Hitler och hans närmaste få fri lejd ut ur Tyskland samt att låta Hitler begå ”självmord”. Det finns inga kända bilder på Hitler efter den 20 mars 1945 - varken i egen person eller som dubbelgångare. Mitt antagande är att han lämnat Tyskland senast den 20 mars 1945.


Hitlers och Eva Brauns påstådda grav.

När de sovjetiska styrkorna anlände till Hitlers bunker fanns inte ett enda spår av Hitler eller Eva Braun. Det var vad som hade planerats. Officiellt sades att de hade begått självmord den 30 april. Därefter hade kropparna kremerats. Ovanstående bild är arrangerad. Se exempelvis på de bensindunkar som finns vid ”graven”. Alltför riggat. Inga spår av förbränning syns på bilden. Inget av de "förbrända" kropparna kunde visas upp.

Flykten till Argentina.

 

             Gerrard Williams                          Simon Dunstan

Under 2011 publicerade Gerrard Williams and Simon Dunstan sin bok ”Grey Wolf”. Det finns en video på YouTube som sammanfattar boken på ett bra sätt:

GREY WOLF : THE ESCAPE OF ADOLF HITLER - FULL ACTION MOVIE IN ENGLISH

Ett antal sajter presenterar boken. Här ger jag förslag på en sajt:

https://issuu.com/bookworm98/docs/the_grey_wolf_-_simon_dunstan

Sammanfattning av ”Grey Wolf”:
Efter det nazistiska nederlaget i Stalingrad 1943 hade ledande nazister insett att det var endast en tidsfråga innan Tysklands kapitulation skulle vara ett faktum. Planeringen för efterspelet började. Martin Bormann var hjärnan bakom operation ”Grey Wolf”. Man planerade för en framtid i Argentina. Det fanns gott om tyska bosättare i Argentina. Det skulle vara enkelt för de flyende att smälta in i det Argentinska samhället. Nazisterna i Berlin hade goda förbindelser med den korrupta regimen i Argentina under ledning av Edelmiro Julián Farrell Plaul. Han var president under perioden 1944 – 1946. Juan Peron var vicepresident under1945. Han tog över som president 1946 och fortsatte som sådan fram till 1955. Bormann hade fått försäkringar om att de tyska ledarna, inklusive Hitler, skulle välkomnas.

I samband med den tyska ockupationen av länder som Holland, Belgien och Frankrike plundrade nazisterna dessa länder på sina rikedomar. Särskilt begärliga var guld, diamanter och konstverk. De länder som fortfarande hade sin guldreserv inom landets gränser fick se den beslagtagen. Med tiden blev det enorma kvantiteter stöldgods som skulle magasineras. Bormann organiserade denna del. Tanken var att stöldgodset skulle transporteras till Argentina och sedan fungera som finansiering för de flyktade ledande nazisterna.

När de ryska trupperna närmade sig Berlin i april 1945 var det dags att starta räddningsoperationen ”Grey Wolf”. Författarna uppger att Hitler och Eva Braun samt några av deras närmaste medarbetare lyfte i ett flygplan från Berlin den 28 april 1945. En provisorisk startbana hade arrangerats i västra Berlin. Den breda boulevarden vid Hohenzollerndamm hade preparerats. Banans längd blev ca 700 m. Man hade fyllt igen de hål som uppstått på boulevarden i samband med bombanfall. Soldater hade placerat ut röda signallampor längs banan. Det flygplan som skulle användas var en Junker Ju 52. Den hade plats för 18 passagerare. Planet startade från ett flygfält utanför Berlin. Klockan 3 på natten den 28 april landade det på banan vid Hohenzollerndamm. Pilot var den erfarne stridsflygaren Peter Erich Baumgart. Även en andrepilot fanns med. Hitler och hans sällskap kunde stiga ombord. Efter take off tog man kurs mot ett flygfält vid Tönder, Danmark. Det fanns givetvis fientligt flyg som kunde dyka upp under flygningen. Via diverse omvägar lyckades man undvika dessa. Efter landningen i Tönder hälsade Baumgart på passagerarna. Det var först då han upptäckte vem som var huvudperson i sällskapet.

