p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Hindenburg-katastrofen, 1937.Hindenburg fotograferad över Manhattan, New York, 6 maj, 1937.

Hindenburg var ett tyskt luftskepp byggt 1936. Dimensionerna var imponerande: längd 245 m, höjd 45 m. Världens största luftskepp! Det blev ett propagandanummer för de tyska nazisterna.

 
              Hugo Eckener                          Paul von Hindenburg
              (1868 - 1954)                                   (1847 - 1934)


Hugo Eckener
var mannen bakom skapelsen Hindenburg. Han hade gjort sig ett namn redan 1928 när han var kapten på det gigantiska luftskeppet Graf Zeppelin. 1929 gjorde han en jorden-runt-flygning med Graf. Han blev hjälteförklarad i Tyskland efter denna bedrift. 1932 var han aktuell i det tyska presidentvalet och skulle eventuellt ställa upp mot Adolf Hitler. Han backade dock ut när den sittande presidenten, Paul von Hindenburg, meddelat att han skulle kandidera för en andra period. Eckeners potentiella kandidatur hade retat upp nazisterna. Han blev svartlistad. Eckener förblev ändå antinazist.

Hindenburg fick sin lyftkraft från 200 000 kubikmeter vätgas. Gasen fanns fördelad i 16 gasceller placerade i skeppets övre halva. I den nedre halvan fanns kommandobryggan, passagerarutrymmen, lastutrymme, bränsletankar etc.. Skeppet drevs med fyra propellermotorer. Två av dem syns på bilden ovan längst ned på skeppets skrov.

Hindenburg hade startat från Frankfurt am Main, Tyskland, den 3 maj 1937, kl 20:15. Ombord fanns 36 passagerare och 61 i besättningen. Destinationen var flygplatsen Lakehurst, New Jersey, USA (koordinater: 40°1'46.61"N 74°19'16.79"W ). Priset för en biljett på Hindenburg var skyhögt. Passagerarna var uteslutande välbeställda personer. Flygningen över Atlanten skedde utan problem. Man hade haft kraftig motvind under större delen av flygningen och var därför kraftigt försenade när man närmade sig USA. Den 6 maj kl 14 flög man över New York. En timme senare var det dags för landning i Lakehurst. Man fick då besked från trafikledningen att landning inte var möjlig. Ett åskoväder drog fram över flygplatsen. Hindenburg fick därefter kontinuerlig information om vädersituationen i Lakehurst. Kl 17:12 meddelade trafikledningen att det var möjligt att landa. Man uppmanade Hindenburg att landa så snart som möjligt. Hindenburg satte kurs mot flygplatsen.

De metrologiska förhållande var:
lätt regn.
svag vind
temp. 16° C.


Översiktskarta. Lakehurst flygplats. Den svarta heldragna linjen visar Hindenburgs färd över
flygplatsen innan landningen. De gula cirklarna vid 1 och 2 är förtöjningsmaster. Masterna var
anslutna till räls. De kunde dra luftskepp till Hangar #1. Den röda markeringen vid mast 1 visar
haveriplatsen (Crash Site). Avståndet från mast 1 till haveriplatsen är ca 250 m. Hindenburg
förberedde förtöjning vid mast 1. De blå cirklarna A, B och C förklaras under de foton som
visas efter filmlänkarna.


Det började skymma i Lakehurst men dagsljuset var tillräckligt för att kunna se Hindenburg. Omkring kl 19 närmade man sig flygplatsen. Man närmade sig förtöjningsmast 1 norrifrån. Kl 19:21 hissade man ned luftskeppets förtöjningslinor. Man befann sig på 90 meters höjd. Man hade förtöjningsmasten på babords sida (vänster sida). Ca fyra minuter senare, kl 19:25, bröt en brand ut i luftskeppets akter.


Hindenburg har exploderat. I förgrunden förtöjningsmast 1. I bakgrunden längst
ned till vänster syns förtöjningsmast 2. Branden har dokumenterats av fyra filmteam
placerade vid ”Newsreel Cameras”. De jobbade på uppdrag från nyhetsbolag. De
hade placerats mellan förtöjningsmast 1 och luftskeppet. De filmade från babords
sida. Därför syns inte förtöjningsmast 1 på deras filmer. Jag bedömer att de står ca
30 meter från förtöjningsmast 1. Den film som fick störst spridning i media var
tagen av
kameramannen William Deeke.

