p;
  RÄTTSSKANDALER  

Innehållsförteckning.

Tjörnbroraset, 1980.Kartbild över Tjörnbrons västra landfäste.

Den 18 januari 1980, omkring kl 01:30, påseglades Tjörnbron (dåvarande namn: Almöbron) av det norska fartyget Star Clipper.  Fartygets lastkranar kolliderade med två bågrör i brokonstruktionen. 278 meter vägbana rasade rakt ned i vattnet. En del hamnade över fartygets kommandobrygga. Besättningen hann dock att sätta sig i säkerhet innan raset. Sju fordon störtade över brokanterna. Fyra från det västra landfästet och tre från det östra. Åtta personer omkom. Fartygets elsystem slogs ut vilket medförde att kommunikationsutrustningen blev obukbar. Man hade en lots ombord. Han hade en bärbar VHF-radio och kunde kalla på hjälp. Man sjösatte en livbåt för att ta sig till land. Detta misslyckades eftersom den var för klen i det isiga vattnet. Man skickade upp nödraketer för att påkalla uppmärksamhet. Detta gav ingen effekt. Besättningen kunde se hur fordonen störtade ned i vattnet - ett fall på ca 40 meter. Efter ca 15 minuter kommer en lastbil vid det västra landfästet. Föraren kör långsamt eftersom det är nedsatt sikt p.g.a. dimma. Han följer broräcket med blicken. Plötsligt inser han att bron är borta! Han lyckas stanna strax innan brokanten. Han blockerar därmed all trafik på denna sida av bron. På den östra sidan tog det ca 40 minuter innan två poliser anlände för att göra en avspärrning.


Star Clipper påseglade brons västra landfäste. De bågrör som höll upp brokonstruktionen
 föll över fartyget. En del av brons vägbana föll över kommandobryggan.
Tjörnbron. En av de omkomnas bil bärgas. Foto: PeO Nilsson.

Sjöfartens haverikommission har avlämnat en rapport i april 1981. Följande slutsatser finns angivna i rapporten:

"
Haveriet har orsakats av att fartygets manöverförmåga genom yttre störningar försämrats i förhållande till den för fartyget normala och förväntade. Störningarna har främst orsakats av isanhopningar på styrbords sida. Denna isanhopning har på grund av nedsatt sikt och mörker ej kunnat uppmärksammas. Den samlade inverkan av ström och bankeffekt har förstärkt isens påverkan.

De i och för sig måttliga störningarna har genom de små marginaler som funnits för manövreringen i ledavsnittet också visat att marginalerna inte varit tillräckliga.

En bidragande orsak till olyckan är underlåtenhet att invänta dager och/eller nyttja bogserbåt då sikt och nattmörker ej medgett möjlighet att uppmärksamma sådana hinder i farleden som exempelvis is.

Avsaknaden av ändamålsenliga och obligatoriska normer har sålunda - mot bakgrund av brons icke bekantgjorda sårbarhet  - givit förutsättningarna för olyckan.
"

Här kan du ladda ned rapporten:  Star_Clipper_Tjorn_1980.pdf       (4 MB)

Den 30 juni 2014 skriver Expressen:

Efter att lotsen Kai Åderman friats av sjöfartens haverikommission gjorde han många hundra lotsningar i samma strömmande vatten under den nya Tjörnbron. Varje resa brukade fartygets besättning titta mot de väldiga betongklumparna som var fästen till den rasade bron, de står fortfarande kvar på stränderna på båda sidor vid Almösundet, och säga:
– Var det inte här som…? Och lotsen svarade utan att ha hört hela frågan:
– Jo, här var det som ”Star Clipper” tog bron. Följdfrågorna brukade vara:
– Hur gick det för lotsen? Har han kvar sitt jobb?
– Han lotsar fortfarande. Han gjorde ju aldrig något fel, svarade Kai Åderman. Aldrig någonsin avslöjade lotsen med ett ord att det var han som stod på kommandobryggan med Fritz Tangen den där ödesdigra januarinatten. En enda gång ställde Kai Åderman upp för en intervju. Det var i en radiodokumentär i P3 om Tjörnbrokatastrofen som sändes 2009, bara några månader innan han dog, 63 år gammal. Reportern Ida Lundqvist frågade varför Åderman aldrig berättade att han var lots också på olycksskeppet.
– Det skulle bli så mycket snack, en massa teorier att prata om. Det behövs inte tycker jag.


Här kan du ladda ned Expressens artikel:  Expressen_Tjornbrokatastrofen.pdf     (9,4 MB)


Nya Tjörnbron. Som framgår så har den en helt annan konstruktion än den gamla.
Foto: Google.

YouTube video: Simon and Garfunkel - Bridge Over Troubled Water