p;
  RÄTTSSKANDALER  
 

Innehållsförteckning.

Mordet på John Lennon, 1980.John Lennon (1940 - 1980).        Yoko Ono.


   
       José Perdomo, f. 1935.                           Gustaf Adolf

John Lennon (9 October 1940 – 8 December 1980) var en engelsk sångare och låtskrivare. Han är en av de mest inflytelserika artister som någonsin funnits inom rockmusiken. Tillsammans med Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr bildade han rockgruppen The Beatles i början av 60-talet. Genomslaget blev stort och framgångarna fortsatte fram till bandet upplöstes 1970. Han fortsatte då som soloartist tillsammans med sin partner Yoko Ono. Framgångarna fortsatte fram till hans död 1980. Han är även ihågkommen som fredsaktivist.


Vid tidpunkten för mordet bodde Lennon och Ono i New York. De hade en ägenhet i Dakota
Building, West 72nd Street.

Omkring kl 17 den 8:e december, 1980 lämnar Lennon och Ono Dakota Building. Lennon skriver en autograf för ett fan utanför Dakota Building. Detta fan uppges vara Mark Chapman.

 
Lennon skriver en autograf för Mark Chapman.                             Mark Chapman, f. 1955.


 
           Mark Chapman
                               Martin Bormann

De åker i en limousine till Record Plant. Lennon ska jobba med en inspelning där. De återvänder senare på kvällen och limousinen anländer omkring kl 22:50 till Dakota Building. De stiger ur limousinen och går mot porten.


Dakota Building. Porten.

När de passerar portens grind så avfyrar Chapman fem skott mot Lennon från nära håll. Fyra skott träffar Lennon i ryggen. Lennon försöker fly men segnade ned inom kort. En Doorman, José Perdomo, finns på plats. Han utpekar Mark Chapman som gärningsman. Chapman grips av polis på platsen. Han erkänner sin gärning. Så långt den officiella versionen av mordet på John Lennon.

Jag har granskat denna händelse närmare. Min hypotes är att John Lennon blev ett offer i spermaskriget.

Cirka en månad innan mordet frågade en person i Stockholm (som jag numera har identifierat som nazist), om vi kunde besöka fullriggaren HMS af Chapman. Fartyget ligger vid Skeppsholmen i Stockholm. Det fungerar som ett vandrarhem sedan 1949. Jag tackade nej till denna förfrågan. Jag hade redan sett af Chapman.


HMS af Chapman.

Samma person informerade mig om att John Lennon nyligen hade kommit ut med ett nytt album,”Double Fantasy”. Kort därefter köpte jag albumet.

Fotot där Lennon skriver en autograf för Chapman är ett bildmontage. 1980 fanns ingen digital fototeknik. Man har monterat ihop en bild av Lennon och en bild av Chapman genom att klippa och klistra ihop bilderna, Därefter har man fotograferat den ihopmonterade bilden. När man tittar närmare på bilden så ser man att bakgrunden är flammig. Med hjälp av en svart tuschpenna har man tagit bort bakgrunderna från de två originalbilderna. Lennon och Chapman står nära varandra på bilden. Ändå är skärpedjupet på Lennon betydligt bättre än på Chapman. Bilden förmodas tagen omkring kl 17. Så dags har decembermörkret lagt sig över New York. Det borde finnas ljuspunkter i bakgrunden från gatuljus, fönster etc.. Min bedömning är att Chapman aldrig funnits på mordplatsen. Det är troligt att en look-alike (skådespelare) har agerat i Chapmans ställe. Chapman var narkotikamissbrukare och hade psykiska problem. Personer med denna bakgrund har använts av CIA i många operationer. Chapman var en ”patsy” samtidigt som han var en MARKering.

Den som sköt Lennon var José Perdomo. Han var anställd som Doorman i Dakota Building. Han var född och uppvuxen på Kuba. Han arbetade som polisman under Batista-regimen. Han blev Castro-fientlig efter Castros maktövertagandet 1959. Han gick därefter i exil till USA. Där värvades han av CIA. Han fick uppdrag som yrkesmördare och spion. Han hjälpte CIA med rekrytering av exilkubaner. Han deltog i invasionsförsöket av Kuba (Grisbukten), 1961. Han arbetade nära Frank Sturgis under 10 år. De var avlönade av CIA. Sturgis deltog i inbrottet i Watergate 1972. Fem män deltog.

Yoko Ono var ett vittne vid mordet. Hon har aldrig avgivit något vittnesmål offentligt. Varför inte?

YouTube video: John Lennon - Woman

Inget obduktionsprotokoll har gjorts offentligt. Det blev aldrig någon rättegång eftersom Chapman hade erkänt. Det fanns inga offentliga vittnesmål. Den domstolsförhandling som ägde rum syftade endast till att utmäta ett straff. Chapman dömdes till mord av andra graden och till 20 år i fängelse eller upp till livstid.


The ”Watergate”. Entré till Dakota Building. Lennon
ägde fem lägenheter i byggnaden.

YouTube video:
Billy J Kramer & The Dakotas – I´ll Keep You Satisfied.