YouTube video:
British Pathé, Pathe News Special, Actual Zeppelin Crash.
https://www.youtube.com/watch?v=CgWHbpMVQ1U       (4 min 59 sek, 22,8 MB)

eller:

British Pathé, Pathe News Special, Actual Zeppelin Crash.
Hindenburg Disaster_ Real Zeppelin Explosion Footage (1937) _ British Pathé.mp4      (4 min 59 sek, 22,8 MB)


Om hela explosionsförloppet visats så skulle man kunna se ljuset från den koncentrerade början på explosionen. Sprängladdningens placering och effekt skulle då kunna fastställas. Det är anledningen till att inga filmklipp visar hela explosionsförloppet. Censur.

Nedanstående foton är skärmdumpar från filmen. Tidpunkerna anges i formatet min:sek.


01:33. Luftskeppet dumpar ballastvatten för första gången. Det befinner sig mellan
förtöjningsmast 1 och 2. Det kommer söderifrån. Filmfotografen har haft en placering norr om
masterna. Positionen är A enligt översiktskartan viket inte överensstämmer med filmen.


01:53. Luftskeppet dumpar ballastvatten för andra gången. Positionen är B enligt översiktskartan
viket inte överensstämmer med filmen.


02:09. Luftskeppet dumpar ballastvatten för tredje gången. Positionen är C enligt översiktskartan
viket inte överensstämmer med filmen.

Hela filmen är manipulead. Mitt antagande är att den första delen av filmen, fram till explosionen, har tagits tidigare på dagen då Hindenburg närmade sig Lakehurst söderifrån.

Ljud.
02:44 – 02:56 Explosioner och skrik hörs.
02:57 – 03:23 En ny ljudkälla kommer plötsligt in. Ljudnivån blir högre.
Dåligt redigerat kan tyckas men konspiratörerna fick väl ursäkta sig med att ljudtekniken inte var särskilt utvecklad 1937.


Hindenburg kraschade med aktern först. I detta läge har branden gått genom hela
luftskeppet och kommit ut i fören. Om några befunnit sig i aktern så hade de varit
chanslösa. I bakgrunden längst ned till vänster syns förtöjningsmast 2.Brandresterna efter Hindenburg. Det som syns är i huvudsak Hindenburgs skelett
– en konstruktion i aluminium. Längst upp till höger syns Hangar #1.


Vätgas (H2) blir mycket brandfarlig när den blandas upp med syrgas (luft). För att starta en brand (förbränning) krävs att den uppblandade gasen antänds av en gnista eller eldslåga. Antändningstemperaturen ligger omkring 550º C. I de konspiratoriska teorier som framförts har föreslagits att någon person som fanns på marken i närheten av luftskeppet avlossat ett pistolskott mot akterpartiet. Denna teori har avfärdats av utredarna. De gasceller som inneslöt vätgasen bestod av ett tyg som behandlats med en färg för att få gascellen tät. Gnistbildning kunde inte uppstå om en pistolkula träffade cellväggen. Dessutom påpekas att risken för upptäckt var stor för en attentatsman som befann sig på marken i närheten av skeppet – även om en pistol med ljuddämpare använts.


Hindenburgs akterparti sett från styrbords sida (höger sida).
Nedtill i bilden visas positionerna för fyra besättningsmän när
branden startade. De påstås ha haft olika arbetsuppgifter i
landningsproceduren. Alla fyra överlevde kraschen. Den röda
markeringen visar en avluftningsventil placerad mellan gascell
4 och 5. Helmut Lau har uppgett att han sett branden starta vid
avluftningsventilen.Helmut Lau ritade ovanstående skiss för utredarna. Han har
markerat det synfält han hade upp till området där branden
startade. Synfältet har formen av ett V.


