p;
  RÄTTSSKANDALER
 

Innehållsförteckning.

Massaker i München, 1972.


Olympiska Spelen i München, 1972. Den israeliska truppen marscherar in.

Den tyska Olympiska Kommittén ville att spelen i München skulle kontrastera mot nazisternas olympiad 1936. Ambitionen var att polis och militär skulle synas så lite som möjligt. Spelen skulle ha en fredlig image

Israelerna var medvetna om de riskfaktorer som fanns. Man hade analyserat de hotbilder som fanns. Truppen inkvarterades i den olympiska byn på adress Connollystraße 31.


Connollystraße 31, München. V-märkt. Koordinater: 48°10′47″N    11°32′57″E


Connollystraße 31, München. Israelerna hade tre lägenheter i denna byggnad.
Ingången finns vid det röda X:et. Till höger om dörren finns ett minnesmärke uppsatt.


Det fanns ett missnöje hos de israeliska ledarna med denna inkvartering. Byggnaden låg i en isolerad del av den olympiska byn. Det var relativt enkelt för en inkräktare att tas sig in i byggnaden. Det påtalades av israelerna. De västtyska myndigheterna sa att extra bevakning skulle sättas in men israelerna tvivlade på att det skulle ske.

Efter en utekväll den 4 september hade israelerna gått till sängs. Kl 04:30 den 5 september tog sig 8 medlemmar av den palestinska terrororganisationen Svarta September in i israelernas lägenheter. De var beväpnade med k-pistar, pistoler och granater. De hade stulit nycklar till lägenheterna. De överraskade atleterna när de sov. Två av dem sköts till döds kort därefter. Några lyckades fly. När tumultet var över hade terroristerna tagit 9 personer som gisslan. De krävde att 234 palestinska fångar i Israel skulle släppas. De krävde även att grundarna av den Västtyska terrororganisationen, Röda Armé Fraktionen, skulle friges. Dessa personer var Andreas Baader och Ulrike Meinhof.

Det blev inledningen till förhandlingar mellan Svarta September och höga västtyska företrädare inom polis och politik. Under förmiddagen den 5 september hade nyheten om dramat i olympiabyn spritts över hela världen. Ett stort media uppbåd fanns på plats för att bevaka utvecklingen.


Media bevakade utvecklingen vid Connollystraße 31. Västtysk TV direktsände.

Israel hade meddelat de Västtyska myndigheterna att de inte skulle förhandla med terroristerna. Det var en princip som gällde sedan lång tid tillbaka. De Västtyska förhandlarna erbjöd Svarta September en obegränsad summa pengar om gisslan skulle släppas. Terroristerna avvisade förslaget.


K-pist beväpnade poliser vid Connollystraße 31. V-märkt uppvisning.

Kl 16:30 sattes en styrka om 34 poliser in vid Connollystraße 31. De var klädda i träningstrikåer. Planen var att de skulle ta sig in i lägenheterna via ventilationstrummor och därefter oskadliggöra terroristerna. Terroristerna kunde se poliserna i direktsänd TV. De hotade att döda två i gisslan. Poliserna drog sig då tillbaka.

Kl 18 utfärdade terroristerna ett nytt krav. De ville bli utflugna till Kairo. Myndigheterna låtsades acceptera deras krav. Omkring kl 22 var man redo att lämna München. Två militära helikoptrar flög gisslan och terroristerna till den närbelägna militära (NATO) flygplatsen Fürstenfeldbruck (  48°12'19.86"N  11°16'10.68"E  ). I en tredje helikopter följde myndigheterna efter. Planen var att eliminera terroristerna på flygplatsen. Fem prickskyttar hade placerats ut där. Det jetplan som skulle flyga gisslan och terroristerna till Kairo hade landat på Fürstenfeldbruck. Ombord fanns 16 poliser, förklädda till besättning, som avvaktade en möjlighet att eliminera terroristerna.

Omkring kl 22:30 landade helikoptrarna på Fürstenfeldbruck. Fyra piloter och sex terrorister klev av. Två terrorister gick över till jetplanet för att inspektera det. De fann att det var helt tomt. De poliser som avvaktat där hade avbrutit sitt uppdrag. De hade insett att de fått ett självmordsuppdrag och gett sig iväg. Terroristerna insåg att de blivit lurade. De sprang tillbaka till helikoptrarna. Omkring kl 23 utbröt eldgivning mellan terroristerna och prickskyttarna. Två terrorister som höll helikopterpiloterna under uppsikt dödades. Piloterna flydde men fyra i gisslan blev kvar fastbundna i den östra helikoptern. En polisman som placerats i kontrolltornet sköts till döds.

Kl 00:04 den 6 september sköt en av terroristerna den fastbundna gisslan med en kulsprutepistol. Därefter kastade han in en handgranat i cockpit. Den förstörde den östra helikoptern och dödade de fyra i gisslan som fanns där.

Fem i gisslan satt fastbundna i den västra helikoptern. Vad som hände med dem är fortfarande oklart. Det som ansågs mest troligt var att en av terroristerna sköt alla till döds med en kulspruta.