I slutet av april hade de Sovjetiska styrkorna intagit Berlin. Den 29 april kapitulerade Tyskland. Den 30 april meddelades det officiellt att Hitler hade begått självmord i sin bunker.


Den 29 april fortsatte Hitler och hans sällskap flykten. Man gick åter ombord på Junkern Ju 52 i Tönder. Man satte nu kurs mot Travemünde. Efter ca 45 minuters flygning landade man där. Några personer i sällskapet lämnade för att fortsätta till andra destinationer i Tyskland. Lt. Col. Baumbach väntade på startbanan i Travemünde i en tremotorig Junker Ju 252. Motorerna var redan påslagna. Denna maskin hade räckvidd för att nå nästa destination – Reus i Katalonien, Spanien. Bormann hade fått klartecken från general Franco om att ett flygfält hade ställts i ordning för Hitler och hans sällskap. Efter ca 6 timmars flygning kunde man landa i Reus. Baumbach var i radiokontakt med kommendören på flygfältet innan landningen. Femton minuter senare hade militärkommandot skickat en Junker Ju 52, med spanska beteckningar, till flygfältet i Reus. Junkern Ju 252 demonterades i Reus för att på så sätt sopa undan alla spår.

Nästa destination för Hitler och hans sällskap var Fuerteventura på Kanarieöarna. Där fanns en topphemlig anläggning som kallades ”Villa Winter” (  koordinater 28°6′7″N, 14°22′30″W  ) Det blev den slutliga destinationen för några i sällskapet medan Hitler och övriga fortsatte till sin slutliga destination – Argentina. Färden genomfördes i en U-båt.

Min kommentar:
Boken ”Grey Wolf” är en blandning av fiktion och verklighet. Författarna har undvikit att vara alltför utpekande. Bara påståendet att Hitler och många andra ledande nazister undkommit rättvisan får tanken att svindla. De fiktiva delarna är tänkta att ge viss vägledning om vad som verkligen hände. På så sätt har boken ett värde. Jag ser den i första hand som ett politiskt inlägg. Där förlorar den i trovärdighet. Hitler och hans sällskap har lämnat Berlin senast den 20 mars, förmodligen tidigare än så. Man hade fri lejd. Destinationen var Argentina. Det snabbaste och säkraste sättet var transport via flyg. Det stöldgods som skulle finansiera vistelsen i Argentina transporterades med ett antal U-båtar. Destinationen för dessa var Mar del Plata, Argentina.

Författarnas påstående om att Hitler och hans sällskap lyfte från Hohenzollerndamm mitt i natten saknar trovärdighet. Vid denna tidpunkt, den 28 april, stod Tyskland inför sin kapitulation. Naturligtvis kryllade det av underrättelseagenter överallt. Det fanns ingen möjlighet att obemärkt landa eller starta ett flygplan på en gata i Berlin. Under de sista månaderna av kriget kontrollerade de Allierade luftrummet över Berlin. Det skulle vara mycket riskfyllt att försöka lyfta från Berlin. Den som var uppgiftslämnare beträffande flygningen från Hohenzollerndamm till Tönder var Peter Erich Baumgart. Denne SS officer åtalades för krigsbrott under 1947. Han har vittnat om flygningen inför domstol. Jag anser att han använts som en bricka i spelet när det gällde att göra en mörkläggning av Hitlers flykt från Berlin. Den historia som Baumgart levererat är påhittad.

Någon gång omkring den 20 mars har de Allierade öppnat ett fönster för Hitler och hans sällskap. Man har lyft från något flygfält i närheten av Berlin. Planet hade preparerats. Inga hakkors. Inga flaggor. Destinationen var Reus, Spanien. Där har man gått ombord på ett större plan. Under 1945 hade Tyskland bombplan med en räckvidd uppgående till 300 mil. Jag föreslår att ett sådant plan byggts om för att transportera Hitler och hans sällskap till Argentina. Planet har flugits in till Reus i nära anslutning till Hitlers ankomst. Jag föreslår att färdvägen därefter blev: Reus – Fuerteventura – Kap Verde – något flygfält på Brasiliens nordöstra kust – därefter den slutliga destinationen i Argentina. Sträckan Reus – Brasilien gick till största delen över öppet hav. Det fanns ingen anledning för eventuellt fientligt flyg att patrullera sträckan. Man kan säga att nazisterna gjort ett säkert vägval.

