p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Massmord i Jonestown, 1978.


Jonestown, Guyana. Vid det röda X:et fanns huvudpaviljongen.
Vid det gröna H:et fanns en landningsplats för helikopter. Staden är
numera jämnad med marken. Guyanas djungel har återtagit den mark
som förlorats på 70-talet.
Koordinater:
7°41′22″N   59°57′0″W


   
     Jim Jones (1931 - ????)                    Martin Bormann             Marceline Jones (1927 - ????) 

Jim Jones var född och uppvuxen i Crete, Indiana, USA. Hans far hade deltagit i första världskriget. Jim Jones har sagt att fadern var medlem i Ku Klux Klan. Vid ett tillfälle hade Jim Jones tagit med en vän, som var svart till hudfärgen, till familjens bostad. Fadern vägrade att släppa in Jones vän. Denna händelse blev en vändpunkt i Jones liv. Han kom att engagera sig i kampen mot rasism.

Jones var gift med Marceline Baldwin Jones. Hon var sjuksköterska. Jim Jones träffade henne i samband med att han hade ett extrajobb på det sjukhus där Marceline arbetade. De gifte sig 1949.

I början av 50-talet var Jones närvarande vid möten som kommunisterna i Indianapolis anordnade. Han bekände sig då till Marxismen. Han fick idén att sprida sitt politiska budskap via kyrkan. Under 1952 fick han ett uppdrag som predikant för en Metodistkyrka i Indianapolis. Ledningen för kyrkan kände till att Jones var kommunist. Samarbetet fungerade under en tid tills kyrkans ledning förbjöd Jones att  integrera svarta personer i hans församling.

Vid denna tidpunkt hade helbrägdagörelse (faith healing) dykt upp som ett nytt fenomen inom de amerikanska kyrkorna. Jones hade bevittnat en faith healing i en baptistkyrka och då lagt märke till att församlingsmedlemmarna var redo att överlämna både sina själar och plånböcker. Han var på det klara med att en egen kyrka var den finansiella språngbrädan till de sociala mål som han satt upp. 1956 etablerade han en kyrka som fick namnet "Peoples Temple Christian Church Full Gospel". Alla raser var välkomna till kyrkan. Med tiden blev Jones en välkänd predikant i USA. I början av 60-talet använde han sig av radio och TV för att nå en bredare publik. Några av hans framträdanden fick stor uppmärksamhet.

Under 1963 meddelade han sin församling att kyrkan skulle flyttas till Redwood Valley, Kalifornien. Anledningen var Jones antagande om att ett kärnvapenkrig skulle utbryta 1967. Församlingen skulle då befinna sig i säkerhet i Kalifornien..

I slutet av 60-talet började Jones att alltmer fjärma sig från det kristna budskapet för att koncentrera sig på socialism. I en predikan fastslog han att "de som kvarstår drogade av opiatet religion måste bringas till upplysning - socialism".

I det tidiga 70-talet fortsatte Jones på den inslagna vägen. Han tog nu fullständigt avstånd från kristendomen. I predikningar framställde han sig som reinkarnationen av Gandhi, Jesus och Vladimir Lenin. Han blev alltmer fixerad vid sin egen person. Hans budskap till församlingen var: "om ni vill se mig som Gud så blir jag er Gud".

Under tiden i Kalifornien växte kyrkan exponentiellt. Jones etablerade lokalavdelningar i San Francisco och Los Angeles. I början av 70-talet var San Francisco ett centrum för USA:s vänsterradikala rörelser. Jones och Peoples Temple fick inflytande i stadens politiska kretsar. Man bidrog starkt till att George Moscone vann valet till borgmästare 1975. Som belöning tilldelades Jones ordförandeskapet i San Francisco Housing Authority Commission (myndighet för bostadsförmedling).

Jones var nu ett etablerat namn på nationell nivå. Inför presidentvalet, 1976, träffade han kandidaten till posten som vicepresident, Walter Mondale. Vid flera tillfällen träffade han presidentens fru, Rosalynn Carter.

