p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Linatekatastrofen, Milano, 2001.SAS, Lage Viking, MD-87, reg. SE-DMA.


Cessna Citation CJ2.

 
               Luca Fossati                           Martin Bormann                        Stefano Romanello

Cessna-planet (reg. D-IEVX) hade tidigare under morgonen den 8 oktober, 2001, anlänt till flygplatsen Linate från Köln, Tyskland. Man skulle hämta upp två passagerare. Planet flögs av två tyska piloter. Den ene passageraren var Luca Fossati (1957-2001), chef för livsmedelsföretaget STAR. Han var presumtiv spekulant på ett Cessna-plan. Den andre passageraren var Stefano Romanello, representant för Cessna. Han hoppades på att kunna genomföra en försäljning av ett plan. Planet hade taxat in till terminalen WESTERN APRON. Efter ca 1 timme hade passagerarna stigit ombord och man var redo för den planerade färden till Le Bourget Flygplats i Paris.


Linate flygplats, Milano. Översiktsbild.

Den planerade avgångstiden var kl. 07:45. Flygledarna hade gett klartecken för avgång samt instruerat piloterna om att taxa ut till startbana 36R via NORTHEN APRON (den gröna linjen). Därefter skulle de ta rullbanan ned till startpunkten för 36R (den blå linjen)

Samtidigt hade SAS Flight 686 fått klartecken för avgång till Köpenhamn. Den planerade avgångstiden var 07:35. Ombord fanns 104 passagerare och sex i besättningen. Klockan 07.54 fick SK-686 tillstånd att taxa till startbana 36R (via den blå linjen).

De metrologiska förhållandena var:
Dimma. Sikt ca 100 - 200 m.
Vindstilla.
Temp. 16-17
° C.

Klockan 08.05 fick piloterna i Cessnan tillstånd att taxa ut till startbana 36R. Av misstag tog de rullbana R6 (den röda linjen) i stället för rullbana R5 (den gröna linjen). Kl 08:10 :21 korsade Cessnan startbana R36 för att taxa vidare på rullbana R2 och därefter vidare ned till startpunkten för R36. Man kolliderade då med SAS-planet. Kollisionen blev våldsam. SAS-planets högra landningshjul slets av och träffade därefter höger motor som slets av. Även vingarna fick skador. Planets hastighet var 270 km/tim vid kollisionen. Flygplanet var i luften under totalt tolv sekunder med en maxhöjd av elva meter. Därefter träffade det en hangar som användes för bagagehantering. Det fulltankade planet fattade eld. Delar av hangarens tak rasade ned.


SAS-planet träffade en hangar som användes för bagagehantering.

Samtliga 110 ombord på SAS-planet omkom. 15 personer uppges ha arbetat i hangaren vid kraschen. Fyra omkom. Cessna-planet fick svåra skador och fattade eld.. Alla fyra ombord omkom.

Så långt den officiella versionen av Linatekatastrofen. Jag har granskat denna händelse närmare under antagandet att den utgör del av spermakriget.

En förutsättningarna inför denna CIA-ledda operation var att det skulle råda dimma i Linate. Dimman skulle anföras som en orsak till ”olyckan”. Dimmans uppgift var även att dölja vad som verkligen hände på flygplatsen. Som operationen författats kan man tycka att den ställde krav på exakthet. Att arrangera en kollision mellan de två planen rent fysiskt var inte möjligt eftersom man inte kunde förutse båda planens position vid en viss given tidpunkt d.v.s. kl 08:10 :21 i detta fall. Planeringen fick istället ta sikte på på en fiktiv kollision. Det innebar att Cessnan deltog i operationen på ett fiktivt sätt. Planet har landat på Linate-flygplatsen men därefter är det mesta höljt i dunkel. Det som är helt säkert är att Cessnan inte kolliderat med SAS-planet. Min hypotes är att de som uppgavs vara ombord på Cessnan har mördats på flygplatsen. Förvirring uppstod när räddningspersonal anlände till den fiktiva kollisionsplatsen. Cessnan fanns inte där! Efter ca 1 timme meddelades att den hade ”återfunnits” längre ned på startbanan. Inga bilder har publicerats på den ”utbrända” Cessnan.

SAS-planet hade varit under konspiratörernas kontroll tiden innan kraschen. Man hade installerat elektronisk utrustning i planet som gjort det möjligt att ta kontroll över styrsystemet från marknivån. En radiosändare användes. Från det ögonblick när planet var på väg att lyfta från startbanan har konspiratörerna haft kontroll. Målet var att krascha planet mot hangaren för bagagehantering. Den har en bredd på ca 60 m och en höjd på ca 13 m. Dess centrum ligger 124 m till höger om startbanans förlängda centrumlinje. Planet träffade byggnaden något till vänster om dess centrum men annars med förvånansvärd precision. I haverirapporten uppges den högra motorn har slitits av. Anledningen är att planet då skulle få en drivning till höger eftersom det fiktiva motorbortfallet skedde på den högra sidan.


Längst ned syns den fiktiva kollisionsplatsen mellan SAS-planet och Cessnan. Vid denna punkt
började SAS-planet sin stigning. Svängen mot hangaren för bagagehantering påbörjades kort
därefter. Den röda linjen är startbanans centrumlinje. Den gula linjen är planets bana mot hangaren.
Planet befann sig på låg höjd hela tiden eftersom det var hangarens vägg som var måltavla.
Observera att korsningen mellan rullbana R6 och startbana R36 formar bokstaven V.


Hangarens schackrutiga vägg var måltavlan.

Rättsliga efterspel (Källa: Wikipedia)
Det rättsliga efterspelet till olyckan pågick under flera år och innebar en rad fällande domar. I huvudrättegången i april 2004 dömdes den tidigare flygplatsdirektören Vincenzo Fusco och den ansvariga trafikledaren Paolo Zacchetti till vardera åtta års fängelse. Även chefen för Milanos två flygplatser och generaldirektören för det italienska luftfartsverket dömdes till fängelsestraff på vardera 6,5 år. Fusco och den tidigare flygplatsdirektören frikändes emellertid av en appellationsdomstol i Milano i juli 2006. Även Zacchetti fick av samma domstol sitt straff sänkt till 3,5 års fängelse.

I april 2005 dömde en
domstol i Milano ytterligare fyra personer till mellan tre och fyra år långa fängelsestraff för grovt vållande till annans död. De dömda var vid tiden för olyckan högre tjänstemän vid det italienska luftfartsverket och tjänstemän på flygplatsen

Den 21 februari 2008 beslutade italienska högsta domstolen att domarna skulle ligga fast.


Det blev de italienska myndigheternas uppgift att utreda "olyckan". En haverirapport har producerats. Den är ett falsifikat. Här kan du ladda ned den:       Agenzia Nazionale - slutrapport.pdf       (0,7 MB, engelska)


En anhörigförening har bildats för att hedra minnet av de omkomna. Deras hemsida hittar du här:
http://www.sk686.org/
Hemsidan innehåller bl.a. namn på passagerare och besättning. Den är svenskspråkig och engelskspråkig.

En italiensk motsvarighet är Committee 8 October 2001. Deras hemsida hittar hittar du här: http://www.comitato8ottobre.com/cronistoria.asp?language=en
Hemsidan är italienskspråkig och engelskspråkig.


YouTube video: Frank Sinatra - Fly Me To The Moon.