p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Sexuellt utnyttjande av barn inom Jehovas Vittnen
.Under avdelningen Per Westerlund beskriver jag hur det kriminella nätverket Jehovas Vittnen har utsatt mig för stöld av sperma. Detta har kommit att intressera mig för andra påstådda missförhållanden inom organisationen. Under 2003 gjorde SVT:s Uppdrag Granskning ett reportage om pedofili inom Jehovas Vittnen. Reportaget finns att se på YouTube:

Uppdrag granskning Del 1
https://www.youtube.com/watch?v=pgyIsa8DChE
Reportaget presenteras i 4 delar.

I reportaget berättar Anders och Johanna om hur de utsatts för sexuella övergrepp när de som barn var medlemmar i Jehovas Vittnen. Anders säger: "Jag tvingades till samlag och allt som hör till. Han var äldre och stark. Jag var rädd för honom, om jag sa något skulle han döda mig."  Anders och Johanna kom senare att uteslutas från organisationen efter sina vittnesmål.

Jehovas Vittnen är en organisation som vilar på auktoritetstro. Den högsta auktoriteten är Jehova (Gud). Det regelverk som finns för medlemmarna återges i Bibeln. Det är här som medlemmarna får sina direktiv från Jehova. Om problem med rättvisan uppstår så ska medlemmarna vänd sig till de s.k. äldstebröderna. Dessa är äldre betrodda församlingsmedlemmar som fungerar som en slags domstol vid konflikter. Anders berättade om övergreppen för en av äldstebröderna. Här får han veta att Moseboken säger att ett enda vittne är inte nog för att fälla någon för ett brott eller förseelse, vilken synd det än gäller. För att en sak ska avgöras måste två eller tre personer vittna. Den principen hänvisar Jesus också till i Matteus. I och med det hade domen fallit. Det kunde inte bli någon rättvisa för Anders och Johanna eftersom det inte fanns tillräckligt många vittnen. Det fick räcka med att våldtäktsmännen framförde en ursäkt till sina offer. Det var aldrig aktuellt med polisanmälan från äldstebröderna. Det ansågs inte nödvändigt eftersom Jehovas vilja genomförts via Bibeln.

Uppdrag Granskning uppger att de funnit ett 40-tal offer och ett 10-tal pedofiler i sin granskning. Den grävande SVT-journalisten, Janne Josefsson, som ansvarar för reportaget, besökte Jehovas huvudkontor i New York i hopp om att finna några svar beträffande de sexuella övergreppen. Lite eller ingenting framkom vid besöket. Däremot fick han en intervju med det avhoppade Vittnet, Bill Bowen. Denne uppgav att ledningen för rörelsen upprättat ett register över fler än 23 000 pedofiler i församlingar runt om i världen, och att det är det internationella högkvarteret i New York som bestämmer hur äldstebröderna, även i Sverige, ska hantera fall av övergrepp.