Jones ökade inflytande ledde till att amerikanskt media började granska Peoples Temple. Reportern Marshall Kilduff på San Francisco Chronicle tipsade magasinet New West om missförhållanden inom Peoples Temple. De publicerade en artikel där tidigare medlemmar anklagade kyrkan för utnyttjande av medlemmarna fysiskt och sexuellt. Under sommaren 1977 beslöt Jones att församlingen skulle flyttas till deras anläggning i Guyana. Jones hade namngett anläggningen till "Jonestown". 

Jonestown var ett agrikulturellt projekt. Jones hade uppfört staden under flera år innan publiceringen av artikeln i New West. Han ville att projektet skulle framstå som ett kommunistiskt mönstersamhälle. Ett välutrustat sjukhus fanns i området. Många raser fanns representerade bland de som rekryterats. 68% av befolkningen tillhörde de svarta. Medlemmarna var förbjudna att lämna Jonestown.

I och med flytten till Guyana minskade Jones inflytande i församlingen. Han behövdes inte längre för nyrekrytering av medlemmar. Ledande medlemmar hade noterat att Jones ägnade sig åt drogmissbruk. Han blev alltmer apokalyptisk i sina predikningar. Han talade om att man skulle dö tillsammans och flytta till en annan planet. Jones hade sexuella förbindelser utanför äktenskapet. Han påstod att han var biologisk far till åtminstone två barn utanför äktenskapet.

Det fanns församlingsmedlemmar som hoppat av innan flytten till Guyana. Tim Stoen var förgrundsfigur i denna grupp. De bildade en förening som fick namnet "Concerned Relatives" (bekymrade anhöriga). De hade anhöriga i Jonestown som de önskade återvända till USA. I januari 1978 besökte Stoen Utrikesdepartementet i Washington. Han kontaktade även några personer inom Kongressen - däribland ledamoten Leo Ryan. Stoen rapporterade om missförhållanden inom Peoples Temple. Det fanns misstanke om brott mot de mänskliga rättigheterna.


Leo Ryan (1925 - 1978)

I november 1978 hade Ryan format en delegation som skulle besöka Peoples Temple i Guyana. Den 15 november anlände de till Guyanas huvudstad, Georgetown. I delegationen ingick anhöriga till medlemmar i Peoples Temple, kameramän från nyhetsbolaget NBC samt reportrar från ett antal tidningar. Den 17 november flög delegationen i ett Twin Otter plan till flygplatsen vid Port Kaituma. Den är belägen ca 20 mil nordväst om Georgetown.


Avståndet mellan Jonestown och Port Kaituma är ca 10 km. En enkel grusväg förbinder orterna.


Port Kaituma flygplats till höger på bilden. Den är avsedd endast för mindre flygplan.
Startbanans längd är ca 800 m. Fotot är taget från ostlig riktning. V-märkt.


Vid framkomsten till Jonestown fick delegationen ett varmt mottagande. Det bjöds på musik och förtäring. Jones försökte övertyga om att allt var väl i Jonestown. Några församlingsmedlemmar överlämnade små handskrivna meddelanden till delegationen. De bad om hjälp för att lämna Jonestown.  Ryan samt tre av hans medarbetare stannade över natten i Jonestown. Andra i delegationen uppmanades att lämna Jonestown. De fick inkvartering i Port Kaituma. På förmiddagen den 18 november anlände de som övernattat i Port Kaituma till Jonestown. De bjöds på en guidad tur i staden. Färdledare var Marceline Jones. På eftermiddagen kontaktade ytterligare några församlingsmedlemmar Ryans delegation i syfte om att få hjälp att lämna Jonestown. Jim Jones gav två familjer tillstånd att lämna staden.