Jag anser att utredarnas påstående om att fyra besättningsmän befunnit sig i akterpartiet vid explosionen är fel. Min misstanke är att de fyra ingått i en konspirationen vars syfte var att spränga Hindenburg. Att utredarna placerade dem i akterpartiet var ett sätt att berätta för den inre kretsen att de låg ”bakom” sprängningen.

De fyra har kapat luftskeppet genom vapenhot i god tid innan landningen i Lakehurst. Därefter har man landat. Luftskeppet har evakuerats på passagerare och besättning. En stor tidsinställd bomb hade placerats i akterpartiet. Därefter har Hindenburg släpps upp med hjälp av landningslinor till 90 meters höjd. Explosionen blev våldsam. Fotograferna fick sina bilder. Konspiratörerna tog därefter hand om allt bildmaterial för vidare bearbetning.

Bloggaren Patrick Russell , Chicago, har sammanställt biografier över samtliga 97 som fanns ombord. Mitt antagande är att de flesta av dem är resultatet av inseminationer. Där finns kopplingen till Jehovas.
Här hittar du bloggen:
http://facesofthehindenburg.blogspot.com/

Här hittar du biorafin för Helmut Lau:

http://facesofthehindenburg.blogspot.com/2008/10/helmut-lau.html

Nyheten om Hindenburgs haveri spreds snabbt över hela världen. Det blev dödsstöten för en era inom flygningens historia. Kundunderlaget för luftskeppen försvann. Det ansågs helt enkelt för farligt att använda vätgas i dessa farkoster.

 
                 Sixten                                        Anna Hegner
           (1913 - 2002)                                     (1881 - 1963)


Hindenburg blev ett offer i spermakriget. Sprängningen var i första hand riktad mot Sixten och Jehovas. Vid denna tidpunkt, 1937, bedömer jag att Sixten var etablerad som alfahanne hos Jehovas. Hans första avkomma var då i 5-årsåldern. I mina efterforskningar har jag funnit många stjärnor inom musik, film och sport, födda i USA på 30-talet, och som var Sixtens avkomma. Hindenburgs uppgift var att transportera sperma från Sixten till USA-marknaden. Denna smuggling av sperma hade säkert upptäckts av den amerikanska säkerhetstjänsten i samband med Hindenburgs flygningar under säsongen 1936.

Fascister inom den amerikanska militären och tyska nazister ligger bakom sprängningen. Man ville stoppa all trafik med luftskepp. De tyska nazisterna planerade för krig. Luftskeppen ingick inte i deras planer. Från militär utgångspunkt var de värdelösa. I en krigssituation skulle de bli enkla mål för fientligt flyg och artilleri.

Totalt 36 personer uppges omkomna i katastrofen, 13 passagerare, 22 besättningsmän samt en person i markpersonalen. Min uppfattning är att inte en enda person dödats eller skadats i ”katastrofen”. Vad hände då med de 36 ”omkomna” ?. Mitt antagande är att de var personer som rekryterats till ”den sista resan”. 1937 fanns gott om förmögna judar som ville lämna Tyskland. Efter ”katastrofen” ordnade de amerikanska myndigheterna nya identiteter för de ”omkomna” där så begärdes.  De "omkomna" besättningsmännen har förmodligen erbjudits politisk asyl i USA eller fortsatt till andra länder. Den ”omkomna” personen i markpersonalen är ett påhitt.

De inblandade länderna tillsatte varsin haveriutredning. Hermann Göring var ansvarig minister för Tysklands luftfart. Han tillsatte den tyska utredningen. Hugo Eckener ingick i den tyska delegationen. USA tillsatte en utredning med  R.W. Schroeder som ordförande. De båda utredningarna enades om att statisk elektricitet var orsaken till branden. Den hade genererat en gnista som antände en gasläcka vid gascell 4 eller 5.

Hindenburg Accident Report: German Investigation Commission
https://www.airships.net/hindenburg/disaster/german-investigation/                   
(engelska)

Hindenburg Accident Report: U.S. Commerce Department
https://www.airships.net/hindenburg/disaster/commerce-department-report/     
(engelska)


Ett minnesmärke finns i Lakehurst. Koordinater  40°1'49.24"N 74°19'32.67"W
YouTube video:
Led Zeppelin - Whole Lotta Love