p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Arbogamorden, 2008.

Den 2008-03-17 mördades två barn, Saga 1 år 10 månader och Max 4 år 10 månader. Brottsplats: Arboga. Deras mamma misshandlades svårt vid morden men överlevde. Morden uppmärksammades knapphändigt i svenskt media. Min personliga uppfattning är att dessa mord måste klassa som ett av de värsta brott som någonsin inträffat i Sverige. Obduktionen av barnen avslöjar det övervåld som använts vid morden. För att få en uppfattning om våldsverkarens bestialiska beteende måste man ta del av av det bildmaterial som finns i förundersökningen. Jag vill här påpeka att exponeringen av barnens krossade skallar kan uppfattas som integritetskränkande men jag väljer ändå att presentera bildmaterialet. Syftet är att peka på det vansinne som gärningsmannen presterat. Jag drar här slutsatsen att gärningsmannen är psykiskt sjuk.


Max, 4 år 10 månader


Saga 1 år 10 månader

Jag har komprometterats för brotten. En förtalskampanj iscensattes i min hemkommun, Tyresö.
Jag har tagit del av den omfattande förundersökningen mot den tyska medborgaren Christine Schürrer. Hon lagfördes och dömdes till livstids fängelse. Hon har ingen som helst inblandning i brottet. Gärningsman är SL.

 

Vad kan motivera en människa att utföra ett brott  som detta? För att få full förståelse måste man ha insikt i de motsättningar som finns inom de svenska frikyrkorna. Brottet har i första hand anknytning till de motsättningar som under lång tid funnits mellan Jehovas Vittnen och Pingstkyrkan. Motsättningarna är relaterade till spermakriget. Båda parter deltar med liv och lust. Våldet syftar till att skrämma motståndaren till underkastelse. Detta för tanken till nazistiska och fascistiska metoder. Jag har kartlagt gärningsmannens bakgrund. Han är kopplad till Jehovas Vittnen.
Jag vill i detta sammanhang påpeka att jag inte har någon som helst anknytning till svenska frikyrkor.

Jag har analyserat det bevismaterial som presenteras i förundersökningen. Här har jag särskilt tittat på de övervakningsbilder som påstås föreställa Christine Schürrer. På Sid. 444, tillägg, FUP har jag hittat följande bilder.


Bild 1.
Den tid som övervakningskameran visar längst ned till höger i bild är felaktig. ”Verklig” tid är 12:26:37. Nedgången till ankomsthallen är V-märkt. Schürrer ankom till Arboga 12:e mars (onsdag). Hon uppger i förhör att hon var vid tillfället iförd en jacka som hon tror var midjelång och beige till färgen (visas längre ned på sidan) samt ett par blåa jeans. På bilden har Schürrer en mörkblå jacka. Någon sådan jacka har inte återfunnits vid den husrannsakan som företogs i Schürrers bostad. Om tåget har inkommit enligt tidtabell kl 12:26 har det lämnat perrongen inom 37 sekunder. Inga andra passagerare, förutom Schürrer samt den person som står och tittar på sin resväska, är på väg in till ankomsthallen. Arboga var slutstation för tåg 927 denna dag. Inget tåg står vid perrongen. Schürrers biljett innefattar resa Sthlm C - Arboga, kl. 10:50-12:26 (Tåg 927) den 12 mars 2008.


Bild 2. ”Verklig” tid är 16:22:08.

Schürrer spenderade 3 tim. 54 min. i Arboga den 12:e mars. Här påstås hon komma upp från avgångshallen, vid den röda pilen, för att ta tåget till Stockholm. Biljetten innefattar resa Arboga - Sthlm C, kl. 16:28 -17:53 (Tåg 751) den 12 mars 2008.


Bild 3.Verklig” tid är 18:10:36.

Schürrer påstås ankomma till Arboga 14:e mars (fredag). Hon uppger i förhör att hon vid det tillfället var iförd bland annat en ytterjacka som hon tror kan ha varit densamma som hon hade under föregående besök i Arboga, alltså den 12:e mars, men hon är inte helt säker på den uppgiften. Det kan även ha varit så att hon under den 14:e mars bar en militärjacka med kapuschong. Tåg 792 har ankommit kl 18:10 och har avgångstid enligt tidtabell kl 18:10. Inga andra passagerare, förutom Schürrer samt en person som syns längst ned i trappan, är på väg in till ankomsthallen. Inget tåg står vid perrongen. Biljetten innefattar resa Sthlm C-Arboga, kl. 16:36-18:10 (Tåg 792) den 14 mars 2008.


