p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Gisslankrisen i Iran, 1979.

Under 1953 fanns en folkvald regering i Iran. I en CIA-stödd statskupp avsattes regeringen och den störtade Shahen av Iran, Mohammad Reza Pahlavi, återinsattes. Anledningen var att USA och Storbritannien befarade att deras intressen i olja i Iran skulle falla dem ur händerna. En synnerligen brutal regim utvecklades under Shahen. CIA hade en viktig roll som utbildare av den Iranska säkerhetstjänsten SAVAK. Den kom att bli ökänd över hela världen för sina metoder. Under det tidiga 70-talet hade USA:s ambassaden i Theran ca 1000 anställda. Jag utgår ifrån att merparten av dessa var knutna till CIA.

Under 1979 störtades Shahen i den Iranska revolutionen. Han hade även insjuknat i cancer. Han erbjöds behandling i USA vilket han accepterade. Den politiska utvecklingen i Iran gjorde det omöjligt för honom att återvända till Iran. Iran krävde att han skulle utlämnas för att ställas inför rätta. USA vägrade. I december 1979 lämnade Shahen USA och kom att beviljas politisk asyl i Egypten. Han avled i sviterna av cancer 1980.

Under försöken att få Shahen utlämnad hade vreden i Iran uppnått stormstyrka. Radikala studenter anordnade demonstrationer utanför USA:s ambassad. Ambassadområdet skyddades av en mur. Den 4:e november 1979 lyckades ca 300 demonstranter ta sig in på området.


Demonstranter stormar USA:s ambassad i Theran.

52 diplomater och amerikanska medborgare togs som gisslan. Syftet var att försöka utväxla gisslan mot Shahen. I samband med stormningen av ambassaden avslöjades att den fungerade som en spioncentral. Ambassadpersonalen gjorde försök att sopa igen spåren av sina kriminella aktiviteter, men det var en omöjlig uppgift att få bort alla spår under den korta tid som stod till buds.


Spioncentralen vid USA:s ambassad i Theran. Källa: Google Maps.

Denna gisslantagning kom att pågå fram till den 20:e januari 1981 då gisslan släpptes fri.

Sex amerikanska diplomater hade undgått att tas som gisslan. De hade tagit sin tillflykt till den Kanadensiska ambassaden. Den 27 januari 1980 uppges CIA ha lyckats få ut dem från Iran i en operation där de hade fått identiteter som filmproducenter på uppdrag i Iran.


Robert G. Anders.                        Mark Lijek.                                      Cora Lijek.


Henry L Schatz.                            Josep D Stafford.                         Kathleen Stafford.

Mitt antagande är att gisslankrisen var ett inslag i spermakriget. Den amerikanska ambassaden fungerade som distributionscentral för min sperma. Jag har analyserat en hel del bildmaterial från Iran. Jehovas aktivitet i Iran har varit stor.


Leila Pahlavi

Leila Pahlavi var dotter till Shahen av Iran. Den 10 juni 2001 hittades hon död i sitt rum på Leonard Hotel, London. Hon uppges ha avlidit av mediciner som hon överdoserat. Mitt antagande är att hon mördats.


Ali-Reza Pahlavi.

Ali-Reza Pahlavi var son till Shahen av Iran. Den 4 januari 2011 uppges han ha begått självmord genom att skjuta sig med en pistol. Han var bosatt i Boston, Massachusetts, USA. Mitt antagande är att han mördats.