p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Militär flygkrasch Kebnekaise, 2012
.Super Hercules C-130, av samma typ som det kraschade planet. Planets namn var Siv.

Den 15 mars 2012 pågick den norskledda NATO-militärövningen Cold Response. Ett militärt transportplan av typen Hercules C-130 hade uppdraget att hämta personal och materiel i Kiruna, Sverige. Man startade kl 14:40 (svensk tid) från Evenes Flygplats i Nordnorge. Planet kraschade in i en bergvägg i bergsmassivet Kebnekaise (svensk mark) kl 14:57. Koordinater: 67°54′N 18°31′E. Planet hade en besättning om fem personer. Alla omkom.
 
Överstelöjtnant Truls Audun Ørpen (pilot; skvadronchef)
Kapten Ståle Garberg (befälhavare)
Kapten Bjørn Yngvar Haug (lastmästare)
Kapten Siw Robertsen (lastmästare)
Kapten Steinar Utne (passagerare; helikopterpilot och flygsäkerhetsofficer)

 

                                                    
                                                                     Prince Philip
                    

    Truls Ørpen (46)            Bjørn Haug (40)        Siw Robertsen (45)        Ståle Garberg (42)      Steinar Utne (35)


Evenes Flygplats, Kiruna Flygplats samt nedslagsplats för ”Siv”. Gränsen mellan Norge och
Sverige markeras av en gul linje. Den har formen av ett V strax väster om nedslagsplatsen. Den
röda linjen visar den optimala flygsträckan mellan flygplatserna.Nedslaget skedde på 2014 meters höjd. Kebnekaises högsta topp ligger på 2097 meters höjd.
Toppen vid nedslagsplatsen har formen av ett V. Källa: Statens Haverikommissionen s. 81.

Eftersom nedslaget skedde på svensk mark så blev det de svenska myndigheternas uppgift att utreda haveriet. Statens Haverikommission har gjort en utredning i samarbete med Transportstyrelsen och norska Luftforsvaret.

Haverirapporten anger att flygplanet beordrats av flygledare i Kiruna
att sänka flyghöjden till en nivå som är lägre än högsta topparna i Kebnekaisemassivet, vilka låg i flygvägen. Flygplanets besättning hade samtidigt inte kontrollerat att den anvisade flyghöjden var för låg. Kommissionen pekar på orsaker på organisatorisk nivå:
1) Norska Luftförsvaret har inte säkerställt att besättningen haft tillgång till tillräckligt säkra arbetssätt för att förhindra att luftfartyget framförs
under den lägsta säkra flygnivån på sträckan.
2) Luftfartsverket har inte haft tillräckligt säkra arbetssätt för att säkerställa, dels att klareringar endast görs inom kontrollerat luftrum vid flygning enligt instrumentflygregler, om inte föraren särskilt begärt annat, dels att relevant flyginformation lämnas.

Här kan du ladda ned haverirapportenRM-2013_02.pdf    (4,75 MB)

Så långt den officiella versionen av haveriet. Jag har granskat omständigheterna närmare under antagandet att de är en del av spermakriget (den militära delen).

Denna CIA-ledda operation har utformats som False Flag. Något Herculesplan har inte havererat i Kebnekaise. De fem ”omkomna” har mördats på marknivå. Den CIA-agent som skulle författa operationen ställdes inför problemet: Hur ska fem militärer elimineras för att inte väcka misstankar om mord? Han har då funnit att NATO-övningen var det perfekta tillfället. När jag jämför denna operation med många andra så anser jag att den är amatörmässigt utformad.

Nedslagsplatsen ligger utanför den optimala färdvägen. Anledningen är att man då funnit en haveriplats som var mycket otillgänglig. Det blev praktiskt taget omöjligt för media att undersöka nedslagsplatsen. Polis och militär spärrade av stora områden. De journalister som kom till Nikkaluokta Fjällstation fick återvända hem med oförrättat ärende. Det finns inga bilder på vrakdelar där de ligger i terrängen omkring haveriplatsen. De enda foton på vrakdelar som jag funnit finns i haverirapporten.


Delar av vraket samlade i en hangar i Kiruna. Källa: Haverirapporten s. 32.

Det fyrmotoriga Herculesplanet vägde 52 ton vid starten från Evenes. Det låg i planflykt med en fart på 518 km/tim när det träffade den vertikala bergväggen. Med den rörelseenergi som planet hade så skulle det ha förvandlats till ett eldklot. När man studerar ovanstående bild så ser man att vrakdelarna är förvånansvärt stora. Inga brandskador märks. Det är troligt att man fått dessa delar från redan utrangerade plan. Det finns uppköpare som samlar in för återvinning. Inga motordelar syns. Det är hel orealistiskt att tro att det skulle finnas kvar några delar i detta skick efter kraschen.


Några av de större vrakdelarna i hangaren. Delar av stjärtpartiet i förgrunden.
Källa: Haverirapporten s. 84.


Befälhavare ombord var kapten Ståle Garberg, 42 år. Han hade över 6000 flygtimmar bakom sig. Han framställs i media som en av de mest erfarna piloterna i det norska flygvapnet. Det är helt otänkbart att han inte skulle ha känt till höjden på Sveriges högsta berg, Kebnekaise. Det är en helt galen konstruktion som CIA bygger upp. En sådan pilot skulle aldrig låta sig kommenderas av flygledningen att gå ned under Kebnekaises höjd. Jag uppfattar det hela som en oerhörd skymf mot Ståle Garberg.


YouTube video: Frank Sinatra - Fly Me To The Moon.