Efter besöket gav sig de flesta i Ryans delegation iväg mot Port Kaituma. De blev hämtade av en lastbil. Ryan och en av hans medarbetare stannade kvar för att klara av pappersarbetet för några församlingsmedlemmar som ville lämna Jonestown. Kort efter att lastbilen kört iväg tog en församlingsmedlem tag i Ryan och viftade med en kniv. Denna person övermannades av andra varpå Ryan fann för gott att lämna Jonestown. Personer på lastbilen hade observerat bråket med Ryan. Den stannade och plockade upp honom.

Delegationen hade chartrat ett 19-sitsigt Twin Otter plan för flygningarna mellan Georgetown och Port Kaituma. Gruppen hade blivit större efter besöket i Jonestown. De avhoppade församlingsmedlemmarna kunde inte alla få plats på Twin Otter planet. En 6-sitsig Cessna beställdes via den amerikanska ambassaden i Georgetown.  Omkring kl 17:10 hade planen anlänt till Port Kaituma. Man påbörjade embarkering. Cessnan var först ut och taxade ned på startbanan. Plötsligt plockade en av passagerarna, Larry Layton, fram en pistol och började skjuta på övriga passagerare. Han skadade två men blev avväpnad av en tredje.

Under tiden hade övriga börjat embarkera Twin Ottern. En traktor med släp närmade sig. Det uppskattas att omkring 9 personer fanns på släpet. De var medlemmar i Jonestowns säkerhetsstyrka. När de befann sig omkring 9 meter från planet började de skjuta mot det. Ryan dödades efter att blivit skjuten mer än 20 gånger. Ytterligare fyra personer dödades och 9 skadades. Planet skadades på ett sådant sätt att det inte kunde flygas. Piloterna på Twin Ottern och piloten på Cessnan flydde i Cessnan för vidare färd mot Georgetown.

Under besöket i Jonestown hade Ryan intervjuat omkring 60 personer. Ingen av dem hade uttryckt en önskan om att lämna Jonestown. Ryans slutsats var att de 14 som framträtt och meddelat att de önskade lämna var en liten del av församlingen. Han meddelade att han skulle avlämna en rapport som i huvudsak beskrev förhållandena i Jonestown som goda. Efter delegationens avfärd meddelade Marceline Jones över högtalarsystemet att allt var i sin ordning och att medlemmarna kunde återvända till sina bostäder.

Under tiden hade andra medlemmar förberett en giftblandning i stora metallkärl. Den innehöll bl.a. valium och cyanid. Ungefär 30 minuter efter Marceline Jones meddelande gjorde Jim Jones ett eget. Han uppmanade medlemmarna att omedelbart samlas i huvudpaviljongen.


Giftblandning. V-märkt.

Ett 44 minuter långt kassettband har spelat in vad som sades på mötet i huvudpaviljongen. Jones sa att fientliga krafter skulle tillfångata församlingens barn för att sedan  omvända dem till fascism. För att förhindra detta uppmanade Jones församlingen att begå "revolutionärt självmord". Kort därefter började medlemmarna att inta giftet. För barn inträdde döden inom 5 minuter och för vuxna inom 20 - 30 minuter. Totalt 918 personer begick självmord.

Så långt den officiella versionen av "självmorden" i Jonestown. Jag har granskat denna händelse närmare under antagandet att den utgör del av spermakriget.

"Mind Control" kan enklast översättas till begreppet "hjärntvätt". Vad det i praktiken innebär är en långt mer komplicerad historia. Redan under andra världskriget hade de tyska nazisterna startat försök på krigsfångar. Det var främst den tyska underrättelsetjänsten, Gestapo, som var intresserade av utveckling inom området. Vid förhör med krigsfångar ville man snabbt och effektivt få fram sanningsenlig information som kunde användas i det fortsatta kriget. Man utvecklade förhörsmetoder som skulle bryta ned fångens motstånd. Efter krigsslutet tog många personer med anknytning till nazisternas underrättelsetjänster sin tillflykt till USA. De var kvalificerade krigsförbrytare men välkomnades ändå av CIA. Anledningen var att de hade långtgående underrättelseinformation beträffande Sovjetunionen.