Fem terrorister sköts till döds av polisen. Tre tillfångatogs.

Så långt den officiella versionen av massakern i München. Jag har granskat denna händelse närmare under antagandet att den utgör del av spermakriget.

De Olympiska Spelen 1972 var på väg att bli en stor framgång för Västtyskland. Allt var på topp, sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt. Det fanns illvilliga krafter som ville skada den bilden. I den operation som iscensattes hade CIA och den israeliska säkerhetstjänsten Mossad huvudrollerna. Många av de terrordåd som inträffade på 70-talet har haft som syfte att demonisera Palestina. Många ”Palestinska” terrordåd har i själva verket varit CIA/Mossad-ledda operationer. Det finns undersökande journalister och författare som funnit att Svarta September var en terrororganisation som skapats av CIA. Ledarfiguren, Abu Nidal, var CIA-agent.

 
Abu Nidal (1937 - 2002)                           Gustaf Adolf

De som författat operationen i München har gjort det på ett amatörmässigt sätt. Hela konceptet saknar realism. Vid denna tidpunkt, 1972, visste alla världens terrorister att Israel inte förhandlar med terrorister. Gisslantagning var meningslöst.

Det genomslag i media som gisslandramat fick hade medvetet skapats av CIA/Mossad i samarbete med tyska nynazister. Det finns knappast någon liknande aktion som fått så stor uppmärksamhet som i detta fall. Det naturliga hade varit att spärra av hela området. I stället släpptes media och allmänhet nära Connollystraße 31.

Flygplatsen i Fürstenfeldbruck valdes som fiktiv slutpunkt för operationen. Mitt antagande är att varken gisslan eller terrorister flugits till Fürstenfeldbruck. Det jetplan som påstås ha flugits till Fürstenfeldbruck var en bluff. Det fanns ingen anledning för terroristerna att uppsöka en militär flygplats. Det fanns en civil flygplats i München som var bättre lämpad som flyktväg.


Flygplatsen i Fürstenfeldbruck sedd från nordlig riktning. Fotot har förmodligen tagits från en
helikopter. Källa: Polisarkivet, München.
Personer har placerats ut på flygplatsen för att illustrera symbolik. Jag har lagt in gula prickade
linjer för att förtydliga V-märkningen. Fotot förmodas taget den 6 september. Helikoptrarna står
på startbanan. Om ett jetplan funnits på flygplatsen hade det inte kunnat lyfta. Mitt antagande
är att detta foto arrangerats i god tid innan attacken på Connollystraße 31.
1 = den östra helikoptern. Den sprängdes.
2 = den västra helikoptern.
3 = marken har preparerats för att få det att se ut som att någon vätska runnit ut.
4 = hjulspår som har formen av ett V.
5 = sex personer i vita rockar inspekterar vätskan.
6 = kontrolltornet.Den östra helikoptern i förgrunden. Hela cockpit är bortsprängd. En handgranat påstås ha
använts. Jag bedömer att en betydligt större sprängladdning använts. Det finns inget splitter
omkring helikoptern. Det tyder på att sprängningen utförts på annan plats.
Helikoptrarna var
av
typen
Bell UH-1. Den amerikanska helikoptertillverkaren Bell hade startat tillverkning av
denna typ redan 1956. Man levererade tusentals helikoptrar till den amerikanska armén under
Vietnamkriget. Det var enkelt för CIA att få tag på utrangerade helikoptrar för
användning i
denna operation.

Sammanställning av påstådda dödade personer i operationen.
Jag bedömer att samtliga är resultatet av inseminationer.
Donatorer:
Gustaf VI Adolf = G VI A
Gustaf Adolf = GA

 

                     (G VI A)                                     Gustaf Adolf    (GA)

Påstådda dödade på Connollystraße 31:


Moshe Weinberg 1939 – 1972, GA's.      Yossef Romano 1940 – 1972, GA's.

Påstådda dödade i den östra helikoptern:

      
Ze'ev Friedman 1944 -1972, GA's.     David Mark Berger 1944 -1972, GA's.  Yakov Springer 1921 – 1972, G VI A's      Eliezer Halfin 1948 – 1972 GA's.


Påstådda dödade i den västra helikoptern:

          
Yossef Gutfreund 1931 – 1972, GA's.   Kehat Shorr 1919 – 1972, G VI A's.      Mark Slavin 1954 – 1972. GAs.

  
  Andre Spitzer 1945 – 1972, GA's.   Amitzur Shapira 1932 – 1972, GA's.Polisman påstådd skjuten till döds i kontrolltornet:


Anton Fliegerbauer 1940 – 1972, GA's.


Fem terrorister påstås vara dödade på Fürstenfeldbruck flygplats. Jag anser att inga personer dödats på Fürstenfeldbruck flygplats. Min gissning är att sex personer i gisslan dödats. Det har skett på annan plats än Connollystraße 31. För att få fram motivet till mord i varje enskilt fall krävs ytterligare forskning. Som framgår av denna blogg så finns en mängd motiv i spermakriget.


YouTube video:
Helen Shapiro - It Might As Well Rain Until September