p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Genmodifiering av mänskliga embryon.

Genmodifiering innebär att man förändrar en individs arvsmassa med hjälp av bioteknik. Förändringarna kan ske i reproduktiva celler som ägg och spermier. Förändringar kan också ske i somatiska gener. Dessa gener är inte ärftliga och påverkar därför inte individens eventuella avkomma. Genmodifiering av embryon är förbjudet enligt lag i mer än 40 länder och enligt bindande internationellt avtal genom Europarådet. Det är känt att forskning inom området pågår över hela världen. Många länder, exempelvis Kina, står utanför alla internationella avtal.

 
              He Jiankui                         Lulu och Nana. Genmodifierade enligt metoden CRISPR.

I november 2018 hävdade den kinesiske forskaren He Jiankui att han hade skapat de första genetiskt modifierade barnen, kända under deras pseudonymer, Lulu och Nana. I maj 2019 rapporterade advokater i Kina att alla som utfört genmodifiering på embryon, enligt metoden CRISPR, ska hållas ansvariga för eventuella relaterade negativa konsekvenser. Det finns andra konkurrerande metoder för genmodifiering. Metoden CRISPR-cas9 anses än så länge som den mest effektiva.

Genmodifiering sker genom att lägga till eller ta bort genetiskt material i arvsmassan. Genmodifiering kan tillämpas vid försök på djur. De utvecklade forskningsresultaten kan därefter tillämpas kliniskt. Tester genomförs på somatiska celler, men CRISPR kan göra det möjligt att modifiera DNA från spermatogoniella stamceller. Det finna förhoppningar hos forskarna om att risken för ärftliga obotliga sjukdomar ska kunna minskas genom att ta bort de gener i arvsmassa som man vet bidrar till dessa sjukdomar. Somatisk genmodifiering kan användas för att bota individer som redan är sjuka. De sjukdomar som är i fokus för forskning är HIV/AIDS och vissa former av cancer.

Gentekniken har öppnat dörrar till modifiering som är fullt möjlig men än så länge betraktas som oetisk. Modifiering av arvsmassan för ett planerat barn skulle då kunna utföras enligt de önskemål som de blivande föräldrarna har. Spermier och ägg modifieras. Man tar bort genetiska komponenter som man uppfattar som negativa och lägger till det som är positivt. Resultatet blir en ”designerbebis”. Det är möjligt att ”screena” ett embryos uppsättning av gener. Helheten ger en bild av embryots kvalitet. Människorättsorganisationer har uttryckt farhågor om att embryon som inte uppfyller kvalitetskraven bortsorteras.

Som alltid när det gäller forskning och utveckling vill det militära etablissemanget (NWO) ha ett ord med i laget. Man ser framför sig den genmodifierade soldaten som är orädd, smart och stark. Det finns en risk att denna typ av individer utvecklas på beställning från militären

Utvecklingen inom genmodifiering kommer sannolikt att förskjuta intresset från konventionell inseminering till genmodifierad befruktning. Det ger möjlighet till användning av alfahannar som inte är perfekta. I det elitistiska sammanhanget kommer fortfarande kraven på sperma och ägg att fortsättningsvis vara höga. Ju bättre utgångsmaterialet är desto enklare blir genmodifieringen.

Forskningen inom gentekniken befinner sig fortfarande på en nivå där många viktiga komponenter är okända. Det är anledningen till världssamfundets bevakning av området. Man vet att den modifierade arvsmassan kan ge oönskade mutationer hos den modifierade individen. Därför är lagstiftningen beträffande modifiering av embryon restriktiv. Det finns ”skurkstater” som öppnar sina dörrar för mindre nogräknade aktörer som vill undgå lagstiftning och granskning. Det är olyckligt eftersom det skadar hela branschen.

I mina efterforskningar har jag hittills (år 2020) påträffat tre misstänkta fall av genmodifiering. Det handlar om personer inom sportens värld. Om det sätts i system kan vissa sporter förstöras. Grundidén inom idrotten är att man tävlar på lika villkor. Om de tävlande får känslan av att de möter genmodifierade på banan kan tävlingslusten få ett snabbt slut. Det finns anledning för de organ inom idrotten, som har till uppgift att avslöja doping, att bevaka utvecklingen.

I denna blogg har jag avslöjat kombattanterna i spermakriget. Jag har inga förhoppningar om att kriget kommer att upphöra p.g.a. utvecklingen inom genmodifiering. Den fortsatta kampen torde bli en kapplöpning förlagd till de stora bioteknikföretagens laboratorier. Dessa ingår numera i det militär-industriella komplexet.

Film:
The Shape of Water

YouTube video:
Bring Me the Horizon – Oh, No!