I början av 50-talet sanktionerades CIA:s forskning inom Mind Control. Man startade ett projekt under kodnamnet MK Ultra. Många aktiviteter var kriminella. De försökspersoner som rekryterades var i första hand amerikanska medborgare. I programmet ingick försök med syfte att manipulera hjärnans funktioner. Kemiska substanser som LSD användes. Elektrochocker, hypnos, isolering och sexuella övergrepp var metoder som testades. Universitet, sjukhus, fängelser och läkemedelsbolag deltog i projektet.

Det finns privatspanare som lagt fram övertygande bevisning för att Jonestown var en del av projektet MK Ultra. På 70-talet sökte CIA aktivt lämpliga objekt för sina försök. Man hade uppfattningen att kyrkorna kunde vara lämpliga för storskaliga försök. Mitt antagande är att Jim Jones och Peoples Temple varit i CIA:s fokus under lång tid innan bildandet av Jonestown. Första testet på Peoples Temples användbarhet kom i samband med flytten till Red Valley, 1963. Här har CIA deltagit i finansieringen av flytten. I nästa steg har man marknadsfört Jim Jones i de etablerade kretsarna i USA. På 70-talet var han välkänd i såväl religiösa som politiska kretsar i USA. Det underlättade rekryteringen av medlemmar till Peoples Temple.

Det finns en stor mängd information om Jonestown på Internet. En av de mer intressanta hemsidorna är:

Alternative Considerations of Jonestown & Peoples Temple
https://jonestown.sdsu.edu/        (engelska)

Man har skapat en databas som innehåller alla kända offer i Jonestown:
https://jonestown.sdsu.edu/?post_type=who_died

Jag har studerat foton som visar offren. Jag bedömer att de allra flesta är resultatet av inseminering. Vid rekryteringen av medlemmar till Jonestown måste Jehovas ha deltagit. Den har skett systematiskt bland underprivilegerade människor. Personer placerade på mentalsjukhus och fängelser har ingått i underlaget.

Finansieringen av uppförandet av Jonestown har skett via CIA. Det har skett inom ramen för MK Ultras budget. CIA:s val av Guyana var ett medvetet val för att undgå granskning från amerikanskt media och myndigheter. Den lagstiftning som reglerade projektet i USA kunde inte tillämpas i Guyana. Jonestown hade ett välutrustat sjukhus. Där utfördes de medicinska experimenten på medlemmarna. Den regering som fanns i Guyana under 70-talet var korrupt och impopulär. Det var enkelt för CIA att köpa det svängrum som behövdes för Mind Control-projektet. CIA hade ett kontor i Georgetown. Man fanns i samma lokaler som den amerikanska ambassaden. CIA:s chef där var Richard Dwyer. Han deltog i Leo Ryans besök i Jonestown. Jim Jones var helt i händerna på CIA efter flytten till Guyana. I praktiken fungerade han som CIA-agent. En viktig kontakt för Jones var George Phillip Blakey. Även han var CIA-agent. Han var gift med Debra Leyton Blakey vars bror var Larry Leyton. Larry Leyton kom senare att lagföras för attacken på Kaituma flygplats. Första rättegången ägde rum i Guyana. Han frikändes av rätten med motivering att han hade varit ett offer för droger och hjärntvätt. Efter att ha varit i fängsligt förvar i 18 månader återvände han till USA. Han åtalades där för att ha ingått i en konspiration för att mörda Leo Ryan. Han frikändes. Detta blev ett stort problem för den verkliga konspiratören d.v.s. CIA. Leyton var den enda tänkbara personen för åtal. Domen överklagades och Leyton blev på nytt åtalad 1986. Bevis som hade underkänts av rätten i den första rättegången godkändes denna gång. Leyton dömdes för försök till mord. Rättens motivering var att Leyton ingått i en konspiration som inkluderat medlemmar i Jonestown. Leyton blev villkorligt frigiven 2002 efter 18 år i fängelse.


Larry Leyton har gripits av polis vid Kaituma flygplats. Tydlig uppvisning. Min hypotes är att
Leyton utsetts till "patsy" lång tid innan massakern
. Jag antar att Leyton haft fingrarna i
syltburken och därför straffats.


