p;
  RÄTTSSKANDALER
 

Innehållsförteckning.

Hyundai GPS-tracker (nr. 4) upptäckt 2021-10-10.
E
fter att ha upptäckt tracker nr. 3 insåg jag att ytterligare GPS trackers fanns installerade. Anledningen var antalet anslutningar till Body Comfort Module. Denna enhet har rollen som spindeln i nätet. Därifrån kontrolleras alla trackers. Spioncentralen (NWO) kontrollerar Body Comfort Module. De har sålt utrymme på övriga trackers till organisationer/personer som varit intresserade.

Jag hade tidigare upptäckt tre trackers under instrumentbrädan. Jag fann det inte sannolikt att ytterligare trackers fanns där. En huvudprincip vid installation av en GPS tracker är att den ska ha fri sikt ut till omkringliggande radiomaster. Trackerns radiosignal får inte blockeras av metallföremål. Signalen kan passera igenom plastföremål. Tracker nr. 3 visade att spionerna integrerat en tracker med en annan funktion, i detta fall Airbag-systemet. När jag granskat övriga funktioner i kupén fann jag att reglagen för fönsterhissarna kunde vara intressanta. De finns monterade i vänster och höger framdörr och har kopplats till Body Comfort Module. De har fri sikt till radiomasterna. Jag demonterade den panel (i plast) som håller enheten på plats vid vänster framdörr.


Enhet för kontroll av fönsterhissar och backspeglar. Den högra kabeln är ansluten till
fönsterhissarna, den vänstra till backspeglarna.


Under reglagen för fönsterhissarna fanns ett kretskort. Ungefärliga dimensioner, 10 x 5 cm.


Kretskortets
undersida.

Jag bedömer att enheten har monterats på Hyundais fabrik (min bil är tillverkad i Turkiet). Denna minitracker har naturligtvis inte samma funktionalitet som tracker 1, 2 och 3 men den levererar bilens position - vilket är huvudsyftet med en GPS tracker. Trackern har aktiverats när Spioncentralen hittat en lämplig kund.

Produktionskostnaden för denna tracker är låg. Den kan massproduceras och monteras i alla Hyundais bilar utan nämnvärd fördyring. Under avdelningen CIA och rubrik GPS tracker utvecklar jag detta resonemang.