p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Flygolycka i Ängelholm, 1964.


Linjeflyg Convair 440 Metropolitan.

Den 20 november 1964 kl 19:46 startade Linjeflygs flight LF267V från Bromma Flygplats i Stockholm. 39 passagerare och 4 i besättningen fanns ombord. Destinationen var Halmstads Flygplats. Under flygningens gång fick passagerarna besked om att planet skulle gå direkt till Ängelholms Flygplats eftersom dimma rådde i Halmstad. Vädret i Ängelholm var regnigt och marksikten varierade mellan 1,5 och 2 kilometer. Molnbasen låg på endast 60 meter. Flygplatsen i Ängelholm är en militär flygplats. Under 1964 saknade den instrumentlandningssystem. Dock fanns två radiofyrar. I höjd med Halmstad fick besättningen besked om att sikten var tillräcklig för landning i Ängelholm.


Ängelholms Flygplats. V-märkt. Koordinater 56°17'27.69"N 12°51'18.76"E

För att underlätta navigeringen till landningsbanan hade man installerat ett ledljus i förlängningen av banans centrumlinje.
Det var placerat 2250 meter väster om banändan. Det kallades ”cyklopögat”.


Cyklopögat bestod av en ljusramp där
9 strålkastare monterats i ett torn.

Koordinater 56°18'42.75"N 12°49'7.37"E

Här följer en utskrift av kommunikationen mellan flygledningen i Ängelholm och flygplanet:

Flygplanet – Ja vi kommer väl snabbaste vägen till dig i alla fall. Ljusen tända bana 14 – eller?
Tornet – Ja dom är klara och jag har redan tänt ett extra ljus, som… som står några hundra meter närmare banändan än innerfyren Johan gör, som… som du lär kunna få se där.
Flygplanet – Ja det var uppskattat. Vi passerar över Halmstad 05 och vi är nu på 2 000 fot mot Lima Johan
Tornet – Ja.
Flygplanet – De var Lima Johan.
Tornet – Det var utåt, va?
Flygplanet – Nej, det var på väg in.
Tornet – Ja, då tänder jag helt här.
Flygplanet. – Ja.
Tornet – Jag har pejlen här också och det där lyset alltså det är ett högintensivt ensamt ljus, som är exakt i banans förlängning och det är ungefär två och en halv kilometer före banändan.
Flygplanet – Två och en halv, ja.
Tornet – Sikten är två kilometer.
Flygplanet – Ja.
Tornet – Vill du räkna till tre får vi se.
Flygplanet – Ja, ett, två, tre.
Tornet. – Du ligger något till vänster.
Flygplanet – Ja, nu ser vi den ene lampan, ja.
Tornet – Ja den ligger exakt i förlängningen. En li... en liten vänsterkorrektion bara så ser du banan rakt fram.

Kort därefter kraschar planet. 31 omkommer och 12 överlever.

Jag har granskat denna ”olycka” närmare under antagandet att den utgör del av spermakriget.

Under hösten 1964 hade Jehovas beslutat att testa mig som ny alfahanne och eventuell efterträdare till Sixten. Jag hade utsatts för stöld av sperma vid flera tillfällen. Svaret från CIA:s nazister lät inte vänta på sig. Jag har funnit många detaljer i denna operation som är riktade mot mig. I huvudsak anser jag att ”olyckan” skett på följande sätt:


Den röda linjen visar förlängningen av landningsbanans centrumlinje. Den gula
linjen visar den vinkel planet hade i förhållande till Cyklopögat när det kraschade
.

1. Planet har brutit igenom molntäcket och piloterna ser cyklopögat. Landningsljusen på flygplatsen har inte tänts. Piloterna tror att de ser landningsljusen på flygplatsen. De går ned för att landa. Kort därefter ser de att de är på väg att störta mot marken. De påbörjar en högersväng för att få upp planet. Fullt gaspådrag.
2. De kraschar mot kontaktledningen som går över järnvägen.
3. De kraschar mot marken.
4. Planet glider ca 200 meter innan det tar stopp vid fastigheten Vejbystrandsvägen 200, Vejby.
Koordinater: 56°18'25.95"N 12°48'57.04"E


Översiktsbild. Planet gled tätt förbi huset på Vejbystrandsvägen 200,
Vejby.
Far och son Ström bodde i huset. De skyndade över till planet för att
hjälpa till med räddningsarbetet
.Det störtade planet. De som överlevde satt längst fram och längst bak.