Bild 4.
Verklig” tid: 19:19:02.

Schürrer spenderade 1 tim 24 min i Arboga den 14:e mars. Här påstås hon komma upp från avgångshallen, vid den röda pilen, för att ta tåget till Stockholm. Biljetten innefattar resa Arboga-Sthlm C, kl. 19:34-21:10 (Tåg 962) den 14 mars 2008.


Bild 5. ”Verklig” tid är 18:11:35  (morddagen)

Schürrer påstås ankomma till Arboga 17:e mars (måndag) kl 18:11:35. Schürrer samt ytterligare en resenär är på väg in till ankomsthallen. Inget tåg syns på perrongen. Biljetten innefattar resa Sthlm C-Arboga, kl. 16:36-18:10 (Tåg 792) den 17 mars 2008.


Bild 6. "Verklig" tid är 19:32:35   (morddagen)

Här påstås Schürrer komma upp från avgångshallen, vid den röda pilen, för att ta tåget till Stockholm. Biljetten innefattar resa Arboga-Sthlm C, kl. 19:34-21:10 (Tåg 962) den 17 mars 2008.


Beslagtagen jacka vid husundersökning hos Schürrer.


Beslagtagen jacka vid husundersökning hos Schürrer.


Beslagtagen väska. Fabrikat: Puma. V-märkt.

De övervakningsbilder som presenteras föreställer inte Schürrer. Mitt antagande är att man använt sig av skådespelare för att arrangera bilderna. Det finns inga bilder där man med säkerhet kan identifiera Schürrer eller övriga personer som figurerar. Det ser ut som att man har editerat bilderna i ett dataprogram, exempelvis Photoshop. Med hjälp av ett sådant program kan man lägga in olika typer av filter över bilden för att ta bort skärpedjupet. Syftet med övervakningskameror är att man ska kunna identifiera de personer som passerar kamerorna. Den tidsangivelse som övervakningskameran visar uppges i utredningen vara fel. Den går 20 minuter för tidigt. Det är enkelt att ställa om kamerans tidsangivelse med hjälp av det dataprogram som styr kameran. Här har man lagt in "fel" tid för att försvåra utredningen av den tid som Schürrer förbrukat vid besöken i Arboga.


Avstånd mellan Verktygsgatan 2B, Arboga, och Arboga Station.

Den röda linjen visar fågelvägen mellan mordplatsen, Verktygsgatan 2B, och Arboga Station. Avståndet är 0,86 km. Den blå linjen visar den bilväg som Google Earth rekommenderar. Avståndet blir då 1,2 km. Den beräknade tiden för för en gångtrafikant på denna bilväg, i en riktning, är ca 16 minuter. Schürrer påstås ha ankommit från Stockholm till Arboga Station kl 18:11 på morddagen. Hon återvänder till Arboga Station kl 19:32. Hon har alltså spenderat 1 tim 21 min i Arboga. Om man räknar bort ca 30 min. i gångtid från denna tid så skulle hon ha haft ca 50 min. till förfogande att utföra morden. Detta tidsschema faller på sin egen orimlighet.


Blodbadet på
Verktygsgatan 2B, Arboga. I den röda
cirkeln har mattan vikts för att få formen av ett V.

Schürrer påstås ha använt en hammare som mordvapen. Det måste ha kommit blodstänk på hennes kläder i så fall. Inget blod har hittats på hennes undersökta kläder. Om hon bar en beige jacka så skulle blodfläckarna ha synts tydligt när hon satt på tåget till Stockholm. Enligt övervakningsbilderna hade Schürrer en mörkblå jacka när hon anländer till Arboga på morddagen. Hon har samma jacka när hon lämnar Arboga. Mitt antagande är att utredarna "försett" Schürrer med en mörkblå jacka eftersom den beigea jackan var "olämplig" vid morden.

Mitt antagande är att Schürrer har haft uppdrag för Jehovas som spermakurir. CIA har övervakat hennes rörelser i Stockholm och Arboga och därefter gjort henne till "patsy" i samband med morden på Verktygsgatan 2B.


Här kan du ladda ned förundersökningen mot Christine Schürrer:
Huvudprotokoll FUP-CS  (129 MB)

Tillägg FUP-CS   (107 MB) (107 MB)
YouTube video:
DJ Sammy - Heaven (dedicated to Arron<3)