De Allierade var alltså överens om att Hitler och hans närmaste medarbetare skulle få fri lejd till Argentina. Det innebar också att de Allierades underrättelsetjänster var med på noterna. När U-båtarna med sitt stöldgods nått sin slutdestination i Argentina, Mar del Plata, var det dags att låta åtminstone en underrättelsetjänst agera. FBI har låtit publicera ett antal telegram som de producerat. Hitler uppges ha observerats i Argentina. Här nedan följer två telegram. Notera att den officiella versionen var att Hitler och hans sällskap flydde i en U-båt. Det första telegrammet handlar om en FBI agent som rapporterat den 18 juli 1945 om en tysk U-båt, U 530, som ”kapitulerat” vid Mar Del Plata, Argentina. Agenten har hittat fotspår som han följt. Syftet med telegrammet var att informera världens underrättelsetjänster om att Hitler nått sin slutdestination, underförstått att det inte längre fanns någon anledning att försöka spåra honom. Hitler var FBI:s ”baby” och den organisation som initialt ansvarade för övervakningen av honom. Möjligtvis kan CIA ha tagit över efter att OSS ombildats till CIA. Många flyktade nazister rekryterades till CIA efter krigsslutet. Mycket troligt att några av dessa avdelats för övervakningen av Hitler i Argentina.
Författarna av ”Grey Wolf” påstår att Hitler och hans närmaste bosatte sig i provinsen Neuquen i Argentina.

 
Den röda ikonen markerar Hitlers bostad. Den ligger 15 km från gränsen mot Chile. Den
ligger nära vatten. Enda sättet att ta sig till platsen är med båt. Hitlers säkerhetstjänst
kunde enkelt kontrollera inloppet till området. Koordinater:    40.7146° S, 71.7010° W
Hitlers bostad, Inalco House. Koordinater 40.7146° S, 71.7010° W

Min uppfattning är att författarna är trovärdiga i den del som handlar om Hitlers bosättning i Argentina. Man refererar till många vittnen som framträtt med sina riktiga namn. De uppger att de identifierat Hitler när de sett honom i omgivningarna. En svaghet i boken är att det inte finns några bilder på Hitler från hans tid i Argentina. I den video som producerats kan man ibland se korta sekvenser visas som om de är hämtade från gamla smalfilmer. Bilden får plötsligt sämre skärpa och blir något skakig. Jag tolkar det som författarnas sätt att markera att det finns fotografiskt material som de tagit del av. Eva Braun var amatörfilmare. En del av de filmer som hon producerade under tiden i Tyskland finns att se på Internet. De ger en inblick i de nazistiska ledarnas galenskap. Hitler var bosatt i Argentina i 17 år fram till sin död 1962. Jag har sökt kritiker av boken på Internet men inte lyckats hitta en enda seriös kommentar.


    
               Eva Mudocci                             Martin Bormann                                 Wilhelm II
              (1872 – 1953)                                (1900 - ????)                                  (1859 – 1941)


   
        Marie Soldat-Roeger                         Adolf Hitler                            Nicholas II av Ryssland
            (1857–1940)                                    (1889 – 1962)                              (1868 - 1918)

   
   Marie Soldat-Roeger                                Adolf Hitler                        Nicholas II av Ryssland
            (1857–1940)                                     (1889 – 1962)                             (1868 - 1918)

    
       Marjorie Hayward                                  Eva Braun                           Nicholas II av Ryssland
           (1885 – 1953)                                    (1912 – 20??)                                 (1868 - 1918)

   
         Marjorie Hayward                                  Eva Braun                        Nicholas II av Ryssland
           (1885 – 1953)                                    (1912 – 20??)                              (1868 - 1918)

     
            Arma Senkrah                                     Juan Perón                          Wilhelm II, tysk kejsare.
            (1864 - 1900)                                     (1895 – 1974)                                    (1859 - 1941)


   
             Juana Ibarguren                   Nuñez Eva “Evita” Perón          Wilhelm II, tysk kejsare.
                  (1894-1971)                                (1919 - ????)                                  (1859 - 1941)

YouTube video:
Madonna - Don't Cry For Me Argentina