Cessnan på Kaituma flygplats. Det finns flera källor på Internet som anger detta foto som
mordplats för Leo Ryan. Övriga fyra kroppar skulle i så fall vara hans medarbetare. Jag anser
att fotot är arrangerat. Bilden är troligtvis tagen en tid innan mordet på Ryan. Det finns inga
bilder på Twin Otter planet. Min misstanke är att varken Twin Ottern eller Cessnan aldrig
befunnit sig i Port Kaituma den 18 november. Det är troligt att de som utsetts för att mördas har
mött döden i lämplig lokal i Port Kaituma. CIA-agenter är ansvariga för samtliga mord i Port
Kaituma. Cessnan ser ut att vara P-märkt.

Efter att "självmorden" i Jonestown blivit kända infann sig läkarteam för att undersöka offren. Guyanas främste patolog, Dr. C. Leslie Mootoo, anlände till Jonestown några timmar efter "självmorden".  Han bedömde att ca 400 kroppar låg vid huvudpaviljongen. Han fann att 80 - 90% av kropparna hade färska nålsticksmärken vid vänster skulderblad. Mootoo bedömde att de döda inte kunnat orsaka dessa märken själva. Merparten av de döda låg med magen mot marken. De amerikanska läkare som fanns på plats bedömde att inga obduktioner behövde genomföras. Min hypotes är att samtliga offer mördats av militära styrkor som organiserats av CIA. När församlingsmedlemmarna samlats i huvudpaviljongen har de troligtvis utsatts för en gasattack som gjort dem medvetslösa. Direkt därefter har ett stort antal personer injicerat offren med ett dödligt gift. Därefter har offren burits ut. De har placerats tätt intill varandra för att ge illusionen av ett kollektivt självmord.


Offren placerades utanför huvudpaviljongen. Fotot har beskurits för att markera ett V.


Offer i huvudpaviljongen.


Illusionen av ett kollektivt självmord.

Om uppgiften att ca 400 offer låg vid huvudpaviljongen är riktig så skulle i så fall ca 500 offer funnits på annan plats. Det var givetvis omöjligt att samla hela Jonestowns befolkning i huvudpaviljongen. Under det fejkade "mötet" fanns säkert småbarnsföräldrar som stannade hemma. Även mycket gamla personer kan ha friskrivits från mötesplikten. När de märkte att något var fel försökte de fly in i djungeln. Hela området var omringat av militärer. Upp till 700 militärer kan ha deltagit i operationen. Det fanns inga chanser för de som försökte fly. De sköts ihjäl av militären. Det är inte enkelt att kommendera en människa till ett självmord. De flesta har en överlevnadsinstinkt som är djupt rotad. Privatspanarna anser att ett fåtal medlemmar kan ha begått självmord.

Jim Jones uppges ha hittats med en skottskada i huvudet. Hans kropp har aldrig obducerats. Det spekulerades om huruvida det rörde sig om mord eller självmord. Min bedömning är att Jim Jones och hans familj hade lämnat Jonestown innan massakern. De meddelanden som skickades ut över högtalarsystemet, strax innan massmordet, var förinspelade och lagrade på kassettband. Sådan var personen Jim Jones. Det var pengarna som var det viktigaste i verksamheten - inte församlingsmedlemmarna. Det är känt att Peoples Temple hade gott om likvida medel. Här har CIA och Jones delat upp tillgångarna. Därefter har predikanten och hans familj försvunnit till främmande land.

I och med Ryans besök i Jonestown var CIA-försöken med Mind Control över. CIA gjorde allt för att sopa igen spåren efter detta oerhörda brott mot mänskligheten. Man kan säga att de lyckades dupera main stream media över hela världen men då liksom nu fanns det privatspanare som var redo att leverera sanningen om Jonestown.

YouTube video:
The Black Keys - Feve
r
Zager & Evans - In The Year 2525 (1969)