p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Mordet på Anna Lindh, 2003.


    
                                                           
  

U
trikesminister Anna Lindh mördades på varuhuset NK ( 59°19'59.35" 18° 4'9.02" ) i centrala Stockholm den 10 september 2003. Lindh var ute på en shoppingrunda tillsammans med sin väninna Eva Franchell. Lindh skulle medverka i en TV-debatt beträffande den stundande folkomröstningen om EMU. Hon ansåg sig behöva nya kläder inför framträdandet. Man uppsöker butiken Filippa-K inne på NK. Lindh attackeras plötsligt av en knivbeväpnad man. Han sticker henne i buken ett antal gånger. Lindh faller ned på golvet. Mördaren flyr ut från varuhuset. Lindh får snabbt första hjälpen från en läkare som råkar befinna sig i varuhuset. Ambulans ankommer och Lindh förs till Karolinska Sjukhuset för omedelbar operation. Trots stora läkarinsatser avlider Lindh kl 05.29 morgonen därpå. Efter en tids spaning grips 24-årige Mijailo Mijailovic. Han har kunnat identifieras med hjälp av bilder från varuhusets övervakningskameror. Polisen anser att bevisningen mot Mijailovic är övertygande. Han kommer senare att dömas till livstids fängelse.


NK. Entré från Hamngatan. V-märkt.


Anna Lindh bärs bort från Filippa K.Tomas Nilsson är författare till boken Dampistol och morakniv, Förlag: Tomas Nilsson. På 370 sidor redogör han för mordet på Anna Lindh. Jag har inte kunnat finna någon information som dokumenterar författarens identitet. Det är sannolikt att han skrivit under pseudonym. Boken är välskriven. Den bygger till största delen på förundersökningen mot den brottsmisstänkte, Mijailo Mijailovic, men utöver detta finns detaljerad information som endast personer med god insikt i utredningen kan ha haft. Jag tolkar detta som att Nilsson haft goda kontakter inom Polisen. Jag bedömer att bokens innehåll har hög trovärdighet i den utredningstekniska delen. I bokens slutkapitel, Förövarna, gör Nilsson en politisk analys omkring mordet. Hans slutsats blir att ledande personer inom Socialdemokraterna måste hållas ansvariga för mordet. Anledningen till detta återfinns i bokens något kryptiska titel. Dampistolen var tänkt att användas vid en planerad flygkapning på Hässlö Flygplats (Västerås) den 29:e augusti 2002. Den tilltänkte kaparen, Karim Chatty, fastnar i säkerhetskontrollen när hans handbagage röntgades. Det uppdagades att han försökt smuggla in en dampistol (= en liten finkalibrig pistol) i planet. Han grips och kom senare att lagföras. Rätten fann att Chatty gjort sig skyldig till vapenbrott. Han dömdes till 4 månaders fängelse. Nilsson redogör ingående för denna av CIA iscensatta täckoperation (= en operation som ska leda bort misstankarna i den stora operationen). Chatty har alltså ingen inblandning i mordet på Anna Lindh.

Jag har tagit del av förundersökningen mot Mijailovic. När man läser om vittnenas beskrivning av gärningsmannen så inser man att Mijailovic inte är den som hållit i kniven.
Här kan du ladda ned förundersökningen:

1. Huvudprotokoll.pdf
2. Tillägg.pdf
3. Tillägg.pdf
4. Protokollbilaga

Min hypotes är följande
:
Mijailovic har lurats att ingå i ett fiktivt planerat rån mot NK. Hans uppgift var att vid en viss given tidpunkt lokalisera eventuella väktare och poliser på varuhuset. Han skulle kontrollera alla plan i varuhuset. På övervakningsbilderna kan man se att han spanar när han går runt
(se bilder nedan). Det finns inget i hans minspel eller rörelsemönster som tyder på att han står i begrepp att mörda Sveriges utrikesminister. OBS! Han förmodas vara en ensam galning - men han beter sig knappast som en sådan.Mijailovic vet att det finns övervakningskameror i varuhuset. Det vore vansinnigt att exponera sig på det sätt som han gör om han nu står i begrepp att utföra ett mord. De personer som tilldelats uppgiften att mörda utrikesministern har sannolikt intagit sina positioner i god tid innan hon anländer till NK. Det kan röra sig om två eller tre personer. Dessa är vältränade yrkesmän. Gärningsmannen har tillfogat Lindh allvarliga bukskador genom att rotera sin kniv efter insticket. Läkare har kunnat konstatera detta faktum. Det finns inga övervakningsbilder på den utrusande gärningsmannen. Varför inte? Det borde även finnas övervakningsbilder som visar honom på sin flyktväg utanför varuhuset. Var finns dessa bilder? På sin flyktväg kastade gärningsmannen sin kniv i en rulltrappa. Mijailovics DNA har inte kunnat återfinnas på denna kniv. Lindhs DNA finns på kniven. Inget vittne har kunnat bekräfta att gärningsmannen bar handskar vid attacken. Inget DNA, varken från Lindh eller Mijailovic, binder Mijailovic till mordet
.

