p;
  RÄTTSSKANDALER
 

Innehållsförteckning.

Hyundai GPS-tracker (nr. 2) upptäckt, 2021-10-04.
Efter att ha upptäckt en Hyundai GPS-tracker den 2021-09-14 var det relativt lugnt på hacker-fronten några dagar. Därefter startade angreppen återigen. Jag upptäckte nya virus på datorn (beskrivs under avdelningen CIA). Jag började misstänka att ytterligare en GPS-tracker var installerad. Jag började sökningen under instrumentbrädans högra del. När jag tittade underifrån kunde jag inte upptäcka något misstänkt. Jag såg att det fanns ett ihåligt utrymme, ca 20 cm brett, som sträckte sig ända upp till instrumentbrädans översta del. Jag monterade min mobiltelefon på ett stativ och videofilmade därefter utrymmet. När jag granskade filmen upptäckte jag en GPS-tracker. Den var placerad högst upp under instrumentbrädan, nära de ventilationsöppningar som finns längst ut till höger på instrumentbrädan. Jag demonterade den plastdetalj som täcker instrumentbrädans slut mot passagerarsidans dörr. Där kunde jag komma åt trackern och demonterade den.


Hyundai GPS-tracker. Ungefärliga dimensioner är 8 x 6 x 2 cm (L x B x T). 


Hyundai GPS-tracker. Kretskort.

I oktober, 2018, var det dags för den årliga servicen av min Hyundai i20. Jag kontaktade en verkstad i Torremolinos. När jag lämnade in bilen fick jag besked från verkstadschefen att servicen skulle ta två timmar. Jag förvånades över denna tidsåtgång. Vid tidigare service hade det räckt med ca 1 timme. När jag skulle hämta ut bilen fick jag beskedet att servicen inte var färdig. Jag fick vänta ytterligare ca 30 minuter innan det var klart.

Varför har två trackers installerats i min bil? För att få svar på denna fråga krävs insikt om spermakrigets stridande parter. Det är helt klart NWO:s fascister installerat den första trackern. Jehovas har ansvaret för tracker nummer två. Syftet har varit att kontrollera fascisterna när jag besökt företag/organisationer som varit i fascistisk ägo. Omkring 2018 hade jag avslöjat det vettlösa mördandet av kvinnor i Sverige. Det utgångsmaterial som jag använde var framtaget av grävande journalister på Aftonbladet. Kanske började Jehovas frukta för min säkerhet? Den verkstad i Torremolinos som jag anlitade hade installerat trackern.