En haverikommission har utrett ”olyckan”. Man har uttalat följande:

"Orsaken till haveriet har med all sannolikhet varit att besättningen vid inflygning under instrumentväderförhållande övergivit fastställt inflygningsförfarande och för tidigt ansatt landning. Anledningen härtill måste ha varit att besättningen låtit sig missledas av en till flygplatsen hörande ljusanordning, med vilken besättningen, frånsett viss under inflygningen erhållen information, troligen var obekant."

Utskriften av radiotrafiken är autentisk. Avståndsangivelserna för
Cyklopögat stämmer. Notera att Ängelholm är en militär flygplats vilket är anledningen till att CIA valt den för denna operation. Den har planerats under lång tid. Dimma är vanligt förekommande på den aktuella kuststräckan under hösten. Det var bara att invänta rätt väderleksrapport. Det fanns vittnen som var i närheten av Ängelholms flygplats vid ”olyckstillfället”. De har sagt att landningsljusen var släckta. Piloter som har landat på flygplatsen har sagt att ljuset från Cyklopögat var förvillande likt ljuset från landningsbanan.


En minnessten har rests på haveriplatsen. Den finns nära Vejbystrands-
vägen 200.

     
             Bertil Håkansson                        Martin Bormann                          Jan Skagestad                          Martin Bormann
                  Flygkapten
                                                                                        Styrman
YouTube Video:
Frank Sinatra - Fly Me To The MoonDödsoffer:

Anderheim, Sven Allan Boris
Björkallén 10
Oskarström

Back, Kaj Eve Bertil
Laröd 49:105
Allerum

Bakker, Dirk Jan
Birkagatan 5
Stockholm

Bengtsson, Gösta Tore Edvin
Sperlingsgatan 11
Halmstad

Bergenheim, Sture Anders Teodor
F14
Halmstad

Berger, Carl Magnus
Magnus Stenbocks väg 29
Halmstad

Bjarnelöf, Uno Harald Lennart
Fredsgatan 19
Halmstad

Blandford, Sven Gunnar
Nyhamnshus 6:1,
Nyhamnsläge

Blom, Gustaf Adolf Mikael
Stationsgatan 15
Oskarström

Bååth, Hans Ove
St. Pedersgata 15
Helsingborg

Carlsson, Einar Valfrid
Trönninge 18:1
Roshagen

Ehrenlund, Stig Olof
Strandgatan 22
Halmstad

Fjellman, Karl Oskar
Lilla Båstad 1:1
Västra Karup

Fredholm, Carl Richard
Stålgatan 40
Halmstad

Göthe, Sven Lennart Hugo
Klövergatan 8
Helsingborg

Hoffman, Per Oskar
Rådhustorget 9
Landskrona

Håkansson, Henning Bertil  (kapten på de störtade planet)
Stålringen 24
Kallhäll

Karlsson, Eva Ottiliana
Kopparmöllegatan 15 C
Helsingborg

Killberg, Sven-Axel
Storgatan 56 A
Ängelholm

Laurin, Ester Anita
Rindögatan 18
Stockholm

Lindberg, Ernst Axel Olof
Tylösand 2:174
Söndrum

Lindberg f. Petersson, Binnie Margareta
Tylösand 2:174
Söndrum

Lundqvist, Karl Bertil
Tågagatan 27 A
Helsingborg

Månsson, Nils Kristian
Hvitfeldtsgatan 35
Halmstad

Månsson f. Norman, Svea Cecilia
Hvitfeldtsgatan 38
Halmstad

Rosendahl, Bengt Olof
Nåsvägen 4
Stockholm

Skagestad, Jan Reinhardt   (Styrman på det störtade planet)
Ankdammsg. 21, 5 Tr, Målaren 2
Solna

Norström f. Sköld, Monika Maria
Ljungaskog 13:13
Örkelljunga

Sunesson, Carl Harry Claes Ivar
Hildesborg 18:1
Härslöv

Svensson, Otto Bertil Georg
Spånstad 1:87
Enslöv

Weibull, Harry Valter Gunnar
Strandvägen 11
Landskr
ona