Lindhs man, Bo Holmberg, har sagt att Mijailovic saknade ett trovärdigt motiv för sin gärning. I förhören har Mijailovic refererat till inre röster som uppmande honom att döda Lindh. Han kände inget personligt agg mot Lindh. Han beskrev henne som ”en trevlig person”.

Förövarna
CIA och den israeliska säkerhetstjänsten Mossad har i samarbete planerat mordet på Anna Lindh. Motivet för mordet är i korthet följande: Vid tidpunkten för mordet var det känt att statsminister Göran Persson önskade avgå (efter lång och trogen tjänst). Anna Lindh var en stark kandidat som tilltänkt efterträdare. I praktiken var hon det enda realistiska alternativet. I diverse intervjuer i media var det tydligt att hon hade ett intresse. Lindh hade sedan lång tid tillbaka dokumenterat sitt stöd för Palestina. Hon påtalade ständigt de humanitära aspekterna i konflikten med Israel. Detta uppfattades negativt hos makthavarna i USA och Israel. Hon var inte heller anhängare av NATO. Att hon nu skulle ta över som statsminister blev en omöjlig ekvation för USA. CIA och Mossad tilldelades uppdraget att eliminera Lindh. Hon blev ett offer i spermakriget.
Video: Titiyo - Drottningen är tillbaka D.Ä.T.

Video: The Bastards Ft. Sledgehammer - Some Kind Of Heaven

Video: The Avener - To Let Myself Go

Video: Peter Gabriel - Sledgehammer
Mordet på Anna Lindh – alternativ version.
CIA har under lång tid utvecklat en teknik som går ut på att använda sig av dubbelgångare. Tanken är att få allmänheten att tro att offret mördats på en viss plats. I själva verket har offret mördats på annan plats. I denna alternativa version av mordet på Anna Lindh påstår jag att hon inte mördades i varuhuset NK, Stockholm. Den kvinna som visas som offer är en dubbelgångare till Anna Lindh.


”Anna Lind” uppges ha blivit knivstucken i magen ett flertal gånger.
Likväl har man fällt upp ryggstödet,och spänt ett säkerhetsbälte över
magen. Dessa åtgärder skulle i så fall ha förvärrat skadan. Man har
placerat dubbelgångaren på detta sätt för att få ett bra foto (profil) av
hennes ansikte. Det finns inget foto som visar dubbelgångarens ansikte
framifrån. CIA:s tanke har varit att profilbilden skulle utgöra den bästa
möjligheten till jämförelse med Anna Lindh.

 
              "Anna Lindh" - dubbelgångare.                                                       Anna Lindh.

Jag bedömer att ovanstående foton är autentiska. Bilden till vänster har publicerats i den finska tidningen Iltalethi. Bilden till höger är Anna Lindh när hon deltog i något politiskt möte i början av 2000-talet. Hakan stämmer dåligt. Anna Lindh har en framskjuten haka jämfört med dubbelgångaren. Konspiratörerna har försökt dölja denna olikhet genom att förse dubbelgångaren med en andningsmask. Det ser ut som att dubbelgångaren har blodfläckar på hakan. Det är smink. Örat stämmer inte. Jag har markerat med en svart pil den punkt (Incisura intertragica) i örat som visar den tydligaste skillnaden. Dubbelgångarens hår är mer svallande än Anna Lindhs. De veck som Anna Lindh har i pannan återfinns inte hos dubbelgångaren.

Att Anna Lindh mördats är säkert. Av vem och var torde förbli en gåta. Några svenska privatspanare utpekar LJ som gärningsman. Jag har tidigare varit skeptiskt inställd till detta utpekande men det får en helt annan trovärdighet i ovanstående scenario.


Anna Lindhs bostadsadress, Lilla Bergsgränd 7, Nyköping.