p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Offer för det svenska nazistvåldet.

I denna avdelning har jag gjort en sammanställning över offren för nazistvåldet. De presenteras med namn och bild. Just nu presenteras 144 mordoffer i databasen. Allteftersom efterforskningarna går framåt kommer databasen att uppdateras. Mitt antagande är att allra flesta är offer i spermakriget.

Databas i kalkylprogram

För att få en överblick av våldet har jag strukturer
at den basinformation som finns i varje enskilt mordfall. Jag har lagt upp en databas med hjälp av ett kalkylprogram (du kan använda Excel, Open Office, etc.):I programmet kan
man sortera kolumnerna. Om man har hypoteser om samband mellan de olika kolumnerna så kan man sortera dessa samtidigt. Ibland har utredarna inte kunnat fastställa exakt morddatum. Då anges
morddagen med xx. Gatuadresserna anges utan husnummer. Ibland har det inte säkert kunnat fastställas hur offret mördats. Om man inte vet vilket mordvapen som använts så anges "Okänt". Vid styckmord kan flera olika mordvapen ha använts. Då anges "Styckmord" för dessa fall. I några fall har utländska medborgare mördats som inte varit mantalsskrivna i Sverige. Ingen adress anges i dessa fall.
Här kan du ladda ned databasen:

Mordoffer - databas.xls (Excel - format)

Mordoffer - databas.ods (Open Office - format)

Kartläggning i Google Earth
Med hjälp av gratisprogrammet Google Earth visar jag offrens geografiska placering. Man kan lägga ut platsmärken i programmet. Dessa kan importeras
i programmet av vilken användare som helst. Platsmärken har lagts ut enligt följande kriterier:

1. Offrets bostadsadress. Här är underlaget  den adress offret var mantalsskrivet på
, eller var stadigvarande boende på, vid mordtillfället. Här anges endast offrets namn på platsmärket. Jämför med databasen.

2. Ibland har offret mördats på annan plats än bostadsadressen.
Då anges "offrets namn - mordplats" på platsmärket.

3. I
några fall har offret flyttats från mordplatsen och därefter hittats. Jag anger då "offrets namn - fyndplats" på platsmärket.

I programmets meny kan man klicka på ett platsmärke. Därefter visas den aktuella platsen.
I de flesta fall kan man gå ned på marknivå för att granska omgivningarna.

Här kan du ladda ned platsmärken
: Platser-mordoffer.zip
OBS! Filerna är komprimerade i zip-format. Innan du kan använda dem måste du packa upp dem.
Det kan göras med hjälp av programmet WinZip: http://www.winzip.com/win/se

Jag bedömer att CIA-agenten Gina Haspel är ansvarig för åtminstone 50 av de mord som presenteras i databasen för mordoffer. CIA anlitar vältränade yrkesmördare i sina operationer. Hittills (år 2020) har jag identifierat tre av dem på den svenska marknaden. En av dem är TW. Han anlitas när knivmord bedöms vara den bästa metoden. Jag bedömer att han genomfört 23 knivmord. Därmed är han en av de värsta massmördare som någonsin funnits i Sverige. Det är naturligtvis skamligt att Sverige, som betraktar sig som en solid rättsstat, låter detta vansinne passera.


"Spermabanken".
Offer för det svenska nazistvåldet, foton: